POZOR: Nová inovovaná podoba koučovacího výcviku AKOR (velký důraz na rozvoj osobního talentu) – startuje již v květnu 2024. Aktuálně zbývají již jen 3 místa. Přihlaste se ZDE:-) 

NOVINKA: Základní kurz NLP koučinku v ONLINE formě »

Jak zlepšit svůj partnerský vztah

Tento článek vám představí několik prvků, které jsou klíčové pro spokojený vztah. Dozvíte se v něm, proč může být málo komunikace ve vztahu stejně nebezpečné jako komunikace mnoho. Jak druhému říkat věci, které nám vadí? Proč se raději neoslovovat zdrobnělinami? A mnoho dalšího.

Kam mizí láska?

Možná to znáte. Potkali jste se, společně zahořeli. Vše bylo nové, neodolatelné. Kouzelné. Jiskřivé. Věřili jste, že společně všechno zvládnete, že tentokrát je to navždy. Jeho/její úsměv vám připadal fascinující.

Uplynulo více či méně let. Během nich došlo k mnoha událostem a na obou stranách k vystavení mnoha nereálných očekávání, co vám má ten druhý splňovat, abyste mohli být šťastní. Nuda, šeď, hádky o malichernosti nebo možná tichý nezájem. Touha zmizela. Jeho/její úsměv nyní vnímáte se stejnou samozřejmostí jako ledničku stojící v kuchyni.

Proč zmizelo to krásné, co tam bylo?

Abychom mohli najít odpovědět na tuto otázku, je však třeba zodpovědět si nejdříve:

Co zmizelo?

Co je láska?

Na tomto místě si odpustím nudné filosofické rozbory o čtyřech podobách lásky. A stranou nechám i oblíbené citace psychologů o chemických procesech v našem těle vázaných na zamilovanost a posléze i na další stádia lásky. Vynechám pasáž, jak se fenylethylamin, oxytocin a endorfin prohánějí v našich tělech, kde způsobují bouře a uragány, které nám tak krásně zatemňují mozek a nasazují růžové brýle.

Svou pozornost zaměřím na lásku jako sílu, která dává našemu životu smysl. V ohnisku mé pozornosti bude láska partnerská a hlavní otázkou bude:

Co tuto sílu posiluje a co ji naopak jistojistě zabíjí?

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK5 účinných nástrojů pro sebekoučink a podporu sebe samé/ho

Co je pilířem zdravého partnerského vztahu?

Abychom mohli žít ve zdravém láskyplném vztahu, potřebujeme se naučit navázat láskyplný vztah sami se sebou.

Platí, že zdravé vztahy k ostatním začínají vždy od zdravého vztahu k sobě.

Člověk, který uznává sám sebe, své potřeby a své hranice, dokáže cítit lásku k druhému člověku. Dokáže poznat, co je pro něho správné. A dokáže odejít, když mu vztah více škodí, než dává.

Bez zdravé sebelásky se náš život smrskne v:

 • žebrání o pozornost,
 • lepení černých děr
 • a ve strach překročit svůj stín.

Bez zdravé sebelásky opakovaně vztahově selháváme, točíme se v kolečku špatných zkušeností a nezahojených ran. Stáváme se obětí životních okolností a druhých lidí.

Zdravá sebeláska nerovná se sobectví, které v zahleděnosti do sebe, nevidí potřeby druhých a dopady svých činů na jejich životy.

Sebeláska znamená nalezení sebe samého/samé ve své kompletnosti a síle. Obsahuje v sobě poznání toho, kdo jsem, kam jdu a co je můj záměr. Zdravá sebeláska v sobě nese i rozměr přijetí životní pokory a nutnosti uznat, že nejsem dokonalá/dokonalý, že se stále učím a dělám chyby.

Kdy už vztah nemá smysl zachraňovat?

Pamatuji si, že kdysi dávno v době mého studia na vysoké škole jsem byla na přednášce psychiatra Miroslava Plzáka. Do poznámek jsem si tehdy napsala tato slova, na jejichž platnost jsem si potom mnohokrát vzpomněla během své profesní praxe:

Vztah nemá smysl, pokud:

 • se v něm vyskytují závislosti, na kterých nechce závislá osoba pracovat, pouze stále a jen donekonečna slibuje,
 • se v něm vyskytuje násilí a osoba, která je páchá, neuznává svou plnou odpovědnost, situaci neřeší a násilný vzorec chování stále dokola opakuje,
 • se v něm vyskytuje chorobná žárlivost,
 • v něm chybí již od počátku ta správná sexuální chemie (pokud tam však dříve byla a pouze se časem vytratila, má smysl investovat energii do jejího znovuobnovení),
 • se o jeho záchranu a rozvoj snaží jen jeden,
 • byly vyčerpány již všechny možnosti k jeho nápravě.“

Emeritní profesor psychologie Washingtonské univerzity John Gottman považuje za varovné faktory nefunkčních vztahů tyto 4 prvky:

 • laxnost (vyhýbání se konfrontacím),
 • defenzivnost (zaujmutí obranné pozice proti sebemenšímu projevu druhého ve vztahu),
 • pohrdání
 • a neustálou kritiku.

Stačí mu pouhých 15 minut pozorování, jak spolu lidé v páru hovoří a pokud u nich přítomnost těchto 4 prvků identifikuje, s velmi vysokou mírou přesnosti předpovídá, že se jejich vztah v dohledné době rozpadne.

K tomuto dodávám ještě větu, která se traduje mezi rozvodovými advokáty a advokátkami: „Vztah je definitivně zralý na rozvod, pokud jediné, co v něm zbývá, je lhostejnost k tomu druhému.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKI úspěšní lidé bývají nespokojeni sami se sebou. Proč?

Co je výhrou ve vztahové loterii?

Abychom žili šťastné vztahy, potřebujeme, abychom se naučili být šťastni z podstaty sebe samé/ho.

Pomyslnou výhrou v loterii vztahů je vztah, který vzniká z nadbytku lásky a z hojnosti toho, co mám v sobě k dispozici.

Šťastný vztah je vztahem, u něhož platí:

Chci Tě ne proto, že tě potřebuji, ale protože Tě miluji. Chci Tě, protože Ti chci dávat svoji lásku a chci přijímat lásku Tvou.

Podle psychologů člověk, který nedostatečně uznává sám sebe, vyžaduje toto uznání v podobě citové dotace od jiných. Vztah používá jako lepítko na svá dřívější zranění vzniklá většinou již v dětství.

Jak poznat nezdravou závislost na vztahu?

Člověk závislý na vztahu trpí neukojitelným nedostatkem uznání a lásky.

Jeho pocit pohody a štěstí se odvíjí od jednání druhého člověka, na nějž vložil značnou část odpovědnosti za svou životní realitu. Takový člověk většinou nemá vlastní plány (respektive cítí se být naplněný jen ve spojení s člověkem, s nímž je ve vztahu).

Takový člověk se velice bojí rozchodu, neumí snášet samotu a bojí se sám zůstat. Stává se citovým žebrákem, který je schopný tolerovat netolerovatelné.

Po rozchodu okamžitě zapluje do dalšího vztahu. Měsíce, kdy byl ve svém dospělém životě single, dokáže spočítat na prstech ruky.

Člověk závislý na vztahu neví, co chce. Svůj život často i v praktických otázkách vkládá do rukou svého partnera. Svého partnera různým způsobem často citově vydírá (a to mnohdy velmi sofistikovaně, rafinovaně a netransparentně, např. vytvořením dojmu šílených životních okolností, které se spikly proti němu, nemocí, špatným psychickým stavem, hraním na city a vzbuzováním pocitů odpovědnosti, když mi nepomůžeš ty, nikdo jiný mi nepomůžepotom, co strašného jsem zažila, již nemám důvod žít, jen když jsem s tebou, cítím trochu radost).

Člověk závislý na vztahu často druhého kontroluje. Jeho partner tak permanentně realizuje projekt ŠTĚSTÍ, který však nikdy nelze naplnit. Člověk závislý na vztahu je totiž téměř permanentně nešťastný. Jeho základním stavem je bezmocnost.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak přežít neradost? 5 tipů, jak si dodat pohodu do života

Jak si zajistit a poznat spokojenost ve vztahu?

Každý vztah je unikátní.

Spokojenost ve vztahu je otázkou stanoveného záměru a usilovné nikdy nekončící práce.

Vyžaduje:

 • vzájemnou dohodu a pravidla,
 • komunikaci,
 • časovou investici,
 • společné vize a prožitky,
 • respekt
 • a intimitu.

Platí, že pokud chybí, byť jen jeden jediný prvek, naše spokojenost se vytrácí a chřadne. Nadřazeným prvkem v tomto seznamu je láska.

Tzv. jasným indikátorem spokojenosti ve vztahu (a to již v době, kdy si toho ještě není vědoma naše hlava) je naše tělo a neverbální komunikace, které je v přítomnosti milované osoby uvolněné, jakoby nakročené směrem k ní. Kontakt probíhá s mnoha neuvědomovanými vzájemnými často jen velmi neznatelnými doteky, gesty a pozornostmi vůči ní…

Známky stresu (nespokojenosti) se většinou nejdříve projeví napětím v těle v různé míře intenzity, napružeností, odmítáním, chřadnutím, stažením se, tělesným postojem boje či obrany atd.

Jak druhému říkat věci, které nám vadí?

Aby mohlo dojít k vytvoření intimního prostoru, kde je pro oba emočně bezpečné prostředí, je třeba o svých pocitech a o tom, co chceme, mluvit.

Mnoho problémů vzniká ve vztazích jen z toho důvodu, že ten druhý opravdu netuší, co se děje, protože mu to nikdo neřekl.

Konstruktivní komunikace ve vztazích je komunikací, kde je místo obviňování, útočení a bojů (často řízených z pozice automatických nevědomých vzorců zraněného vnitřního dítěte) prostor pro věcný popis situace a pocitů, které v nás situace vyvolala a formulace chtění (návrhu, záměru).

Je velký rozdíl říct invazivně s osočujícím agresivním postojem: „Jsi strašný bordelář. Nikdy neuklidíš špinavé talíře do myčky. Páchne to tu jako v hnoji. Neustále Ti to musím připomínat. Nikdy mě neposloucháš. Nikdy pro mě nic neuděláš. Honím se tu jak debil, aby tu bylo čisto a Ty na mě jenom z vysoka kašleš….

A říct totéž způsobem konstruktivním tzv. z pozice lásky v sobě: „Včera, stejně jako dnes a předevčírem jsem našla špinavé talíře se zbytky jídla po Tobě rozmístěné různě po bytě. Zamrzelo mě to, protože si pamatuji si, že jsem Ti už říkala, abys je dával do myčky. V první chvíli mi to bylo i líto, protože jsem měla pocit, že mě ignoruješ, ale vím, že to tak není. Chci Tě poprosit, abys od teď po sobě špinavé nádobí uklízel, protože zbytky jídla na něm zaschnou, velice páchnou a potom trvá velké úsilí talíře následně očistit. Je to pro Tebe takto v pořádku?

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK7 nejčastějších chyb, které děláme ve vztazích

Jak a co určitě ve vztahu neříkat, pokud stojíme o vášnivý sex?

Podstatou vztahu, kde nám je dobře, není primárně neustálá komunikace ve smyslu stále něco do molekul rozebírat. Podstatou je společný prožitek.

Nepotřebujeme si neustále povídat. Potřebujeme spolu zažívat a své prožitky a emoce sdílet.

Náš partner/partnerka nemá nahrazovat sezení s terapeutem, lékařem, kávičky s kamarádkou atd.

Neustálé povídání si o všem a rozebírání všeho do nejmenších detailů odstraňuje ze vztahu polaritu, která je nezbytným předpokladem pro vzájemnou přitažlivost a vášnivý sex.

Pokud něco jednoznačně vypovídá o nedostatku polarity (a zároveň i prokazatelně zabíjí žhavý sex), jsou to všechny vzájemné párové nadužívané přezdívky v podivných zdrobnělinách, jako např. Ňuňínci, Tulíšci, Tlapičky atd.

Téměř se 100% přesností vás mohu (vycházím z teorie jazykových vzorců podle NLP a zkušeností z profesní praxe) ujistit, že pár, který si napíše na svatební oznámení, že ke stolu vás zvou Čumáčci, bude velice záhy řešit vztahové problémy, které se nejdříve projeví v sexuální oblasti. Kdy bude na jedné nebo druhé straně deklarován nedostatek přitažlivosti, nesoulad, odcizení atd.

Pokud vše zjednoduším, nazývání partnera dětskou přezdívkou/zdrobnělinou vypovídá o nevědomém vzorci vztahu k němu na nepolarizované úrovni (něco jako kamarádství ze Skautu), jenže v takových vztahových vzorcích nemá sex dvou dospělých navzájem se přitahujících lidí místo.

Krokem číslo jedna v nastartování vášně, proto bude v těchto případech navrácení si svého křestního jména.

Podobný problém nese vzájemné oslovování se ve vztazích jako: „Mamka a Taťka“ atd.

9 jednoduchých bodů, které lze udělat hned teď pro zlepšení svého vztahu

Někdy si vůbec neuvědomujeme, jak moc jsme zaháčkováni ve stále se opakující někdy velmi nudné rutině svých vzorců chování, myšlení a reakcí.

Těchto 9 jednoduchých bodů může vést k velkému zlepšení vztahu prakticky hned teď:

 1. Odložte mobil, odlepte se od svého PC.
 2. Zavzpomínejte si chvilku společně na krásné společné zážitky.
 3. Oceňte druhého.
 4. Ptejte se a zejména naslouchejte (rada pro muže).
 5. Vyjádřete svůj obdiv. Přičemž platí, že i neverbální komunikace je komunikací (rada pro ženy).
 6. Změňte svůj sexuální stereotyp (jen pozor, v krizi sex nefunguje, v tomto případě je třeba začít svůj vztah zlepšovat přes komunikaci).
 7. Obejměte se.
 8. Dopřejte si možnost se na sebe těšit.
 9. Začněte společně něco nového, např. cvičit, vařit, cestovat, zařizovat byt…

A jeden důležitý tip navíc pro moment, kdy se vztah i přes veškerou vaši snahu rozpadl:

I když to může znít šíleně v moment, kdy možná toho druhého nenávidíte, jste plni různorodých pocitů, zlomení, smutní…. nebo možná si naopak připadáte zcela prázdní, udělejte pro sebe v tuto chvíli tu cennou věc, že UZNÁTE lásku. Můžete tak učinit např. symbolicky těmito konstelačními větami: „Je čas se rozejít. Zůstaneš v mém srdci.“ Teprve uznáním LÁSKY (a faktu, že váš vztah kdysi spojila dohromady), můžeme jít skutečně dál a otevřít se novému.

LÁSKA JE VĚČNÁ (nemizí v propadlišti dějin).

Přihlaste se na mé kurzy

Chcete se naučit, jak lépe porozumět sobě samým? Chcete se naučit pomáhat ostatním měnit jejich životy? Naučte se koučovací a NLP techniky v kurzu Kouč osobního rozvoje – v kompletním startovacím výcviku pro vaši úspěšnou praxi.

Chcete si osvojit koučovací a NLP metodiku do mimořádné hloubky, přihlaste se do komplexního vzdělávacího programu NLP kouč.

Těším se na vás!

Použité zdroje

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby