POZOR: Nová inovovaná podoba koučovacího výcviku AKOR (velký důraz na rozvoj osobního talentu) – startuje již v květnu 2024. Aktuálně zbývají již jen 3 místa. Přihlaste se ZDE:-) 

Výcvik NLP kouč

Zapomeňte na běžný kurz koučinku a zvolte si výcvik toho nejefektivnějšího ze současné NLP a koučovací metodiky! Absolvováním komplexního vzdělávacího programu získáte 2 certifikace MŠMTAKOR®.


Proč si vybrat tento výcvik koučinku

Výcvik NLP koučinku rozšíří portfolio komunikačních, řídících a sebe-řídících dovedností všem, kdo pracují v přímém kontaktu s lidmi. Absolvováním několikaměsíčního výcviku získáte certifikaci MŠMT – rekvalifikace NLP kouč! Jde o komplexní vzdělávací program, kde si získané poznatky osvojíte do mimořádné hloubky.

Metodika, kterou ovládá málokdo

Naučíte se to nejlepší ze současné metodiky koučinku a NLP a osvojíte si dovednosti, které v ČR ovládá málokdo. Budete mít reálné měřitelné výsledky. Získáte tak obrovský náskok před vaší konkurencí.

Vše pro praxi NLP kouče

Jde o dokonalou kombinaci toho, co v praxi skutečně a velmi rychle funguje. Výcvik obsahuje vše, co potřebujete pro vedení koučovacího rozhovoru v mimořádně široké škále metod a postupů. Po absolvování tohoto výcviku můžete okamžitě otevřít koučovací praxi, v níž si budete jistí.

Jediný exkluzivní výcvik v ČR v tomto rozsahu

Syntéza nejmodernějších poznatků z oblasti NLP a koučinku, kterou v této podobě v ČR nikdo jiný nenabízí. Vychází ze 3 různých dominantních NLP směrů a škol včetně inovativního NEW CODE NLP.

Žádná prázdná teorie

V tomto výcviku se nedočkáte nudné teorie, ale naopak konkrétních tréninků se zpětnou vazbou. Velmi efektivně si tak osvojíte všechny potřebné dovednosti NLP kouče. V tomto vzdělávacím programu si osvojíte veškeré poznatky do mimořádné hloubky.

Co vám výcvik NLP kouč skutečně dá

V rámci komplexního výcviku a jeho podpory získáte vše potřebné pro praxi NLP kouče včetně podrobného know-how k jejímu vybudování.

Již během výcviku zažijete osobní změnu a posílíte pocit vnitřní spokojenosti.

Dostanete náhled na vaše časté komunikační omyly a získáte jasnou představu o vašich skutečných silných stránkách v rámci komunikace.

Osvojíte si mimořádně širokou paletu jedinečných technik pro změnu, posun a řešení problémových situací.

Po absolvování výcviku obdržíte následnou podporu, možnost supervize, výměny zkušeností, tréninku a návazných akcí včetně neustálého přísunu nových materiálů a technik.


Výcvik je pro vás, pokud…

 • Chcete mít úspěšnou koučovací praxi postavenou na mimořádně efektivní metodice.
 • Zvažujete změnu profese a chcete zúročit svou práci s lidmi.
 • Chcete rozšířit své stávající služby o NLP koučink.
 • Chcete zlepšit své schopnosti.
 • Chcete zlepšit svůj život, zvýšit svou akceschopnost a pocit životní spokojenosti a pohody.
 • Chcete změnit své myšlenkové a životní stereotypy.
 • Preferujete jasné přímé jednání a otevřený přístup.
 • Chcete konkrétní výsledky.
 • Máte zájem se rozvíjet, zkoumat a hledat.
 • V efektivnosti osvojení metodiky a technik chcete jít do hloubky.
 • Máte v sobě lásku a pokoru k lidem.
 • Chcete mít možnost využívat podporu, supervizi, možnost tréninku a dalšího růstu i po absolvování výcviku.

Výcvik není pro vás, pokud…

 • Očekáváte lacinou esoteriku a poučky.
 • Nechcete vědět, co skutečně funguje v praxi.
 • Dáváte přednost dlouhé teorii před užitečnou praxí.
 • Zastáváte názor, že k úspěšné praxi vám stačí absolvovat on-line kurz bez reálného tréninku.
 • Pokud vaším cílem není praxe, ale sběr razítek a vítězství v soutěži o absolvování nejnudnějšího kurzu.
 • Dáváte přednost manipulaci a vymývání mozků přemírou nicneříkajících frází.
 • Nemáte zájem se cokoliv nového učit, chcete jen certifikát.
 • Odmítáte připustit sílu sugesce a možnost kultivace své vnitřní síly.
 • Pokud hledáte řešení z rychlíku a nechcete NLP koučink umět skutečně používat.
 • Nemáte zájem o komplexní přístup se supervizí a možností dalšího rozvoje.

Podrobné informace k výcviku NLP koučinku

Informace

Akreditace

Výcvik má akreditaci ministerstva školství (MŠMT) v rozsahu 122 hodin výuky (43 hodin prezenční a 79 distanční formy studia) a certifikaci úrovně profesních dovedností AKOR ®.

Certifikát

Po úspěšném absolvování výcviku získáte certifikát AKOR® s vypsanými metodami a technikami, které se naučíte.

Dále získáte certifikát Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – rekvalifikace pro pracovní činnost NLP kouč.

K získání certifikace MŠMT je třeba splnit:

 • Věk 18 a více let
 • Ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • Absolvování minimálně 80% docházky
 • Minimálně 60% úspěšnost při závěrečném testu
 • Minimálně 70% úspěšnost při vedení závěrečného certifikačního koučovacího rozhovoru

Studijní materiály

K výcviku získáte veškeré studijní podklady a pomůcky v nadstandarním rozsahu: testy, pracovní sešity, video nahrávky NLP technik, e-booky s rozsáhlou metodikou ke kurzu, bloky, tužky… Součástí materiálového portfolia je i široké spektrum dokumetů, testů, postupů přímo využitelných v praxi. Po absolvování výcviku získáváte automaticky přístup k neustále aktualizovaným a přidávaným materiálům, možnost supervize, tréninku, výměny zkušeností a nadstavbových akcí.

Délka výcviku

Výcvik s celkovou délkou v rozmezí několika měsíců obsahuje 11 výukových dnů (postavených na tréninku se zpětnou vazbou), e-learning a praktická cvičení. Dále získáte individuální nastavení seberozvojového plánu. Rozsah akreditace MŠMT je 122 hodin výuky.

Rozložení výukového dne

 • Začátek vždy v 9:30.
 • Obědová pauza od 13 do 14 hod.
 • Oficiální konec v 17:15.

Obsah

Co vše během výcviku do hloubky ovládnete

 • Základní koučovací model GROW a jeho modifikace
 • Jak skutečně aktivně naslouchat a tvořit koučovací otázky
 • Jak filtrujeme realitu, co říkáme a co skutečně slyší ostatní
 • Metodiku pro specifikaci cíle SMARTER a NLP rámec
 • Jak využívat META a MILTON model
 • Jak řešit problémy různých typů klientů
 • Komunikační napojení, oční vzorečky, čtení myšlenek
 • Jak probudit důvěru druhých
 • Jak překonat bariéry a eliminovat stres
 • Jak změnit svůj emoční stav
 • Jak překlopit problémový rámec do kreativního
 • NLP hypnózu
 • Podrobné know-how pro vybudování praxe a vlastní značky
 • Jak na efektivní marketing propagující koučovací praxi
 • NLP techniku „Pozice vnímání“ pro řešení konfliktů a nedorozumění
 • NLP techniku „Kotvení“ pro efektivní změnu emočních stavů
 • NLP techniku k bourání strachu a negativních pocitů
 • NLP techniku „Landscape“ pro dosažení cíle
 • Techniky NEW CODE NLP pro změnu chování a přístupu k životním výzvám
 • Techniky NEW CODE NLP pro eliminaci stresu (ABECEDA, NASA, DECH)
 • Techniky pro „přepis“ minulosti (eliminace dopadu minulých událostí)
 • Techniky na změnu přesvědčení a pro přijetí rozhodnutí
 • Techniky na eliminaci fóbií
 • Techniku „Neurologické úrovně“ pro nalezení toho, co skutečně chci

Cena a termíny

Co získáte za cenu výcviku

 • 11 dní výuky postavené na tréninku se zpětnou vazbou
 • E-learning
 • Individuální nastavení seberozvojového plánu
 • Vedení pro praxi
 • Obrovské množství studijních materiálů
 • Potřebné vybavení – bloky, tužky a další materiály
 • Propracovaný systém následné studijní a praktické podpory

Cena několikaměsíčního výcvikového programu

Výcvik stojí 56 900 Kč.

termíny-kurzuTermíny výcviku:

ÚNOR 2023 až DUBEN 2023 (celkem 11 výukových dnů): PLNĚ OBSAZENO

 • ÚNOR: středa, čtvrtek a pátek 8.-10.2.2023
 • BŘEZEN: středa, čtvrtek a pátek 1.-3.3.2023
 • BŘEZEN: středa, čtvrtek a pátek 29.-31.3.2023
 • DUBEN: čtvrtek 27.4.2023
 • CERTIFIKACE: pátek 28.4.2023

ČERVEN 2023 až ZÁŘÍ 2023 (celkem 11 výukových dnů): PLNĚ OBSAZENO

 • ČERVEN: středa, čtvrtek a pátek 14.6.-16.6.2023
 • ČERVENEC: středa, čtvrtek a pátek 26.-28.7.2023
 • ZÁŘÍ: středa, čtvrtek a pátek 6.-8.9.2023
 • ZÁŘÍ: čtvrtek 21.9.2023
 • CERTIFIKACE: pátek 22.9.2023

Výcvik NLP KOUČ již není možné objednat si v této podobě. Je sloučen do jednoho odstupňovaného celku s výcvikem KOUČ ROZVOJE OSOBNOSTI. Dalším stupněm v tomto programu je TŘÍDENNÍ KURZ NLP. Důvodem změn je záměr vyšší hloubky ve zvládání NLP a koučinku.

POZOR: Počet míst ve výcviku je omezený a nelze je navyšovat. Čekání na výcvik si můžete zkrátit ZÁKLADNÍM ON-LINE KURZEM NLP A KOUČINKU.

Lektorka

Celým výcvikem vás provede Mgr. Markéta Hamrlová, Ph.D.

 • 12+ let koučinku – osobní i firemní koučink
 • 20+ let lektorské praxe, 10 let výuky na vysoké škole
 • 200+ realizovaných vícedenních výcviků a kurzů pod mou taktovkou
 • Akreditovaný profesionální kouč
 • NLP Diploma – akreditace Active NLP scholl Devon
 • NLP and NEW CODE NLP Master a NLP Master Practitioner – akreditace ITANLP
 • Hypnoterapy practicioner – akreditace American Board of Hypnotherapy
 • Řada absolvovaných a realizovaných výcviků, kurzů a tréninků v oblasti koučinku, terapie, NLP atd.

Kouč Markéta Hamrlová

„Náš potenciál je mnohem větší, než si v tuto chvíli vůbec dovedeme představit.“

Kde se koná

Místo konání

Výcvik probíhá ve skupině do 13 lidí v učebnách v samém centru Brna na adrese Slovákova 11, Brno-střed. Pouhých 6 minut MHD (nebo 12 minut pěšky) od hlavního nádraží. V blízkosti se nachází několik parkovišť.

Občerstvení

Po celou dobu výcviku budete mít k dispozici příjemné občerstvení primárně z lokální produkce (koláče, pomazánky, pečivo, zelenina, ovoce, voda, čaje, několik druhů káv…).

 

Platba a storno

Platební podmínky

50 % z ceny výcviku je třeba uhradit do 7 dnů od potvrzení přihlášky. Závazná rezervace místa ve výcviku je provedena po úhradě této faktury. Zbytek ceny je třeba uhradit nejpozději do posledního dne výcviku.

Storno podmínky

Zrušení účasti později než 20 dní před zahájením výuky rovná se storno poplatek 50% z ceny kurzu.

garance-spokojenostiGarance 100% spokojenosti

Nikdo z nás rád nakupuje „zajíce v pytli“. Na konci prvního dne tak budete mít možnost z výcviku vystoupit a já vám vrátím peníze.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Ze zákona máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dnů.

Rezervujte si své místo

Protože je počet míst velmi omezený, nezapomeňte si zavčas rezervovat místo.

Tento výcvik bývá pravidelně kompletně vyprodán dlouho před jeho konáním.

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby