POZOR: Na koučovacím výcviku AKOR® s akreditací MŠMT startujícím v září 2024 zbývají poslední 2 místa. Přihlaste se zde >

FacebookLinkedIn Instagram

Jak na charismatické vystupování

Schopnost charismaticky vystupovat není vrozenou, ale z velké části získanou dovedností. Pro zvládání životních překážek je pro nás důležité pochopit, že náš úspěch v životě závisí z velké části na našem smýšlení o možnostech, které máme. Co je základem charismatického jednání? Co vytváří pocit vřelosti? Jak pracovat s nervozitou? Jak pracovat s neklidem? Jak využít své charisma při vedení lidí?

Co označujeme jako osobní charisma

O Marilyn Monroe se traduje novináři zdokumentovaná historka, že v době své slávy dokázala nerušeně hodiny procházet ulicemi, které byly plné davů, aniž by upoutala kohokoliv pozornost. A pak v jeden moment dokázala na stejné ulici rozpoutat peklo jen tím, že se mentálně nastavila na to být viděna.

Charisma je fascinující schopnost, která některým lidem umožňuje:

Tento magnetický rys osobnosti však není pouze vrozený. Může se rozvíjet a posilovat cílenou prací na sebevědomí, empatické komunikaci a autentickém chování.

Charismatický jedinec se vyznačuje vysokou mírou sociální inteligence a schopností být opravdově přítomen ve vzájemných interakcích. To mu umožňuje hluboce rezonovat s emocemi a myšlenkami ostatních. To všechno činí charismatické osobnosti obzvláště účinnými ve vedení, motivování a ovlivňování skupin lidí.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak dosáhnout změny svých myšlenkových vzorců pomocí NLP

Co tvoří základ charismatického jednání

Základy charismatického jednání jsou:

Rozvoj těchto hlavních aspektů charisma může výrazně ovlivnit vaše osobní i profesní interakce, otevřít nové příležitosti a posílit vaše sociální působení.

Jak na soustředěnou přítomnost

Soustředěná přítomnost je pro charismatické jednání zásadní, protože umožňuje upřímně a opravdově se v rozhovoru propojit s osobou, se kterou komunikujeme. Tento způsob koncentrace zahrnuje plné věnování se situaci nebo konverzaci bez rozptylování myšlenkami na jiné věci.

Proč to funguje? Soustředěná přítomnost má obrovský vliv na to, jak vnímáme druhého člověka, protože mu signalizuje náš respekt a zájem o něj.

Když je někdo v rozhovoru plně „tady a teď“, bývá plně zaměřený na osobu, s níž hovoří. Což u této osoby podporuje pocit, že je významná, a že její myšlenky a slova mají hodnotu.

Soustředěné naslouchání a cílené navazování očního kontaktu může vytvářet velmi silné pouto, protože ctí základní lidskou potřebu „být slyšen a viděn“. Jednoduše řečeno: Když nám někdo věnuje pozornost a je plně přítomný, automaticky se cítíme být více ceněni.

Plnou přítomnost, kterou nám někdo věnuje, máme navíc tendenci zrcadlit. Tento proces vytváří silný pocit (tzv. chemii) společného prožitku a sdílení daného momentu.

Techniky pro nácvik soustředěné přítomnosti:

Pomocí těchto technik se můžete naučit výrazně zlepšit svou schopnost soustředěné přítomnosti a tím posílit své charismatické dovednosti.

Co vytváří pocit vřelosti

Vřelost je zásadní součástí charismatického jednání, protože otevírá dveře k hlubšímu spojení a důvěře mezi lidmi. Je to schopnost vyjadřovat soustředěný zájem a empatii, což umožňuje ostatním cítit se přijati. Když lidé vnímají vřelost ve vašem chování, jsou více nakloněni otevřít se a sdílet své myšlenky a pocity.

Jak praktikovat vřelost:

Vaše upřímnost a schopnost ukázat opravdový zájem o druhé posiluje vztahy a zvyšuje vaše charisma v očích ostatních, což je klíčové pro osobní i profesní úspěch.

Jaké schopnosti jsou klíčem k charisma

Schopnosti, které ovlivňují naše charisma, zahrnují technické i sociální dovednosti, které zlepšují vaši autenticitu a adaptabilitu v různých situacích. Rozvíjení těchto schopností obnáší:

Tyto kroky posilují porozumění sociálním dynamikám a podporují vaši přirozenou schopnost ovlivňovat ostatní.

Charisma začíná v hlavě

Tělo vždy udělá to, čemu věří hlava. Pokud bude věřit, že jste skvělí, šarmantní a úžasní lidé, vaše tělo se následně těmto myšlenkám přizpůsobí. Jak? Držení těla se vzpřímí, pohled se přímo opře do očí jiného člověka a vaše gestikulace bude mnohem ráznější. To, jak se cítíte, přitom prozradí okolí vaše řeč.

Mysl nerozlišuje představu, vzpomínkupřítomnou realitu. Je proto důležité naučit se dosáhnout charismatického stavu ve vaší hlavě a následně budete s větší pravděpodobností více charismaticky působit i navenek.

Obruste své nepříjemné pocity

Pokud právě zažíváte nepříjemné pocity, je vhodné naučit se zbavit jejich vlivu. Možná vám pomůže uvědomit si, že nejrůznější obavy, strachy a úzkosti jsou zcela normální a přirozené. Nezapomínejte, že nejste jediní, kteří nesou podobné břemeno tíživých pocitů. Uvědomte si, že stejně tak se mohly cítit generace před vámi a stejně tak se budou cítit i generace po vás. Otestujte si, jaké to je, odstoupit od svých problémů alespoň na chvíli stranou. Zjistěte, co se bude dít.

Opět můžete přistoupit k jednoduchému cvičení. Při něm si představte, že své problémy a obavy na chvíli vymetete z hlavy a promítnete si je na plátno před sebe. Následně si položte tyto otázky:

Jak vypadají?

Jakou mají barvu?

Jak znějí?

Jaký pach nebo vůni byste jim přiřadili?

Jak je můžete na tomto plátně zničit?

Jak o svých problémech přemýšlíte nyní?

TIP: Před situací, kde je nutné, abyste působili sebejistě, se narovnejte a „roztáhněte“ své tělo. Co nejvíce to půjde. Rozevřete ruce do stran a nad hlavu, stoupněte si na špičky. Představujte si, že se vaše tělo zvětšuje, aby udělalo místo pro růst vaší skvělé nálady a sebevědomí. Bylo vědecky dokázáno, že tímto cvičením poklesne počet hormonů způsobujících úzkost, a naopak naroste hladina hormonů podporujících agresivitu a asertivitu. Všimněte si, že děti dělají často tyto pohyby intuitivně v situacích, kdy cítí, že potřebují být „větší“.

Pokud chcete na své okolí působit rozvážněji, dávejte si pozor na přílišné kývání hlavou, přitakávání a používání slovní vaty. Slovní vatou se myslí slova výplňková, například: „Ehm. Souhlasím. Jistě. Prostě. Jako. Jakoby.

Současně hlídejte své projevy neklidu. Ten se obvykle vyznačuje podupáváním nohou, poklepáváním tužkou, přerovnáváním věcí na stole, přešlapováním nebo chůzí sem a tam.

Při uplatňování vlivu ve skupině se nesnažte získat všechny lidi najednou, soustřeďte se na každého z nich. Nejdříve se zaměřte vždy na toho člena skupiny, z jehož strany hrozí eskalace problému.

Pokud vás čeká nějaká prezentace před větším množstvím diváků, omezte své projevy nervozity a věnujte pozornost publiku. Vyprávějte barvité příběhy, nezapomínejte na odmlky i pauzy. A to nejdůležitější, udržujte oční kontakt se všemi posluchači.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: 14 tipů pro nalezení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Jak pracovat s nervozitou

Především je důležité si uvědomit, že určitá míra nervozity je zcela normální a může nám být dokonce velmi prospěšná. Trocha adrenalinu nám totiž může pomoci zvýšit naši energii a soustředěnost a našemu publiku podat signál o našem nadšení pro věc.

Klíčem je naučit se svůj nervový systém správně ladit.

Místo o urputnou snahu o zamaskování a potlačování projevů nervozity, je pro nás užitečnější je přijmout a přiznat (např. konstatovat: „Jsem nyní při této prezentaci tak nervózní, že se mi klepe hlas. Zná to někdo z vás tady v sále?“). Tím jakoby zázrakem velká část naší nervozity sama od sebe mizí, neboť již byla pojmenována a odhalena.

Dále stojí za to cíleně přepracovávat nervózní projevy na něco konstruktivnějšího. Například místo podupávání nohou nebo cvakání tužkou můžete otestovat sílu jemných dýchacích technik nebo se soustředit na pevné, ale přirozené držení těla. To vám pomůže uvolnit se a zároveň udržet kontrolu nad svým tělem.

Také je důležité pracovat na vaší celkové sebejistotě a nepodcenit přípravu. Čím více se budete cítit připraveni na vaše vystoupení, tím lépe budete schopni ovládat svou nervozitu.

Můžete si předem připravit několik klíčových bodů, na které se můžete zaměřit, nebo si předem promyslet, jak budete reagovat na nečekané situace.

Doporučuji také položit si otázku, co nejhoršího se mi může stát a následně zjistit, že nic hrozného vám ve skutečnosti nehrozí.

Nakonec nezapomínejte, že praxe činí mistra. Čím více příležitostí k veřejnému vystoupení využijete, tím lépe budete schopni ovládat svou nervozitu a stávat se sebejistějšími a charismatickými mluvčími.

Další tipy pro práci s neklidem:

Při prezentaci a přednáškách používejte metafory

Používání barvitých příběhů a metafor je jednou z nejsilnějších technik, jak předat poselství a zapojit publikum. Příběhy a metafory vytvářejí bohatý, mnoharozměrný zážitek, který může doslova přenést posluchače do jiného světa nebo do jiné perspektivy.

Používání příběhů často umožňuje posluchačům lépe se ztotožnit s tématem a lépe si zapamatovat klíčové body. Příběhy a metafory působí na emoce, což je základní součást lidského rozhodovacího procesu. Mluvčí, který umí proměnit abstraktní koncepty v příběhy nebo metafory, má schopnost nejen informovat, ale i inspirovat a motivovat.

Kromě toho, barvité příběhy a metafory často zůstávají v paměti ještě velmi dlouho po skončení projevu. Vytvářejí silné vizuální a emocionální spojení, které pomáhá posluchačům lépe si uchovat informace a použít je ve svém životě. To je důvod, proč jsou charismatické osobnosti tak často schopny pohnout lidmi k akci nebo změně, protože jejich slova jsou zapamatovatelná a přesvědčivá.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak překonat strach mluvit před lidmi: 7 klíčových kroků k sebejistotě

Proč je při charismatickém vedení důležitá víra ve schopnosti druhých

Pygmalionský efekt, známý také z Rosenthalova experimentu, objasňuje vliv očekávání na chování a výkony druhých osob. Tento princip má zásadní význam pro charismatické vedení, protože ukazuje, jak víra ve schopnosti a potenciál druhých může vést k jejich zlepšení. Když jsou očekávání vedoucích směrem k těm, které vedou, kladná, chovají se k nim podpůrněji, což následně jejich výkon zvyšuje.

Rosenthalův vědecký experiment pracoval se skupinou učitelů a žáků a prokázal, že učitelé domnívající se, že pracují s nadanými žáky, se na takové žáky mnohem více usmívají a věnují jim i mnohem více pozornosti, než v případě, kdy se domnívají, že pracují s žáky průměrně nadanými. To následně vedlo ke zlepšení studijních výsledků těchto žáků.

Tento efekt podtrhuje význam pozitivního posilování a efektivní komunikace v rámci vedení, kde se zdůrazňuje potřeba vyvíjet pozitivní očekávání a podporovat rozvoj potenciálu podřízených.

Budování charisma při vedení lidí

V případě, že budujete vlastní charisma ve vztahu k lidem, které nějakým způsobem vedete a ovlivňujete, přijměte fakt, že jste z velké části to, co si myslíte, co cítíte a v co věříte. Toto vše následně vyzařujete směrem k lidem. To, co vyzařujete do okolí, to pak přitahujete směrem k sobě.

A čím menší důvěru k sobě máte, tím méně důvěřujete i ostatním. A všimli jste si, že nejvíce práce musí udělat ti, kteří se domnívají, že to nikdo jiný tak dobře neudělá?

Co znemožňuje konstruktivní rozhovor

Konstruktivní rozhovor nemůže proběhnout v případě, že děláte některé z následujících komunikačních chyb:

Vnitřní postoje vhodné pro podporu rozvoje při vedení lidí

Uvědomte si, že každý člověk je individuální, a proto všichni vnímáme svět jiným způsobem. Za problém lze označit pouze to, co někdo jako problém definuje. Všichni lidé se mohou změnit pouze sami. I sebemenší drobná změna přitom může znamenat obrovský dopad.

Již z principu jsou lidé „dokonalí“, nikoliv „neschopní“. Chováme se podle toho, co očekávají ostatní a každý neseme zodpovědnost sami za sebe. Změna může nastat v každém okamžiku života. Nezapomeňte, že důvěra je základním stavebním kamenem komunikace. Každý z nás přitom ví, co je pro něj nejlepší a každý z nás potřebuje získávat uznání.

Jak mi v posilování charismatu může pomoct koučink

Koučink je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro posilování charismatu.

V první řadě poskytuje prostor pro sebereflexi, což je zásadní předpoklad pro porozumění sobě samému a vlastním hodnotám.

Charisma souvisí s tím, jak se cítíme, jak vnímáme svět a jak komunikujeme s ostatními. Koučink nám umožňuje pracovat právě na těchto aspektech. Umí nám pomoci zvýšit naše sebevědomí a zlepšit naše komunikační dovednosti. Prostřednictvím cílených otázek a cvičení kouč pomáhá překonávat vnitřní bariéry, které mohou charisma omezovat.

Další klíčovou změnou, ke které dochází během koučovacího procesu, je zlepšení naší schopnosti naslouchání a empatie. Koučovací proces koučované přirozeně učí, jak být přítomní a plně se věnovat druhým, jak lépe formulovat své názory, sdílet své myšlenky a vytvářet hlubší spojení s ostatními.

Nakonec, koučink může pomoci v rozvoji vize a schopnosti inspirovat ostatní, což je také neoddělitelnou součástí charismatu.

V krátkosti, koučink nabízí komplexní přístup k posilování osobního charisma tím, že pomáhá lidem být více autentičtí, přítomní, sebevědomí, empatičtí a inspirativní.

POZOR: Koučink je metoda osobního a profesního rozvoje, není náhradou za žádnou léčbu, odborné psychologické či psychoterapeutické poradenství.

Naučte se víc

Pokud vás láká cesta k osobní proměně a chcete o charisma postaveném na soustředěné pozornosti vědět víc, přihlaste se na náš Základní kurz NLP a koučinku online.

Pokud chcete jít do hloubky a nad to získat nástroje pro efektivní rozvoj jiných, přihlaste se do našeho výcviku Kouč/koučka s certifikací AKOR® a MŠMT.

Těšíme se na vás!

Zdroje

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby