POZOR: Nová inovovaná podoba koučovacího výcviku AKOR (velký důraz na rozvoj osobního talentu) – startuje již v květnu 2024. Aktuálně zbývají již jen 3 místa. Přihlaste se ZDE:-) 

NOVINKA: Základní kurz NLP koučinku v ONLINE formě »

Strašák jménem stres: Osvojte si autohypnózu a naučte se uklidnit

Víte, jak na vás působí stres a co všechno způsobuje? Objevte pro sebe techniku, která vám (bez nadsázky) otočí život o 180 stupňů. Nese označení autohypnóza a v tomto článku vám prozradím kompletní návod, jak si tuto techniku osvojit, abyste zažívali ve svém životě vnitřní klid místo permanentního stresu.

Ze života koučky: Jaké věty slýchávám od svých klientů?

Toto jsou velmi časté věty, které slýchám od klientů na začátku koučinku. Jejich společným jmenovatelem je přetížení, stres a pocit vnitřního neklidu:

Jsem v neustálém presu… Připadám si jak ve zrychleném vlaku, který nikde nestaví… Nemám ani čas popřemýšlet si, co chci… Jsem stále vyčerpaná… Cítím se vyhořelý… Skoro nic pro mě nemá hloubku… Jsem neustále online… Nedokážu vypnout… Často cítím divný pocit v břiše… Několikrát ročně onemocním různými virózami… Cítím, že se nemohu dodechnout…

Mám pocit jakoby knedlíku v krku a stažený hlas… Nad ránem se probouzím a nemůžu usnout, i když jsem unavená, v hlavě mi víří tisíce myšlenek… Nevím, co by mě bavilo… Když se chci uvolnit, musím si dát panáka… V posilovně jdu přes svůj limit, abych ze sebe dostal alespoň část tlaku, který cítím uvnitř sebe… Jsem stále unavená… Nemám čas se najíst… Na sex mi nezbývá energie… Několikrát za noc kontroluji svůj telefon…“

Co je stresová reakce

Z objektivního hlediska je stres velmi pozitivním evolučním darem.

Díky stresové reakci organizmu dokázali naši předkové překonat útoky šelem i nepřátelských tlup, hrdinové mohli dosáhnout své slávy a dobít své mety.

V přirozené míře je stresová reakce obrovským přínosem pro život člověka a jeho přežití. Avšak na druhé straně, pokud je stres dlouhodobý (chronický), dokáže být tím, co život člověka zkrátí.

Jednoduše by se dalo říct, že stresová reakce rovná se vnitřní odpověď na tlak z vnějšku, který člověk není schopen vyrovnat.

Pakliže mozek vyhodnotí míru zátěže člověka jako stresovou, vyprovokuje zdroje a spustí komplexní silnou reakci, která má za cíl tuto zátěž překonat. Tato fyziologická reakce nám umožňuje krátkodobou aktivizaci našich energetických rezerv pro útěk či boj.

Co všechno stres způsobuje

Stresová odpověď organismu v sobě zahrnuje nervovéhormonální řízení. Zvýšená činnost sympatiku a stresové hormony ovlivní v danou chvíli většinu orgánů v našem těle. Do svalů a orgánů, které potřebujeme pro útěk či boj, jsou ve zvýšeném množství dodávány živiny a energie. Zvyšuje se jejich prokrvení.

Ke snížení prokrvení naopak dochází u orgánů, které pro boj či útěk nepotřebujeme (trávící soustava…). Stres výrazně stimuluje srdeční činnost a zvyšuje krevní tlak. Dochází k uvolnění energetických zásob organismu a uvolnění glukózy do krve (později dochází k využívání tukových zásob těla).

Jelikož jde pro organizmus o velmi náročnou obrannou reakci, vyžaduje tato akce následný odpočinek, doplnění energetických zásob atd., jinak dochází ke škodlivému přetížení organizmu.

Co způsobuje dlouhodobý stres

V současnosti většina z nás reálné stresové situace vedoucí k ohrožení života neprožívá, avšak náš mozek mnoho událostí takto neustále vyhodnocuje.

Pokud se tyto situace opakují a přetrvávají, dochází z krátkodobého hlediska především k:

 • „zatuhnutí svalů“ (šíje, oblast kolem krční páteře, bedra, oblast kolem lopatek, hlasivky…)
 • a nedostatečnému prokrvení trávící soustavy (pocity „kamene na žaludku“, špatné trávení, pocity plnosti…).

Civilizační stres dále snižuje odolnost žaludeční sliznice proti škodlivým bakteriím, což může vyústit ve vředovou chorobu žaludku, jícnu či dvanácterníku. Snížené prokrvení vede rovněž k velmi častým komplikacím týkajícím se žlučníku. Častým důsledkem je též zvýšené uvolňování glukózy později vedoucí k diabetu druhého typu (stařecká cukrovka).

Zvýšený tlak může vést k trvale zvýšenému tlaku (hypertenze) a v tom horším případě i k ischemické chorobě srdeční. Následkem stresu se zvyšuje rovněž riziko astmatu a dochází ke zhoršení veškerých projevů alergie, kožních onemocnění atd.

Při snížené psychické odolnosti jednotlivce je častou odpovědí organizmu na dlouhodobý stres kolaps v různých formách a podobách.

Vždy je třeba pamatovat si, že mysl, emoce a tělo jsou propojený systém, kdy jedna jeho složka ovlivňuje vždy druhé dvě.

Stres lze efektivně řešit pouze odstraněním jeho příčinposilováním schopnosti zvládat stresové situace.

 Každá životní situace má alespoň 3 řešení

Pro úvahy nad možnostmi odstranění příčin stresu je třeba vědět především ten fakt, že každá (skutečně každá) životní situace má minimálně tyto tři varianty řešení:

 • Můžeme se naučit se situací SMÍŘIT tak, aby nás dál nepoškozovala tím, že najdeme její pozitiva převažující nad její negativní složkou.
 • Můžeme ze situace ODEJÍT.
 • Můžeme ZMĚNIT její okolnosti a vlastnosti tak, aby nás dál nepoškozovala.

Základem pro jakékoli řešení je vždy odstranění obětního postoje a přijetí odpovědnosti, že řešení je v našich rukách. Nikdo jiný to za nás nevyřeší a neudělá.

Většina lidí uvažuje o tom, co se jim v životě nelíbí, nedaří. Přemýšlejí o problémech. Tento způsob uvažování vede k jejich další konzervaci.

Každý (i ten nejsložitěji zamotaný uzel) lze rozplést, avšak vždy je třeba začít rozmotávat postupně. Základem je začít přemýšlet o tom: Co chci místo toho? Jak se chci cítit? Co chci v životě mít místo aktuálního problému?

Platí, že jakmile se mozek aktivuje pro přemýšlení, co chcete a jak to má vypadat, začíná být naše vědomá složka v rámci selektivního zaměření pozornosti přitahována k tomu, jak toho můžete dosáhnout. Platí, že čemu věnujete své myšlenky a svou pozornost, takovým směrem jdete.

Každá i sebemenší změna se počítá. Malé změny dnes nebo zítra vytvářejí ve svém součtu velký pokrok.

Jak funguje „ten váš“ stres?

Definice stresu a jeho vnímání je vždy striktně individuální záležitostí.

Co to je pro vás? Co ve vás stres spouští? Co následuje? Jak cítíte stres ve vašem těle? Jaké myšlenky následují? S jakými pocity je vaše stresová rekce spojena? Jak můžete stresu předcházet?

Efektivní řešení stresu spočívá v naučení se mechanismu „vyvažování myšlenek“, kdy stres vyvolávající myšlenka je vyvážena myšlenkou zklidňující.

Dále je vhodné naučit se některou z efektivních relaxačních technik a vše doplnit rovněž péčí o fyziologii:

 • fyzická cvičení,
 • relaxační cvičení kombinující fyzické a mentální techniky,
 • vhodná strava
 • a tak dále.

Autohypnózou proti stresu

Každý člověk je neopakovatelný originál. Každý máme svůj jedinečný způsob, kterým si dobíjíme baterky. Autohypnóza symbolizuje jednu z možností. Bývá považována už sama o sobě za léčivou, neboť ve stavu uvolnění těla a mysli se urychlují léčebné mechanismy v těle.

Autohypnóza je běžná a snadno aplikovatelná technika. Je však třeba si pamatovat, že pouze její dlouhodobý nácvik v pravidelných intervalech vede k úspěšnému dosažení cíle, kterým je výrazné zklidnění v životě.

Dílčím cílem tohoto postupu je vždy dosažení stavu hluboké koncentrované relaxace (transu).

Nejjednodušší formou této techniky je autohypnóza založená na prosté svalové relaxaci.

Jak na autohypnózu založenou na prosté svalové relaxaci

Výsledný efekt této metody je založen na navození hluboké svalové relaxace, která prostřednictvím vnitřních mechanismů sama navozuje trans (stav hluboké koncentrované relaxace).

Ke svalové relaxaci zde dochází směřováním pozornosti k jednotlivým skupinám svalů v našem těle a postupně tak odstraňujeme napětí zde nashromážděné. Důležité je zachovávat při každém cvičení vždy stejný postup (opakováním dochází následně k rychlejšímu vstupu do transového stavu).

 1. Pohodlně se usaďte nebo položte. Zajistěte si soukromí a klid kolem sebe.
 2. Začněte postupně s uvědomováním a uvolňováním svalů od konečků prstů na noze výš až nahoru směrem k hlavě. Uvědomte si každý sval a povolte ho.
 3. Uvědomte si pohyb břicha nahoru a dolů v souvislosti s vaším dechem. Uvědomte si svůj hrudník a jeho pohyby. Vše uvolněte.
 4. Uvědomte si i napětí své šíje a uvolněte ji.
 5. Velkou pozornost a pečlivost věnujte obličejovému napětí a toto cíleně (koncentrovaně) uvolněte. Uvědomte si i dotek horního a spodního rtu a dotek horního a spodního víčka. Uvědomte si svůj dech a soustřeďte se na něj. Uvědomte si, že se váš dech začíná stále více a více prohlubovat.

Zadávejte si vlastní autosugesce

Tento postupný proces sebeuvědomování si svého těla vede k soustředění se na vnitřní prožitky a toto soustředění vede k autohypnotickému (relaxovanému, bezstresovému stavu), v němž si můžete (jako nadstavbu metody) začít zadávat vlastní autosugesce k ovlivnění pro váš život důležitých věcí.

Například: „Každý den se cítím lépe a lépe… Můj žaludek se uzdravuje každý den více a více …“

A poté se z autohypnózy vraťte

Metodu je třeba ukončit návratem. Například formou počítání od 1 do 10, kdy se postupně vracíte do bdělého stavu. Po „probuzení“ budete svěží a odpočinutí. V žádném případě nemějte strach, že byste se sami nedokázali vrátit zpět. Spíše vám v počátcích tréninku této metody hrozí, že usnete.

Někteří trenéři relaxačních technik doporučují doplnit tuto metodu klidnou relaxační hudbou. Tuto hudbu slyšíte většinou jen na začátku a na konci autohypnózy.

Jelikož jsou mysl, emoce a tělo jeden propojený systém, dokáže pouhá změna jednoho z těchto tří prvků ovlivnit vždy zbylé dva.

Pravidelně prováděná relaxace dokáže měnit realitu našich životů pozitivním směrem, což se brzo projevuje v mnoha rozdílných oblastech (zlepšení spánku, zdraví, zvýšení pocitu spokojenosti, zlepšení nálady, zvýšení energie, výrazný nárůst kreativity…).

Osvojte si základy pro antistresový trénink

Chcete se naučit základy pro antistresový trénink? A osvojit si mechanismus, jak změnit svůj přístup k řešení problémů? Přihlaste se na základní sebezkušenostní výcvik Kouč.

Chcete se naučit pomáhat ostatním měnit jejich životy? Naučte se koučovací a NLP techniky v kurzu Kouč rozvoje osobnosti – v kompletním startovacím výcviku pro vaši úspěšnou praxi.

Chcete jít ještě dál a naučit se mnohem více o způsobu, jakým myslíme, jak vytváříme svou realitu a jak ji můžeme měnit? Přihlaste se do výcviku NLP kouč, který obsahuje to nejlepší z aktuálního NLP a koučinku.

Těším se na vás!

Zpracováno z těchto zdrojů

 • Cousin, Makay, Clarke, Kelly, Kelly, McCaig.: Managment standards and work-related stress in the UK: Praktical development. Work and Sress, roč. 18, s. 113 – 136 in: Michael Neenan, Stephen Palmer: Kognitivně-behaviorální koučink v praxi, Motiv Press, 2015, Brno
 • Shawn T. Smith: Uživatelská příručka k vaší mysli, Grada Pubishing, Praha, 2014
 • Kolektiv autorů: Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace, Grada, Praha, 2009
 • Jiří Zíka: Fenomén hypnóza, XYZ, s.r.o., Praha, 2011
 • Obrázky: staženy 13.5.2019 z pixbay.com licence CCO

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby