POZOR: Na koučovacím výcviku AKOR® s akreditací MŠMT startujícím v září 2024 zbývají poslední 2 místa. Přihlaste se zde >

FacebookLinkedIn Instagram

NLP: O co se opírá, v čem vám pomůže a jaké mýty okolo něj panují

Neurolingvistické programování (NLP) má své příznivce, ale i odpůrce. Zjistěte, v čem vám může být nápomocné, o co se opírá a jaké nejčastější mýty okolo něj panují. 

NLP vyvolává spoustu otázek

Náš svět je jako fascinující plátno vybarvené širokou paletou příběhů, teorií a názorů, jež si můžeme poeticky představit jako vlny. Tyto vlny formují naši kulturu, společenské normy a individuální myšlení. Některé z nich se přísnou optikou soudce času ukazují jako pravdivé, osvětlující naši cestu vědění a průniku do nových oblastí. Jiné jsou však jenom obyčejný prach a fabulace nezakotvené v realitě, další nás zavádějí na slepé cesty.

Neurolingvistické programování, známé také jako NLP, je jednou z oblastí vyvolávající množství otázek, diskuzí a nejistot. Na jedné straně stojí skupina lidí, která ho považuje za revoluční nástroj pro osobní rozvoj a komunikaci. Na druhé straně stojí jeho kritici tvrdící, že NLP je z části pseudověda nezakotvená v empirických důkazech.

Jedním z hlavních důvodů pro tento rozpor je podle mého názoru skutečnost, že kolem NLP existuje ve společnosti mnoho mýtů a nesprávných představ.

Co umí NLP?

Co je na NLP skutečnost a co je pouhá fikce?

Jaké jsou jeho základní pilíře a jaké mýty jsou kolem něj vystavěny?

Na to se podíváme v tomto článku. V neposlední řadě vám ukážu, jak lze NLP využít pro osobní rozvoj.

Co je NLP dle jednoduché definice

Velmi zjednodušeně řečeno by se dalo říct, že neurolingvistické programování (známé též jako NLP), je přístup zaměřující se na vztah mezi naším:

V praxi nám NLP pomáhá pochopit, jak naše myšlenky a slova ovlivňují naše chování a jak tím můžeme formovat svůj život. S využitím různých technik a strategií umí NLP přinést pozitivní změny do našeho života. A to:

Kdybych měla vytvořit vlastní definici NLP, řekla bych, že jde o fascinující a mocný nástroj pomáhající nám vytvářet si život, jaký si přejeme. Na základě porozumění a změny našich myšlenkových vzorců dochází ke změně našeho chování a to s sebou nese hluboký dopad na kvalitu našeho života.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak udržet svůj mozek v perfektní kondici

5 základních pilířů NLP

Jednoduše se dá říci, že neurolingvistické programování je postaveno na několika základních pilířích, které tvoří jeho podstatu. Těmi jsou:

1. Ovlivnění myšlení

NLP je založeno na přesvědčení, že naše myšlenky a vnímání světa mají hluboký vliv na naše chování a život. To, jak vnímáme a interpretujeme svět, ovlivňuje, jak se chováme a jak se cítíme.

2. Síla jazyka

NLP se zabývá významem a silou jazyka. Použitá slova, a způsob jejich použití, mohou mít hluboký dopad na naše myšlení a chování.

3. Změna chování

Podle NLP je naše chování programováno naším myšlením a jazykem. Tím, že se naučíme rozumět a měnit své myšlenkové vzorce a jazyk, můžeme změnit své chování a dosáhnout lepších výsledků v životě.

4. Modelování

Jedním z klíčových principů NLP je koncept modelování. To znamená studium a napodobování funkčních strategií úspěšných u jiných lidí tak, aby došlo k dosažení podobných výsledků.

5. Umožnění změny

NLP vychází z konceptu možnosti a schopnosti lidí se změnit. To v sobě zahrnuje překonání limitujících přesvědčení, zlepšení schopnosti komunikovat a rozvíjení efektivních strategií pro dosažení cílů.

Tyto základní pilíře tvoří jádro NLP a odrážejí jeho cíl: pomoci lidem dosáhnout toho, co v životě chtějí tím, že porozumí a ovládnou své myšlenky, slova a chování.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Poznejte, v čem může být nápomocné NLP

7 nejčastějších mýtů, které kolem NLP panují

Kolem NLP stále panuje hned několik mýtů. Pojďme si představit některé z těch nejčastějších a říct si, v čem spočívá pravda.

1. mýtus: NLP je manipulativní

Neurolingvistické programování je nástroj, jehož využití závisí na úmyslech toho, kdo ho používá. Stejně jako s jakýmkoliv nástrojem může být jeho využití jak pozitivní, tak negativní. Základem NLP je porozumění a řešení problémů, nikoliv manipulace.

2. mýtus: NLP je nejrychlejší způsob, jak změnit svůj život

NLP může být velmi silným nástrojem pro osobní rozvoj, ale jako každý proces, vyžaduje i tento svůj čas a úsilí. Není to kouzelná hůlka, ale spíše sada nástrojů a způsobů, které mohou přinést významnou změnu. Za předpokladu, že jsou používány správně a s kvalitně stanoveným záměrem.

3. mýtus: NLP je vhodné pro každého

I když NLP nabízí širokou škálu nástrojů a technik pro osobní rozvoj, je jen jednou z mnoha možností. Každý je jedinečný a co funguje pro jednoho člověka, nemusí nutně vyhovovat jinému. V praxi je důležité prověřovat různé přístupy a zjistit, co je konkrétně pro vás to nejlepší.

4. mýtus: NLP může vyřešit jakýkoliv problém

Metody NLP jsou zaměřeny na rozvoj dovedností, osobní růst a zlepšení kvality života. NLP může být užitečné pro řešení mnoha problémů, ale není to všelék. Například, i když může pomoci zmírnit stres nebo úzkost, nenahrazuje profesionální lékařskou péči u vážných psychických problémů. V ČR platí, že kompetence NLP koučů a kouček končí tam, kde začíná sféra psychiatrie (zjednodušeně řečeno). Práce NLP koučů však neznamená ani náhradu za odborné psychologické poradenství, či zdravotní služby.

5. mýtus: NLP funguje stejně pro všechny

Jelikož každý z nás má jedinečnou mysl a jedinečný způsob vnímání světa, to, co funguje pro jednoho člověka, nemusí nutně fungovat pro jiného. Účinnost NLP může záviset na mnoha faktorech, včetně osobní motivace, otevřenosti novým zkušenostem a ochoty k změně.

6. mýtus: NLP je o správných slovech a verbální komunikaci

I když jazyk hraje v NLP podstatnou roli, je to jen jedna část jeho celkového obrazu. NLP se také zabývá (a to především) neverbální komunikací, vzorci myšlení a chování a jak tyto prvky ovlivňují naše zkušenosti.

7. mýtus: NLP je složité a těžké pochopit

Některé aspekty NLP mohou být složité. Jeho základní principy a pilíře, na kterých stojí, a techniky se však lze naučit a používat i bez předchozích znalostí. Klíčem k pochopení a osvojení si NLP je vlastní praktická zkušenost, nikoliv pouhé teoretické studium.

Každý mýtus o NLP je především příležitostí k učení a pochopení. Jeho ověřováním a zkoumáním na základě osobních praktických zkušeností můžeme uvidět NLP v pravém světle a využít jeho plný potenciál pro náš osobní rozvoj.

Co umí NLP? Dva příběhy z praxe

Přečtěte si dva konkrétní příběhy z praxe, ve kterých NLP hrálo důležitou roli.

Příběh klientky Anny: O cestě k radosti

Anna byla vysoce postavenou manažerkou ve velké nadnárodní korporaci, kde byla považována za jednu z nejúspěšnějších lidí ve svém oboru. I přes své dosažené úspěchy však měla pocit, že jí něco chybí. Každý den se probouzela s pocitem vnitřní prázdnoty. Nemohla si vysvětlit, proč se cítí právě takto. Nalhávala si, že se to časem zlepší, když má vše, o čem by mnozí mohli jen snít.

Na základě iracionálního momentálního impulsu se rozhodla pro absolvování kurzu NLP. Podprahově doufala, že zjistí, co jí v životě skutečně chybí. Díky technikám NLP začala lépe chápat, co chce. Zjistila, že její skutečná vášeň je pomáhat lidem. Chtěla být tím, kdo je nápomocen lidem v dosahování svých snů.

Udělala velkou změnu. K NLP kurzu si přidala masérský výcik. Opustila svou pozici ve firmě a začala pracovat jako koučka, masérka a poradkyně. Dělá teď to, co ji skutečně naplňuje. Kvete. Pro Annu to nebyla snadná cesta. Překážky, které překonávala, nemohla na samém startu cesty tušit. Přesto je pro ni to nejpodstatnější, že to je JEJÍ CESTA.

Příběh klienta Tomáše: O překonání strachu

Tomáš byl celý svůj život velmi introvertní. Měl velký strach z veřejného mluvení a vyhýbal se jakýmkoli situacím, kde by mohl být ve středu pozornosti. To mu však bránilo v profesním postupu a omezilo ho i v osobním životě. Byl z toho poměrně nešťastný.

Už po několika málo koučovacích sezeních se Tomáš začal cítit jistější. Díky technikám NLP se naučil, jak své strachy přeměnit na vnitřní sílu. Naučil se metody, které mu pomáhaly eliminovat stresové situace. A především zjistil, jak zvládat svůj strach z veřejného mluvení.

Dnes Tomáš přednáší na konferencích a vede hned několik profesních týmů. Říká, že bez NLP by se nikdy nedostal tam, kde je dnes. NLP mu pomohlo překonat své strachy, posílit sebevědomí a dosáhnout svých cílů.

Tyto příběhy ukazují, jak NLP může výrazně ovlivnit životy lidí. Může nám pomoci pochopit naše skutečné touhy a ambice, překonat naše limity a dosáhnout toho, co skutečně chceme.

Bez ohledu na to, kde se v našem životě nacházíme, nám může NLP pomoci najít lepší verzi naší životní cesty.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak překonat strach mluvit před lidmi: 7 klíčových kroků k sebejistotě

V jakých oblastech může být NLP nápomocné

Zde přináším konkrétní příklady oblastí, kde NLP může poskytnout významnou pomoc a kde často dosahuje skvělých výsledků.

1. Zlepšení komunikace

NLP poskytuje nástroje a techniky pro vylepšení jak verbální, tak neverbální komunikace. Pomáhá lidem lépe rozumět používaným jazykovým vzorcům, a jak tyto vzorce ovlivňují jejich interakce s ostatními.

2. Eliminace strachu a úzkosti

NLP nabízí různé techniky, které pomáhají lidem lépe zvládat strach a úzkost.

3. Posilování sebevědomí

Prostřednictvím NLP lze identifikovat a změnit negativní vzorce myšlení, které mohou ovlivňovat naše sebevědomí a sebehodnocení. Tímto způsobem může NLP pomoci zvýšit sebevědomí a posílit sebedůvěru.

4. Nastavení a dosažení cílů

NLP nabízí rámec pro nastavení jasných a dosažitelných cílů. Pomáhá lidem lépe pochopit, čeho opravdu chtějí dosáhnout, a vytváří plán, jak toho dosáhnout.

5. Zlepšení vztahů

NLP může pomoci lidem lépe rozumět svým vlastním emocím a emocím ostatních. To může vést k lepší empatii, porozumění a komunikaci v osobních a profesionálních vztazích.

6. Zvládání stresu

Techniky NLP mohou pomoci lidem naučit se, jak lépe zvládat stres a relaxovat. To může vést k lepšímu zdraví, vyšší produktivitě a celkově vyšší kvalitě života.

7. Překonávání limitujících přesvědčení

NLP pomáhá lidem identifikovat a změnit omezující přesvědčení, které mohou bránit jejich osobnímu a profesionálnímu růstu.

8. Zlepšení učení a kreativity

NLP nabízí techniky, které mohou podpořit efektivní učení a zlepšit kreativitu. To může být obzvláště užitečné pro studenty, učitele, umělce a každého, kdo se snaží rozvíjet své kreativní schopnosti.

9. Zlepšení výkonnosti v práci

NLP může pomoci lidem zvýšit svou produktivitu a výkonnost v práci tím, že jim poskytne nástroje pro lepší řízení času, zvládání stresu a zlepšení komunikace a týmové práce.

10. Osobní rozvoj a sebepoznání

To je možná nejdůležitější oblastí ze všech. NLP může být silným nástrojem pro osobní rozvoj a sebepoznání. Pomáhá lidem lépe porozumět svým vlastním myšlenkám, pocitům a chování a dává jim nástroje, které potřebují, aby se stali lepšími verzemi sebe sama.

Závěrem

V tomto článku jsem chtěla ukázat, že NLP není magickou pilulkou ani manipulativní technikou. Je to užitečný nástroj, který nám, pokud ho správně používáme, může pomoci lépe pochopit sebe, druhé a svět kolem nás.

NLP nám může pomoci umožnit efektivněji komunikovat, dosahovat našich cílů a rozvíjet naši osobní i profesní životní cestu.

Pro využití celého spektra možností změny, které nám NLP nabízí, od nás vyžaduje naši zvědavost a otevřené myšlení.

Zjistěte o NLP více

Chcete do tajů neurolingvistického programování proniknout více do hloubky? Nenechte si ujít můj komplexní výcvik Kouč rozvoje osobnosti. Případně ho doplňte rovnou i jeho nadstavbou Třídenním kurzem NLP.

Těším se na vás!

P.S.: Není tajemstvím, že NLP miluji. Ale jen málokdo ví, že právě NLP je tím důvodem, proč je můj profesní diář plný na rok dopředu.

Použité zdroje

Při zpracování článku bylo využito těchto zdrojů:

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby