POZOR: Na koučovacím výcviku AKOR® s akreditací MŠMT startujícím v září 2024 zbývají poslední 2 místa. Přihlaste se zde >

FacebookLinkedIn Instagram

Tajemství tří písmen – NLP: Co všechno umí neurolingvistické programování?

Napadlo vás, co se skrývá za zvláštní zkratkou NLP? Víte, co NLP dokáže? A jak jsem se já osobě k NLP dostala? Zde najdete odpověď.

Můj příběh: Jak jsem se dostala k NLP

Nemám ve zvyku psát o sobě. V tomto případě však učiním výjimku. V tomto článku prozradím, proč se stalo právě NLP mou velkou profesní láskou. Proč ho preferuji před ostatními metodami, a proč studuji neustále další a další NLP směry. Proč věnuji tolik energie jeho zvládnutí, posunu dál a jeho předávání ostatním.

Když jsem ještě byla dítě

Jako malé dítě jsem se otrávila kůrou z chemicky ošetřeného pomeranče a skončila hospitalizovaná na tři týdny v nemocnici sama bez rodičů. Nepamatuji si žádné podrobnosti, ale velmi dobře si pamatuji logicky nevysvětlitelné svíravé pocity, které jsem měla vždycky, když jsem se potom ocitla v ordinaci jakéhokoli lékaře.

Dospělost a ohrožení života

Jako dospělá jsem se jednoho dne z ničeho nic ocitla na operačním sále v situaci přímého ohrožení života. Šlo o minuty. Tuto skutečnost jsem nemohla nikterak předvídat. Nemohla jsem jí předejít, ani ji ovlivnit. Ani tuto událost si dnes prakticky nepamatuji.

Ihned po návratu z nemocnice jsem veškeré nepříjemné pocity z ní potlačila a smetla pod koberec. Doufala jsem, že všechny negativní pocity provázané s nemocničním prostředím, které jsem v důsledku bezprostředního kontaktu s hranicemi vlastní smrtelnosti zažila, časem samy od sebe zmizí. Což se samozřejmě nestalo.

Nepříjemné pocity v každé ordinaci

Kdykoli potom jsem vstoupila do ordinace jakéhokoli lékaře, sevřelo se mi hrdlo a polil mě pot. Srdce mi začalo zrychleně tlouct a moje první myšlenka byla spojena s touhou utéct. I když jsem si své pocity dovedla vysvětlit a zracionalizovat, i když jsem používala různé zklidňující techniky, i když jsem vyvažovala své myšlenky a přesvědčovala se, že vše je OK a já jsem v pohodě – moje mysl, tělo a emoce byly vždy v přítomnosti lékařů a lékařek pod nadvládou nepříjemné stresové reakce.

Uvědomovala jsem si jasně, že ačkoli navenek vypadám a přesvědčuji samu sebe, že jsem vyrovnaná a v klidu, podnikám programově různé výhybné a mnohdy až směšné strategie a manévry, abych do lékařského prostředí vůbec nemusela vejít.

Změna nastala během 20 minut.

Můj první koučovací kurz

Na jednom z prvních koučovacích kurzů, které jsem absolvovala, nám chtěl lektor Mike předvést novou techniku. Na tu potřeboval dobrovolníka, který zažil nějakou traumatizující událost a zůstaly mu po ní negativní následky.

A to v podobě:

Nikdo se nehlásil. I když mi to nebylo příjemné, protože jsem si myslela, že bych své pocity přece měla se svými znalostmi psychologie, zklidňujících technik a koučinku umět zvládnout sama, zvedla jsem ruku. Vstala jsem a šla k Mikovi.

Vytvoření pomyslného kina

Pamatuji si na velmi příjemnou náladu, kterou jsem měla, když Mike usadil do bezpečí a pohody pomyslného kina. A procházel se mnou v mé mysli „film událostí, které se mi v minulosti v nemocnici staly“.

Pamatuji si, že jsme tento „film“ různě promazávali, upravovali, projasňovali… Potom mě z kina zvedl a nechal mě „procházet se zpět mou minulostí“.

Bylo to hodně zvláštní. Trochu divné a v té chvíli pro mě velmi iracionální. Mike mě nabádal, ať soustředím svou pozornost plně na své tělo a pocity strachu v něm uložené. Kdykoli jsem tyto negativní pocity pocítila, ihned jsem našla díky Mikově vedení něco, co tento pocit proměnilo na klid. Nakonec mě Mike naučil, jak si pocit příjemného klidu „uložit na těle“, abych si ho na základě podmíněného reflexu mohla kdykoli vyvolat, aktivovat a využít.

A fungovalo to

WOW. Ono to vážně fungovalo. Můj strach a negativní pocity spojené s traumatizujícími zážitky, které jsem si nasbírala během svých pobytů v nemocnici, byly pryč. Definitivně pryč. Trvalo to necelých 20 minut.

Bylo to, jako by se přede mnou lehce rozhrnula těžká opona, se kterou jsem před tím nedokázala nikterak pohnout. Okamžitě jsem naléhala na Mika, ať nám prozradí, co to je za techniky. Okamžitě jsem se je toužila naučit také.

Hned to odpoledne jsem se přihlásila na svůj první NLP výcvik.

Dodnes tvrdím, že neznám efektivnější a rychlejší systém pro pozitivní změnu životní reality.

NLP pomáhá formovat naši cestu

Jednou ze základních tezí NLP je:To, jaký život žijeme, je otázka naší volby. Pakliže to, co děláme, nefunguje, existuje jiný (snadnější) způsob, jak lze věci dělat.

Během našeho života činíme nesčetně rozhodnutí. Některá ani neregistrujeme, o některých naopak dlouho přemýšlíme.

Vědomě máme kontrolu nad 5 % toho, co nás ovlivňuje. Až 95 % toho, co ovlivňuje naše rozhodnutí, pochází ze sféry našeho nevědomí.

Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že NLP pomáhá efektivně formovat svou vlastní cestu způsobem, jakým chceme, aby se ubírala.

Jedinou životní konstantou je změna. Každý z nás se může rozhodnout, jakým směrem se bude jeho život ubírat a jakým typem člověka se stane.

Odkud neurolingvistické programování pochází

Za vznikem NLP stojí Richard BandlerJohn Grinder. Ti tuto původně psychotereapeutickou metodu vyvinuli v 70. letech 20. století. Výchozí pro ně byla kromě jiného:

Valná většina technik a dovedností NLP se odvodila z pozorování vzorců chování u jednotlivých expertů v různých oborech profesionální komunikace (například psychoterapie, hypnózy, práva, byznysu, vzdělávání a dalších)-

V současné době bývají metody NLP velmi často propojovány s metodami koučinku. Principy NLP se staly nepostradatelnou součástí výcviku manažerů, obchodníků, terapeutů a dalších osob. 

Metody NLP a koučink jsou zaměřeny na rozvoj dovedností, osobní růst a zlepšení kvality života, a jsou ideální pro ty, kteří hledají cesty ke zlepšení svého každodenního fungování a dosahování osobních či profesionálních cílů. Nejsou však náhražkou za odborné psychologické poradenství, psychodiagnostiku, psychiatrickou léčbu nebo jiné zdravotní služby (a nesmí být za toto vydávány). 

VÍTE, ŽE jeden ze základů NLP symbolizuje poznatek, že se lze naučit změnit způsob, kterým vnímáme svět?

NLP a její definice, aneb co říkají učebnice

Definici zkratky NLP v učebnicích nejčastěji najdete jako studii struktury subjektivní zkušenosti. Tato studie se přitom zaměřuje na vzorce (jinak řečeno také programy), které jsou vytvořené interakcí mezi:

Tato interakce z pohledu NLP následně způsobuje efektivní i neefektivní chování.

V současné době se bohužel stává, že jsou termínem NLP zastřešovány i nejrůznější pseudovědecké přístupy a hnutí. A to pochopitelně vyvolává negativní reakce z vědecké strany.

Co všechno NLP dokáže

V rámci NLP si můžete osvojit množství efektivních a rychlých technik, které slouží k uvolnění potenciálu člověka. Odstraňují jeho bariéry a negativní zkušenosti, zlepšují náladu a komunikační napojení.

Jaké jsou základní předpoklady NLP?

NLP má přitom svá pravidla. Ty nelze brát jako dogmatická, ale spíš jako rámcová. Získáte tak představu o tom, kde se NLP pohybuje.

Každý mozek přemýšlí jinak

Každý z nás žije ve svém vlastním jedinečném modelu světa. Každý z nás vnímá svět subjektivně a na světě neexistují dva mozky, které by přemýšlely naprosto totožně. To, jak vidíte skutečnost vy, vidí každý člověk úplně jinak.

Prožitek, který prostřednictvím našich smyslů vnímáme, nemusí nutně odpovídat obrazu prožitku v naší mysli. Jakmile mapujeme skutečnost, mažeme a zobecňujeme naše informace, které nám smysly poskytly. A když následně takovou mapu popisujeme slovy, opět něco umažeme, zobecníme a zkreslíme.

Mysl a tělo jsou propojené

Pokud učiníte změnu v jednom systému, vždy se učiní změna i v systému druhém. Pokud vás například přepadají temné myšlenky, odrazí se i na vašem těle, které bude napjaté. Jestliže následně pomocí dechu ztlumíte tělesné napětí, uvolníte tím i negativní proud vašeho myšlení.

Každé chování je konáno za pozitivním účelem

Když odhalíme, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, objevíme jejich skutečné potřeby a usnadníme naši komunikaci. Například dítě silně vyrušující při vyučování může takovým chováním upozorňovat na nedostatek lásky a pozornosti.

Je třeba si uvědomit, že špatné chování nutně nedělá špatného člověka. Lidé ke špatnému chování často přistupují v případě, že netuší, že by se mohli chovat jinak. Když pomůžeme druhému člověku s rozvinutím jeho schopností, můžeme ho přimět k jiným způsobům myšlení.

Je třeba věřit v sebe sama

V každém okamžiku našeho života děláme ty nejlepší volby, které jsou právě přístupné. Děláme to nejlepší rozhodnutí, jaké v tu chvíli dokážeme.

To, čeho dosáhneme, určuje to, v co věříme. Pokud si myslíme, že jsme neschopní, budeme se tak i chovat.

Komunikace je základ

I když jen sedíme a nic neříkáme, jedná se o způsob komunikace. Nedokážeme nekomunikovat. Pokud nás někdo nechápe a nerozumí nám, je nutné to říct. Nebo udělat jinak

Když chceme druhému člověku něco sdělit, je třeba vždy uzpůsobit to, co říkáme, komu to říkáme a jak to říkáme. Nestačí jen doufat, že druhý člověk pochopí, co chceme říct.

Neúspěch neexistuje

Každý neúspěch je zkušenost, která se dá využít k našemu posunu. Pokud máme pocit, že známe všechno, co můžeme, určitě na něco zapomínáme.

Vnitřní mapa

Problém vzniká tam, kde se naše vnitřní mapa neshoduje s mapami lidí v našem okolí. Skvěle to vyjadřuje přísloví: „jeden o koze, druhý o voze“.

Abychom se lépe cítili a vycházeli s ostatními, musíme se naučit dívat na věci z různých úhlů pohledu.

Pravidelně je třeba si ověřit, zda je naše vnitřní mapa stále aktuální. A zda náhodou neustále dokola neopakujeme postupy, které nám nevyhovují.

Není třeba zjistit, kdo má pravdu

Budoucnost nikoho z nás ještě nebyla napsána. Máme nesčetné množství nejrůznějších možností a příležitostí.

V rámci komunikace z pohledu NLP nejde o to zjistit, co je a není pravda.

Lidé často říkají, že v něco věří. Ale to bývá často velmi vzdáleno tomu, v co věří ve skutečnosti.

Každý z nás má veškeré potřebné schopnosti a možnosti k tomu, aby se zbavil věcí, které jej limitují.

Můžete být kýmkoliv, kým chcete

Největší limity jsou pouze ve vaší hlavě. Pokud máte kreativní nebo obětní přístup k životu, je to otázka vaší osobní volby.

Lidé obecně potřebují, aby ostatní dokázali mluvit jejich jazykem a viděli věci stejně. I když to není možné.

Nikoho z nás nevytváří naše minulost. Ale naše odpověď na ni.

Buďte pozitivně naladění

Nelze očekávat, že když budete skleslí a úzkostliví, podaří se vám druhé lidi uklidnit a motivovat.

Neberte své problémy příliš vážně. Zbytečně je tak zvětšujete. Myslete na to, že problémem je jen to, co za problém označíme.

Pokud máte problémy se stydlivostí, lze se to přeučit. Nedívejte se na věci jako na zbytečně složité, protože se pak složitými stanou.

Prohrát můžete jen v případě, že to přestanete zkoušet. Pokud vám to, co děláte, nefunguje, existuje jiný způsob.

Pronikněte do tajů NLP i vy

Chcete se naučit, jak změnit svůj přístup k řešení problémů? Chcete trvale zlepšit svou komunikaci a naučit se pochopit svět druhých lidí? Chcete se naučit zvládat své emoce? Přihlaste se na můj základní kurz NLP pro praxi s názvem TŘÍDENNÍ KURZ NLP.

Chcete se naučit efektivně pomáhat ostatním měnit jejich životy prostřednictvím mimořádně silných technik prověřených praxí? Chcete skvěle a do hloubky zvládnout techniky, které v ČR ovládá jen málokdo?

Naučte se nejefektivnější techniky současného koučinku, NLP a NEW CODE NLP v exkluzivním desetiměsíčním studijním programu NLP kouč.

Těším se na vás!

Právě NLP je důvodem, proč je můj profesní diář plný na rok dopředu.

Použité zdroje

Při zpracování článku bylo využito těchto zdrojů:

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby