POZOR: Na koučovacím výcviku AKOR® s akreditací MŠMT startujícím v září 2024 zbývají poslední 2 místa. Přihlaste se zde >

FacebookLinkedIn Instagram

Manuál psychické pohody pro rok 2023

Poslední tři roky byly pro psychiku mnohých poměrně náročné. Není proto divu, že došlo k výraznému nárůstu psychických potíží v naší společnosti. V tomto článku se podíváme na to, proč tomu tak je a co můžeme udělat pro posílení naší psychické odolnosti. 

Proč jsou nyní tak časté psychické problémy, úzkosti a paniky?

Ještě než se pokusím na tuto složitou otázku odpovědět, je třeba předestřít, že nikdo z nás není schopen postihnout celkovou realitu. Vždy reflektujeme jen její úzce omezenou výseč (respektive naši představu o ní). Názor jednotlivce (jakkoliv podložený) je tak vždy jen fragmentem celkové situace. Můj pohled zde vychází z teorie a filosofického rámce NLPkoučinku.

Prosím, mějte na paměti, že koučink je nástroj pro podporu osobního a profesionálního rozvoje a nenahrazuje odborné psychologické poradenství nebo lékařskou péči. V případě, že se potýkáte s vážnými emocionálními, psychologickými nebo duševními problémy, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného odborníka.

Důvodem, proč je nyní mezi lidmi tolik psychických problémů, má podle mě mnoho různorodých příčin. Většina z nich sahá do doby dávno před covidem. 

Mezi ně patří zejména tyto 3:

V poslední době navíc došlo k posunu kolektivního vnímání a celkovému zrychlení všeho. Nejvíce patrné je to na technologickém pokroku a společností vyžadované nutnosti s ním nepřetržitě držet krok.

Kromě toho jsme se s rozvojem chytrých telefonů doslova přes noc stali posedlí touhou po rychlém dopaminu. Velká část našeho osobního času tak najednou nenávratně mizí v prázdné černé díře internetu, aniž by došlo k našemu uvědomění, že tento proces je tvůrci programově designován. Jeho cílem je zachytit a držet naši pozornost. Vůči této hře, neumíme být imunní. Výsledkem tohoto permanentního kolotoče je (mimo jiné) opět i nárůst naší rozmrzelosti a psychické nepohody.

Dále jsme stali doslova uštvaní honbou za zážitky. Najednou z našich „jakoby životů postupně mizí hloubka. Tato slova lze demonstrovat např. na změně přístupu k cestování. Cesty většiny již nejsou o výjimečnosti poznávání cizích krajů a zvyků, ale o nepřetržité honbě za odškrtnutím si dalšího bodu na pomyslném seznamu lákadel a fotkou zvedající osobní status na sociálních sítích.

V neposlední řadě se nyní ve zvýšené míře setkáváme i s nepřiměřenou vyhroceností mediálních ataků a expozicí strachu. Tento trend je velmi dobře patrný v jazyce, kterým se dnešní doba vyjadřuje ve veřejném prostoru. Nyní je vše šokující – např. zprávy o počasí, kdy každé vedro je vražedné, déšť brutální a vichřice extrémně ničivá. Z veřejného prostoru zmizela citlivost ke vnímání rovnováhy a míry. Tato vše zahlcující rétorika se nám však při dennodenní invazi silně zapisuje do naší mysli a zrychluje stresovou spirálu na úrovni těla, myšlenek i emocí.

Zvýšené množství adrenalinu a kortizolu posiluje strach, úzkost a celkový diskomfort. V módu chronického stresu (tzn. s vypnutou složkou kreativního myšlení) se stáváme vnějšími vlivy snadno ovlivnitelnou masou.

Covid vše jen zviditelnil a zrychlil. Nastoupila nejistota z mnohočetnosti krizí, osobní zkušenosti nad rámec dříve prožívané normy. Např. dříve nepoznané lockdowny, celospolečenské zákazy, podmiňování, zvyšující se polarizace společností atd.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak posílit svou psychickou odolnost

Co s lidskou psychikou udělaly poslední 3 roky

Národní ústav duševního zdraví uvádí 20–30% nárůst psychických potíží v ČR za poslední 3 roky.

Obecně zaznamenáváme znatelný nárůst psychických potíží zejména u dětí, přičemž nejvíce zasaženou skupinou jsou dívky na druhém stupni základní školy. U dětí dochází zejména k rozvoji sociální úzkosti a sebepoškozování. Podle mého názoru je to však naprosto logické. V době jejich vývojové fáze sdružování a učení se budovat vztahy jsme tyto děti přikovali k obrazovkám počítačů a strčili je do izolace. 

U dospělých můžeme zaznamenat velké individuální rozdíly. Někoho poslední 3 roky posílily. Většina lidí však dnes žije v různě velkých obavách, které více či méně úspěšně vytěsňuje a potlačuje.

Toto jasně vidím i ve své koučovací praxi. Před covidem se otevíralo mnoho témat, přičemž jako dominantní byla poptávána témata: hledání osobního talentu, sebehodnocení, rozvoj nápadů atd. V současné době výrazně převládá jedno jediné téma: chci, aby mi bylo lépe. Pokud toto téma více rozvinu, jedná se o strach z budoucnosti, strach z odvelení do války, psychosomatické obtíže jako následek dlouhodobé nepohody, noční buzení z permanentního stresu a tak dále. 

Co můžeme pro svoji psychiku udělat v dobách krize

Co to je velká krize? Co je velká změna?

Vzpomínám si na své příbuzné, kteří se v době druhé světové války do sebe zamilovali. Prožívali velice intenzivní vztah a žili svůj bohatý vnitřní život nejlépe, jak uměli. Říkali, že válka byla těžká, ale měli sebe. 

V dobách krize je pro nás důležité zejména pečovat o naději (jako o základní evoluční dar). Soustředit pozornost na to, co chceme, a neinvestovat energii do toho, co nechceme.

Existují však i určitá obecná pravidla pro posílení psychické odolnosti v době krize, tedy v době vybočující mimo rámec běžně žitého. Všechna tato pravidla vycházejí z evoluce, přičemž náš mozek se do současné podoby vyvinul již v dobách pravěku.

Mezi tato pravidla patří:

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: 12 ověřených tipů na zlepšení prožívání svého života

Jaké jsou zdravé reakce na velké změny ve společnosti

Ze všeho nejdříve je na místě si uvědomit svou roli a odpovědnost vůči sobě a svému životu. A dále přemýšlet nad tím, co mohu a co chci ovlivnit. Pamatujte, že to, čemu dáváte pozornost, to posilujete a vytváříte bez ohledu na vnější okolnosti. 

Další užitečnou strategií pro reakce na velkou změnu může být poodstoupení od šumu a všeho, co se snaží velmi agresivně chytit a držet vaši pozornost.

Buďte si vědomi toho, že prostředí médií, internetu a do všech vrstev společnosti prorůstajícího marketingu, je vždy o krok před vámi a vaší vůlí. Protože primárně útočí na ty části vaší mysli, které se vyvinuly ještě před logikou. A tomuto není šance nepodlehnout.

Pokud se chcete zorientovat na obecné úrovni, je třeba připustit si tu možnost, že se pravděpodobně nikdy nedozvíte v celé šíři souvislostí, co se děje. Protože většina skutečností uniká vašemu zornému poli.

Mysl nerozlišuje vzpomínku a představu. Pokud ve vaší mysli běží bez ustání katastrofické scénáře, prožíváte je a vaše emoce jsou skutečné. Bez ohledu na to, jestli se daná věc děje, nebo ne.

Dále si uvědomte, že to, co je podstatné pro vás, můžete vědět a rozhodnout pouze vy sami. Jen pokud budete v této vnitřní autenticitě, jste takzvaně ve své síle (metaforicky řečeno).

Pozorujte a pokud možno odložte reakci. Věc nejprve vyhodnoťte a jednejte až po odeznění prvního ataku emocí. Najděte kontext a pozadí.

Buďte si vědomi toho, že nemusíte mít na vše hned jasný názor a nemusíte hned přesně vše vědět. Váš názor se může vyvíjet a měnit v návaznosti na čas a odhalování fakt. Ptejte se co nejvíce sami sebe.

Přijměte realitu a plnou odpovědnost za sebe. Nastavte si své další směřování tak, aby bylo v souladu s tím, co chcete posilovat.

Věřte tomu dobrému v nás lidech a tomu, že vše zvládneme bez ohledu na aktuálně nějak se jevící vnější okolnosti. 

Jak si v této době zachovat duševní zdraví

Znovu se vrátím k výše řečenému seznamu pravidel pro posílení psychické odolnosti vzešlého z evoluce. 

A přidám ještě jedno doporučení k „terapii“ zahradou. I kdyby měla mít jen podobu sady květináčů v bytě či ostrůvku květin na trávníku před vaší bytovkou. Zahrada je podle mého názoru a zkušeností velmi výkonná a úspěšná terapeutka. Lidé, kteří pečují o zahradu, mají nižší výskyt psychických obtíží. Péče o rostliny nás navrací k přirozenému vnímání času a života.

Vědomí, že vše má svůj čas a prostor, nás uklidňuje a celkově uzemňuje. Mrkev nám v lednu venku nevyroste, i kdybychom se postavili na hlavu. A ani kdyby nám nějaký marketér či politik řekl, že to je šílená extrémní katastrofa, za kterou neseme vinu my nebo nějaký nepřítel.

Pokud jsme napojeni na život, je pro nás mnohem snadnější rozeznat, co je lež, oddělit hranice vnějšího a vnitřního, poznat manipulaci a nacházet svůj správný směr.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK5 účinných nástrojů pro sebekoučink a podporu sebe samé/ho

Co pomáhá zvládat změny, které nemůžeme ovlivnit

Podle mého názoru je třeba na prvním místě skutečně jasně oddělit sféru vlastní kompetenceTo znamená vše to, co je v dosahu mého vlivu. A výhradně na tuto sféru se plně soustředit. Ve sféře, na kterou nemám vliv, je pak důležité věřit v dobrý konec a naději. 

Jak zvládat úzkost z budoucnosti

Pomocí všeho, co již bylo řečeno.

Kdybych pustila uzdu fantazii, pak připustím existenci možnosti vesmíru jako živoucího a propojeného organismu, v němž okolí reaguje na pozorovatele. Akce vyvolává reakci a i myšlenka je energií ovlivňující podobu světa. V kontextu této teorie je cestou být v lásce, laskavosti, autenticitě a toto šířit a tomuto věnovat svou plnou pozornost. Okolí bude na toto reagovat manifestací této reality. 

Dovolte si jít na okraj svých úvah a připustit, že vše se mění. Jediné, co zůstává a je otázka, která je podstatou všeho. Otázka tak stará jako lidstvo samo. Otázka, na kterou nám nedá odpověď žádná ideologie ani chytrý algoritmus. Otázka, na kterou se rodí odpověď jen v hloubce sebe samých: „Kdo jsem a kam kráčím?“

Jaké techniky používat na zklidnění, když přijde úzkost z budoucnosti

Technik na eliminaci negativních pocitů a stavů existuje mnoho. Naše mysl, emoce a tělo jsou vzájemně propojené. Pamatujte, že tak, jak lze změnit naši reakci na bolest, je možné změnit prakticky jakýkoliv naučený vzorec. 

Nejjednodušší technikou pro okamžitou změnu myšlení a emočního stavu je změna polohy těla. Dále může pomoct například lehnout si čelem na zem a hlasitě vydechovat do země. Tuto techniku je možné doplnit imaginací země, která všechny negativní emoce spálí ve svém jádru. 

Dále lze přistoupit k dechovým technikám, ideálně propojeným s imaginací. Nadechněte se do hrudníku a představte si zlatou barvu. Zadržte dech a tento shluk zlaté barvy. A následně vydechněte a zlatou barvu veďte do každé buňky vašeho těla.

Další technika spočívá v nádechu, počítání a následném výdechu. Ten bude trvat dvojnásobek doby nádechu. 

Své vtíravé myšlenky můžete také zakřičet. Nebo hlasitě vyzpívat. Úleva se dostaví téměř okamžitě.

Úzkost si lze představit jako nějaký proud, pohyb v těle. Vnímejte, jak se pohybuje. Jaký to má směr? Jakou to má barvu? Jak to zní? Jak to voní/páchne? Následně otočte směr a tento proud vyveďte ve své vizualizaci z těla. Následně se zatřepte. Zakřičte. Zadupejte. 

Osvojte si základy koučinku

Pracujte na svém osobním rozvoji a vyberte si některý z koučovacích kurzů plných NLP technik zaměřených na praxi.

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby