POZOR: Nová podoba koučovacího výcviku AKOR® startuje již v květnu 2024. Máme poslední místo. Přihlaste se >

FacebookLinkedIn Instagram

Jak se stát koučem (koučkou) – praktické tipy a podněty

Přemýšlíte o změně profese? Napadlo vás, že se stanete koučem (koučkou) a nevíte, co potřebujete k tomu, abyste mohli tuto profesi začít vykonávat? Mám pro vás jasné a srozumitelné odpovědi.

Proč se chcete stát koučem/koučkou?

Nejprve se zamyslete a odpovězte si na otázku PROČProč vás láká profese kouče (koučky)? Proč se chcete stát koučem (koučkou)?

A teprve z odpovědi na tuto otázku následně odvozujte:

Pokud se ve vaší odpovědi na otázku PROČ na prvním místě vyskytuje odpověď „akreditace XY“, jen pro tuto akreditaci samu o sobě, neztrácejte čas čtením tohoto článku a jděte si rovnou hledat svůj XY akreditovaný kurz.

Dále tento článek nečtěte ani tehdy, pokud jsou ve vaší odpovědi na prvním místě slova trend, móda a rychle vydělané peníze. Pravděpodobně by vás informace zde uvedené zaskočily.

Pokud jste si na otázku PROČ odpověděli, že:

…pokračujte dál, protože v tomto článku najdete mnoho důležitých a užitečných podnětů k vašim úvahám.

Zákonné požadavky pro výkon koučinku

Paragraf 5 občanského zákoníku říká:

„…kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži…“

Jinými slovy řečeno: K tomu, abyste mohli začít oficiálně působit jako kouč či koučka (ale platí to např. i pro poskytování poradenství v oblasti osobního rozvoje), potřebujete získat relevantní znalosti.

Pokud chcete v ČR jako kouč (koučka) podnikat, potřebujete dále živnostenský list pro volnou živnost. Většina živnostenských úřadů v ČR koučům a koučkám vpisuje do patřičné kolonky v rámci volné živnosti název „poradenská činnost“.

Koučink je cenný nástroj pro osobní rozvoj a může pomoci zlepšit vnímání a zvládání vlastních emocí a situací, není však náhražkou odborného psychologického poradenství a diagnostiky či jakékoliv lékařské péče. Do povinné výbavy kouče patří dobrá znalost svých hranic a kompetencí.

Pokud je mi známo, v současné době neexistuje na světě žádná země, která by vázala možnost realizovat koučink nějakou specifickou akreditací. Ani v ČR k výkonu tohoto povolání není požadována žádná konkrétní certifikace (akreditace). Abyste mohli začít s koučinkem, nemusíte být nijak akreditovaní (i když různé akreditační společnosti často uvádějí opak).

Nejrůznější akreditace vám mohou v některých případech pomoci z marketingového hlediska. Zejména pokud se chcete orientovat na korporátní klientelu. V ČR patří v tomto kontextu mezi nejcitovanější nezávislá mezinárodní akreditace ICF.

Mnou pořádané kurzy Kouč, Kouč rozvoje osobnosti a NLP kouč jsou silně orientovány na praxi a trénink. Svým obsahem a poskytnutým know-how rámec běžných koučovacích výcviků přesahují. Všechny tři kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako rekvalifikace k profesi KOUČ a dále jsou zastřešeny systém AKOR®.

Startovací výcvik a vzdělání v oblasti koučinku

Dobrým koučem (koučkou) se člověk nerodí, ale na základě své osobní historie a postupného získávání dovedností z mnoha oborů a sfér lidské činnosti a životních zkušeností stává.

POZOR: Skutečně dobrého kouče (koučku) z vás neudělá žádný (a to ani sebedražší) kurz či výcvik, ale především PRAXE, kvalitní trénink a osobní nastavení.

Chcete-li se stát koučem (koučkou) s úspěšnou praxí, doporučuji vám v první řadě vybrat si takový startovací kurz či výcvik, který vás skutečně naučí koučovat – a to formou reálného tréninku. Vězte, že on-line se koučovat naučit nelze.

Podle mého názoru věnují některé výukové programy v ČR zbytečně velký prostor prázdné teorii (historie, teoretické koncepty…) na úkor praktických dovedností.

Tyto „hovory o koučinku“ místo tréninku reálného koučování a předávání praktických dovedností a zkušeností jsou podle mě možným důvodem toho, proč se dnes 90 % mých spolužáků a spolužaček z většiny koučovacích kurzů a výcviků, kterými jsem prošla v ČR, koučinkem neživí.

Stavte své dovednosti jako puzzle nebo schody.

Velice doporučuji:

  1. Absolvovat nejdříve kvalitní krátkodobý koučovací kurz s profesionálně vedeným tréninkem a dobrými referencemi a na něm si otestovat, jestli vám osobně koučink skutečně dává smysl.
  2. Díky získanému know how si můžete vytvořit první klientelu a tím si vydělat na výcvik další.
  3. Své vzdělání a dovednosti postupně rozšiřujte a budujte přesně podle svého zaměření a potřeb.
  4. Koučink si v praxi sami na sobě pořádně vyzkoušejte. Poznejte jeho sílu. Otestujte si styl práce u více koučů (kouček).
  5. Sbírejte zkušenosti těch, co se koučinkem živí a chtějte takto profilovaného lektora (lektorku).

PAMATUJTE, ŽE dobrý kouč (koučka) nemá strach z konkurence, s ostatními kouči a koučkami kooperuje, sdílí své zkušenosti a velmi rád (ráda) se o ně s vámi podělí.

Základní poznatek pro budování vlastní koučovací praxe

Mnoho mých kolegyň a kolegů, si dnes stěžuje, že koučů a kouček je moc, že konkurence je nekvalitní a bere jim zakázky. Tvrdí, že se koučinkem uživí jen hrstka prvních a pro nikoho dalšího už zde není prostor.

Moje zkušenost je zcela jiná. Tvrdím, že dnešní doba potřebuje kouče a koučky víc než kdy jindy, a tato potřeba bude dále významně narůstat.

Dále se domnívám se, že většina z těchto mých kolegyň a kolegů podcenila budování dovedností v oblasti prodeje a schopnosti nabízet své služby. Tito lidé svou praxi začali z úplně opačného konce, než bylo žádoucí.

Nejdříve investovali obrovské peníze do různých certifikací. A zjistili, že to je stále málo k tomu, aby se cítili být připraveni pro reálné platící klienty a klientky… vybavili si nádherné kanceláře… vytiskli barevné letáky… vytvořili esteticky dokonalé weby… jenže ouha klienti/klientky na koučink stále nikde a sami od sebe ani nikdy nepřijdou.

PAMATUJTE, ŽE osobní koučink není služba, kterou by primárně prodával web, leták, reklama na Facebooku apod.

Osobní koučink skutečně prodává osobní doporučení spokojeného klienta. Na tuto sféru je proto třeba upřít svou pozornost již od prvopočátku praxe.

Uvědomte si, že lidi vyhledávající služby kouče (koučky), zajímá především to, jestli:

Všechno ostatní (dokonale zařízená kancelář, množství razítek na vašich certifikátech, barevně vyladěný web…) je až na druhém, třetím…desátém místě.

Nepodléhejte neustále se posouvajícím obzorům – koučujte

Pamatujte, že dobrého kouče (koučku) z vás neudělá razítko, ale především praxe. To, co se naučíte, proto ihned praktikujte (trénujte, trénujte a zase trénujte).

Nečekejte na AŽ a na POTOM. Z tohoto úhlu pohledu nikdy nebudete dokonalí, protože vždycky budete vědět, že je tu ještě něco, co momentálně neumíte a váš obzor se bude v tomto směru stále posouvat dál a dál.

Pokračujte ve zdokonalování. Precizujte své dovednosti především v oblastech:

A v neposlední řadě zlepšujte své schopnosti aktivního nabízení svých služeb.

PAMATUJTE, ŽE nemusíte být první ani stejní jako ostatní, buďte však nejlepší v tom, co děláte právě vy.

Držím vám palce!

Jak se stát koučem/koučkou

Zaujala vás práce kouče a rádi byste se v této oblasti angažovali? Zúčastněte se mého praktického startovacího kurzu Kouč rozvoje osobnosti, který vám pomůže se na vaši kariéru dobře připravit.

Chcete získat to nejlepší a nejefektivnější ze současné NLP a koučovací metodiky? Zúčastněte se mého exkluzivního kurzu NLP kouč a naučte se metodiku, kterou v ČR skutečně ovládá jen málokdo.

Těším se na vás!

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby