POZOR: Poslední možnost objednat si komplexní výcvik NLP KOUČ. Následně bude výcvik v této podobě zrušen a nahrazen jiným programem s výrazně menším podílem NLP prvků a technik. Ve skupině startující v červnu zbývají poslední místa. Přihlaste se ZDE:-)

NOVINKA: Základní kurz NLP koučinku v ONLINE formě »

Co umí psychosomatika? 3 metody vedoucí ke zlepšení imunity

Psychosomatika je postavena na schopnostech lidské mysli přivodit si nemoc, nebo se naopak vyléčit. Jakou roli hraje takzvaný placebo a nocebo efekt? V článku vám rovněž představím 3 praktické metody sloužící pro zlepšení imunity.

Západní vs. východní medicína

Západní medicína učí, že příčinou onemocnění člověka jsou genetické dispozice, patogeny a vnější příčiny. Stejně tak léčba chorob je podle toho směru především záležitostí vnějších faktorů (léky, operace, autorita odbornosti…). 

Východní medicína pohlíží na nemoci jako na výsledek vady v propojení těla, mysli a emoční složky, a léčí je jako celek. Naši předkové věřili, že naše tělo v sobě skrývá ve většině případů schopnost pomoct si samo, a proto jejich „léčba“ cílila převážně na aktivizaci této síly.  

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak zvládnout vnitřní úzkost a nejistotu v době pandemie koronaviru + VIDEO

Co je to psychosomatika a co dokáže?

Základy psychosomatiky jsou postaveny na shrnujících poznatcích o schopnostech lidské mysli přivodit si nemoc a v opačném pólu na schopnostech lidské mysli nemoci léčit. 

V mnoha zemích západního světa je dnes psychosomatika uznávána jako nadstavbový obor pro posluchače lékařských fakult (Německo, Rakousko, Švýcarsko…). Psychosomatická péče je v některých zemích hrazena z veřejného zdravotního pojištění a těší se velké společenské přízni a vážnosti. V ČR začala být psychosomatika zařazována mezi volitelné předměty v rámci výuky na Lékařských fakultách od konce roku 2013 a v odborných kruzích jde stále spíše o zajímavost, než o obecně respektovaný trend. 

Z širšího úhlu pohledu je psychosomatika způsobem uvažování o zdraví a nemoci, který nepomíjí člověka a pohlíží na jeho zdravotní obtíže v kontextu jeho jedinečného osobního příběhu. Její hlavní přínos spočívá v tom, že je často schopna pomoci tam, kde selhává běžná léčba zaměřená výhradně na odstranění příznaků konkrétního onemocnění. 

Zjednodušeně řečeno lze říct, že tak, jak člověk žije (prožívá životní události), tak je nemocný nebo zdravý. S nadsázkou by se dalo říct, že nemoc je většinou informace o určité chybě, kterou člověk ve svém životě dělá. 

ALE POZOR: každý člověk vždy dělá to nejlepší, co v daný moment dělat dokáže. 

Informace o nemoci z psychosomatického pohledu tedy není informací o vině a viktimizaci, ale poselstvím o příležitosti uzdravit se a změnit to, co člověku neprospívá a nefunguje. Nemoc je možné z tohoto úhlu pohledu chápat jako příležitost ke změně a růstu

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: 5 zajímavých faktů o lidském mozku a chování

Co to je placebo?

Téměř každý lékař s praxí má v zásobě historku o „švýcarském léku“. 

Jde o zkušenost, kdy většinou člena své vlastní rodiny v různém stádiu onemocnění, léčil za pomocí placeba. Pamatuji si osobně například na známého gynekologa, který svou maminku s vážným onemocněním dlouhé roky udržoval v přesvědčení, že jí vozí drahý švýcarský lék (na tehdejším českém trhu nesehnatelný) a přitom jí po celou tuto dobu podával pouze vitamín. Tato žena přežila lékařské prognózy o více než 15 let.

Termín PLACEBO byl na vědecké úrovni poprvé popsán v roce 1955 dr. Henry Beecherem, který prokázal, že když pacientům podáme místo účinného léku například slanou vodu, nebo cukr, přibližně třetina z nich se vyléčí (a to prokazatelně na úrovni reálných fyzických změn).

Účinky léku musí efekt placeba převyšovat

Aktuální klinické testy prokazující efektivnost léků jsou proto postaveny na nutnosti vědeckého důkazu o tom, že účinky daného léku moc placeba převyšují. 

Pokud v současné době předepisuje západní lékař léky, které nejsou klinicky efektivnější než placebo, porušuje principy moderní medicíny a dostává nálepku šarlatán.

V literatuře (konkrétní odkazy viz níže pod článkem) však můžeme najít velké množství zdokumentovaných případů, kdy efekt placeba dokonce předčil efekt testovaného léku či chirurgického zákroku.

Například:

 • polovina zkoumaných astmatických pacientů zažila úlevu při použití falešného inhalátoru;
 • více jak polovina pozorovaných pacientů s vředovou chorobou hlásila ústup obtíží po požití placeba;
 • 40 % pacientek s diagnostikovanou neplodností po užívání placeba otěhotnělo;
 • 71 % účastníků chirurgického zákroku spočívajícího (zjednodušeně řečeno) jen v řezu na hrudníku a následném zašití zažilo zlepšení svých srdečních obtíží bez objektivní příčiny
 • atd.

Dlužno podotknout, že přesné vysvětlení toho, proč na nás působí placebo, současná věda nezná. Jisté však je, že mysl a tělo spolu komunikují pomocí hormonů a neuropřenašečů, které vznikají v mozku a následně předávají signály jiným částem těla.

Jinak řečeno: naše mysl mocně komunikuje s naším tělem a dokáže naše tělo naprogramovat k různé aktivitě.

Co je to nocebo efekt?

NOCEBO EFEKT je přesný opak PLACEBO EFEKTU.  Dochází při něm k očekávanému zhoršení obtíží na základě víry, že tomu tak bude. Klasickým příkladem noceba je náhlé objevení nežádoucích vedlejších příznaků léku po přečtení si letáku s upozorněním na ně. Běžným příkladem noceba je též zvýšený výskyt pozorovaných příznaků nesnášenlivosti lepku či laktózy po sérii v nedávné době velmi módních článků a příspěvků na sociálních sítích na téma jejich škodlivosti. 

V literatuře (konkrétní odkazy viz níže pod článkem) je popsáno velké množství prokázaných případů nocebo efektu. Jedná se například o:

 • studie prokazující, že američtí číňané zemřeli oproti bělochům v průměru o 5 let dříve, pokud věřili, že se podle čínské astrologie narodili ve špatném roce;
 • nebo studie prokazující, že ženy, které věří, že mají sklony k srdeční nemoci, mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že na srdeční onemocnění zemřou;
 • nebo psychiatrické studie rozpolcených osobností, kdy například jedna část osobnosti trpí specifickou klinicky prokazatelnou alergií či diabetem a zbylé části jsou bez této alergie či diabetu včetně fyziologických změn…

Symptomy nocebo efektu se mohou vyskytnout nejen u jednotlivců, ale i u celých skupin (např. náhlá slepota 200 kambodžských žen, které byly svědkyněmi masakru vlastních rodin rudými khméry …).

V tomto kontextu je zajímavý náhled na premenstruační a klimakterický syndrom jako na kolektivní nocebo efekt.

Obecně by se dalo říci, že faktor vyvolání silného strachu a představy o nemoci je jedním z jejích nejsilnějších spouštěčů.

Nocebo efekt může dovést člověka až ke smrti.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Strašák jménem stres: Osvojte si autohypnózu a naučte se uklidnit

Jak zvýšit šance na uzdravení člověka z pozice pomáhajících?

V roli pomáhajících uzdravení druhému člověku mu:

 • skutečně naslouchejte,
 • buďte koncentrovaně přítomni (odložte mobil, nedívejte se do PC, přemýšlejte o situaci…),
 • projevte účast,
 • udržujte oční kontakt,
 • je-li to na místě, nabízejte dotek,
 • buďte partnerem/partnerkou nikoli autoritou,
 • nehodnoťte a nekritizujte,
 • vzdělávejte ho, avšak nediktujte, co si má daný člověk myslet a dělat,
 • zachovávejte optimismus,
 • nabídněte mu naději (bez ohledu na to, jak závažná je prognóza, protože spontánní uzdravení je možné),
 • ujistěte daného člověka, že není sám,
 • důvěřujte intuici tohoto člověka,
 • učte ho odbourávat stres a svou přítomností k odbourávání stresu přispívejte.

3 METODY vedoucí ke zlepšení IMUNITY (mimo jiné)

Tyto metody by neměli zkoušet lidé trpící vysokým tlakem, těhotné ženy a lidé s nemocemi srdce (což platí pro jakékoliv dechové techniky ovlivňující poměr oxidu uhličitého a kyslíku v těle). Zároveň by se neměly provádět na místech, kde hrozí uklouznutí a pád.

Co dokáže Wim Hof?

Držitel 23 světových rekordů „ledový muž“ Wim Hof prokázal během mnoha laboratorních testů, že dokáže vědomě kontrolovat svůj imunitní systém. 

Jedním z nejznámějších vědeckých pokusů, kterým se podrobil, bylo vstříknutí bakterie E.coli do žil. Tato bakterie je normálně přítomna v lidských střevech, ale po aplikaci do krve vyvolává infekci. Normálně by aplikace bakterie vyvolala silnou reakci imunitního systému, projevující se bolestmi hlavy, třesem a zvýšením teploty. Hofa poté prý jen trochu bolela hlava. Z laboratorních testů potom bylo mimo jiné patrné, že jeho organismus vyprodukoval o polovinu méně C-reaktivních proteinů (CRP) v porovnání s průměrem kontrolní skupiny.

Jen málokdo v dnešní přetechnizované, od sebe odpojené společnosti umí na plno využívat potenciál, který nám naše tělo a mysl dává

Praktikováním Wim Hofovy metody dochází ke zlepšení:

 • funkce našeho imunitního systému,
 • biochemie,
 • naší vnitřní spokojenosti
 • a schopnosti soustředit se. 

Základním benefitem metody je znovu se naučení vnímat plně své tělo (propojení mysli, emocí a těla), vytvoření vztahu k němu a posunutí naší představy o tom, co je možné.

Wim Hofova metoda je zjednodušeně řečeno kombinací specifické formy dýchání, meditace (zaměřenosti myšlenek) a otužování. 

Nejdůležitější částí Wim Hofovy metody je dýchací část, neboť u ní vědomě měníme poměr mezi kyslíkem a oxidem uhličitým čímž snižujeme protizánětlivé cytokiny. Dlouhodobým praktikováním můžeme ovlivňovat množství stresových hormonů v těle a celkově zvyšovat imunitu.

Základní postup:

Není třeba hned nořit tělo do díry v ledu. Pro vědomost přítomného okamžiku může pro úplný začátek stačit vytvořit si dostatečný časový prostor a pro sebe bezpečné prostředí, soustředěně hluboce dýchat, zklidnit mysl a následně na sebe střídavě pouštět horkou a studenou vodu. 

Metoda sama o sobě má čtyři fáze. Na YouTube můžete najít podrobná edukativní videa k praktikování její základní části. 

1./ Vědomé dýchání (nádech nosem, výdech ústy) – možnost pomáhat si vizualizací balonku v břichu a hrudi, který se s nádechem nafukuje, s výdechem vyfukuje.

 • Zajistěte si pohodlí a zavřete oči.
 • Připravte se hlubokým koncentrovaným dýcháním– 15× hluboký nádech a výdech.
 • Cyklus nádechů a výdechů s ponořením se do sebe– hluboký nádech do břicha a hrudníku a volný výdech cca 30×.
 • Vydechněte všechen vzduch a zadržte dech, jak příjemně to půjde– výdrž ve výdechu.
 • Pomalu a hluboce se nadechněte a zadržte dech– výdrž v nádechu po dobu 15 sekund.

Celý tento dechový cyklus je optimální opakovat třikrát.

2./ Rozcvičení a protažení 

Rozcvičení a protažení podporuje rozvedení kyslíku do každé části a buňky těla. Pro rozcvičení jsou vhodné jakékoliv úklony, kliky, sklapovačky nebo tanec. Pro protažení využíváme jakékoliv úklony a protahovací cviky, které známe (napnutí končetin a povolení).

3./ Meditace a vizualizace

Bude-li následovat otužování, představujte si ve svém těle horkou kouli (vnitřní oheň), který rozehřívá tělo až po konečky prstů. 

Nebude-li následovat otužování, představte si, jak se kyslík šíří do každého místa v těle a uzdravuje ho.

Můžete si vymyslet vlastní variace těchto vizualizací.

4./ Otužování

Pokud začínáte, stoupněte si do sprchy (důležité je být celou dobu uvolnění a užívat si to) a začněte teplou vodou. Následně si na nohy pusťte studenou vodu, pak zase teplou. Až jste připraveni, střídejte proud teplé a studené vody na celé tělo, pomáhejte si vizualizací např. horké koule uvnitř těla. První cyklus by měl trvat kolem jedné minuty.

Postupně se budete zlepšovat.

Dechové techniky ovlivňující imunitu

Dnes máme k dispozici již velké množství dat z relevantních výzkumů prokazujících, že sebemenší zklidnění a celkové snížení stresu vede vždy k:

 • lepšímu zdraví,
 • zvýšení schopnosti kreativního řešení problémů,
 • zvýšení pocitu životní spokojenosti,
 • nárůstu vitality,
 • zvýšení koncentrace
 • atd.

Mysl, emoce a tělo jsou jeden propojený systém. Jakákoliv změna v jednom z těchto tří prvků, vyvolá vždy změnu v druhých dvou prvcích. Koncentrací mysli prostřednictvím dechu (těla) tak dosáhneme vždy i zklidnění roztěkané mysli a následně i emocí.

Nejrůznější dechové techniky najdeme jak v pracovnách psychoterapeutek/psychoterapeutů a koučů/kouček, tak i na lekcích východních cvičebních směrů. 

Dechových technik je nesčetně variant, tou nejzákladnější je VĚDOMÉ POZOROVÁNÍ VLASTNÍHO DECHU, které lze provádět kdykoliv a kdekoliv formou obrácení své plné pozornosti k vlastnímu dechu.

Zde představím jednu méně známou, která je určena v této podobě pouze pro ženy, a kterou považuji z hlediska sledovaných výsledků za jednu z nejefektivnějších.

Ženský tantrický dech

Začněte velmi jednoduše. Položte si dlaně na břicho vedle sebe a dýchejte ve svém vlastním rytmu tak, abyste cítila, jak se vaše dlaně od sebe do strany oddalují. Jednoduše. Teprve až toto budete umět procítit, přejděte k tantrickému dechu.

Lehce si pokrčte kolena, podsaďte pánev a vizualizujte si, že se nadechujete do pánve a vydechujete srdcem. Při výdechu otevírejte ústa a hlasitě vyslovujte: „Áááááá….“ Nebo třeba: „Óóóó…“, jestli je to pro vás příjemnější zvuk. Jestli chcete, můžete přidat vizualizaci a představovat si, že nadechujete ENERGII a vydechujete ven LÁSKU.

Pokud to děláte s plnou vědomou koncentrací, cítíte, že vám při tomto pohybu silně pracuje pánevní dno, při nádechu se stahuje a při výdechu uvolňuje. Toto cvičení má tak mimo jiné i velký pozitivní zdravotní přínos pro oblast močového měchýře a reprodukčních orgánů. Kromě toho zvyšuje sexuální prožitek a mocně posiluje libido a přitažlivost.

V případě velkého rozrušení nebo aktuálních úzkostných pocitů však provádějte toto cvičení tak, že si nejdříve kleknete na zem a hlavu položíte čelem na podlahu. Vizualizujte si, že svým nádechem nabíráte všechno, čeho se chcete zbavit a výdechem to odevzdáváte Zemi, která si s tím umí lehce poradit.

Teprve až se takto zklidníte, přejděte k tantrickému dechu. Pravidelným každodenním prováděním tohoto cvičení dvakrát denně po 5 minutách brzo zjistíte, že máte mnohem více energie než dřív

A jakým způsobem pomáhá NLP?

NLP zkoumá způsoby, jakým funguje interakce mysl – emoce – tělo. Popisuje vztah mezi vědomou a nevědomou částí mysli a způsob, jak získáváme, zpracováváme, ukládáme a prezentujeme informace o realitě. Na základě těchto znalostí potom velmi efektivně a rychle napomáhá změně, kterou vnímáme jako chtěnou a žádoucí.

NLP lze použít pro širokou škálu témat:

 • zvyšování psychické odolnosti,
 • psychosomatické obtíže,
 • velký stres,
 • zlepšení kreativity,
 • strach ze změny,
 • naučenou reakce červenání se ve stresových záležitostech,
 • atd.

Jedním z mnoha nástrojů, s nimiž NLP pracuje, je JAZYK

Jazyk, který používáme, je podle teorie NLP odrazem toho, co máme uloženo v našem nevědomí. Jazyk je zároveň mocným nástrojem, který je schopen naše nevědomí ovlivňovat.

Příklad ze života

Jako příklad mohu uvést slovo ZKUSÍM. Jeho používáním se podle NLP fakticky připravuji (programuji) na neúspěch. Pro lepší demonstraci účinku tohoto slova na naše nevědomí si představte, že vám vaše dítě s hlubokým pohledem do vašich očí bezelstně řekne, že dnes zkusí vynést koš. Nebo si třeba představte svého šéfa, jak vám řekne, že vám tento měsíc zkusí poslat výplatu za vaši odvedenou práci. Jak se budete cítit? Podle NLP platí: chcete-li uspět, věci nezkoušejte, věci dělejte.

Stejně tak ze svého slovníku vyřaďte slova MUSÍM, NESMÍM …., protože naše mysl si je automaticky propojuje s negativním postojem (vyvolávajícím nechuť). Reálně jediné, co opravdu musíme, je zemřít.

Slovní spojení jako STRAŠNĚ DOBRÝ snižují emoční dopad události, kterou takto štítkujeme. Tím dochází k jakési degradaci ukládání hodnoty tohoto prožitku. Zjednodušeně řečeno, když je všechno STRAŠNĚ DOBRÝ, není to do našeho nevědomí ukládáno jako DOST DOBRÝ, není to KRÁSNÉ, SILNÉ, ani NAPLŇUJÍCÍ. Používáním těchto slov si bereme ze svého života (z reality tak, jak ji vnímáme) hloubku a radost.

V této souvislosti bych chtěla zmínit podle NLP problematický dopad slovníku lidí, kteří rozhodují o současných opatřeních pro řešení pandemie, obsahující zejména tato slova: BOJ, VÁLKA, OCHRANA, PRVNÍ LINIE, OBRANA, PROMOŘENÍ, KRIZE…

Tato slova jsou spojena s emocemi strachu a vnitřního sevření, což posiluje stres a v propojeném důsledku oslabuje imunitu člověka.

Mnohem raději bych z výše uvedeného hlediska slyšela slova: NADĚJE, ZVYŠOVÁNÍ IMUNITY, LIDSKOST, ZDRAVÍ.

Naše limity sahají mnohem dál, než si myslíme

Jak nám ukázal Wim Hof a jak poznávají mimo jiné účastníci a účastnice kurzu Posilovna mysli a výcviku NLP kouč, naše limity sahají mnohem dál, než si dovedeme představit. Věřím tomu, že výzvy dnešní doby jsou příležitostí ke změně, znovu se napojení na vnímání propojenosti naší mysli – emocí a těl, celkovému ozdravení a k životu v plnosti prožitku a vnímání krásy.

Pokud vám tento článek dává smysl, prozkoumejte mé kurzy:

Použité zdroje

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby