POZOR: Nová podoba koučovacího výcviku AKOR® startuje již v květnu 2024. Máme poslední místo. Přihlaste se >

FacebookLinkedIn Instagram

Jak se stát koučem: 9 nejčastějších otázek

Přemýšlíte o profesní změně? Víte, co potřebujete k tomu, abyste mohli vykonávat profesi kouče/koučky? Víte, co je reálné očekávat, když vstoupíte do koučovacího výcviku a co je jen marketingové lákadlo? Mám pro vás jasné a velmi otevřené informace vzešlé z praxe, které vám pravděpodobně ještě nikdo jiný nedal.

Chcete se stát koučem?

Otázka, jaké jsou požadavky pro výkon profese kouče/koučky v ČR, patří mezi nejčastější dotazy, které dostávám. Bývá doplněna povzdechem, že trh je plný nejrůznějších koučů a kouček s všemožnými certifikáty a kvalifikacemi a není jasné, jak se v tom orientovat. Či skálopevným (marketingem posilovaných) přesvědčením, že koučem/koučkou je pouze ten, kdo má jednu určitou akreditaci. Na opačném spektru těchto názorů potom leží tvrzení, že koučem může být kdokoliv, kdo se za něj prohlásí.

Jak se v tom tedy vyznat a co skutečně platí? Pojďme se na to podívat. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: NLP: O co se opírá, v čem vám pomůže a jaké mýty okolo něj panují

Jaké jsou zákonné požadavky na výkon profese kouče/koučky

Podle § 5 Občanského zákoníku platí, že: „…kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži…“.

Jinými slovy, pokud se prezentujete jako odborník v oboru koučinku, je vaší povinností jednat s odpovídající odborností a pečlivostí. Pokud tak neučiníte, nesete právní odpovědnost za své nedbalé nebo neodborné jednání. Ohledně tvrzení, že koučem/koučkou může být kdokoliv, kdo se za něj prohlásí (bez adekvátního vzdělání a znalostí), jsem proto v tomto kontextu velmi skeptická. Neboť bude „platit“ jen do té doby, než vás někdo za překročení profesní kompetence zažaluje. 

Pokud se rozhodnete pro podnikání v této oblasti, je vaší povinností splnit několik dalších zákonem stanovených požadavků. Pro možnost prodávat koučink jako službu klientům (a rovněž tak např. poradenství v oblasti rozvoje osobnosti) zůstává základním předpokladem získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou. Toto oprávnění vám umožní oficiálně podnikat a nabízet své služby klientům.

Koučink je nástroj pro podporu osobního a profesionálního rozvoje a nenahrazuje odborné psychologické poradenství nebo lékařskou péči. Do výbavy kouče v současné době dnes patří také znalost svých kompetencí a hranic.

Jak změnit své myšlení

Jaká akreditace je potřebná k výkonu profese kouče/koučky

Mnoho zájemců o kurz koučinku řeší dnes díky zvučnému marketingu velkých společností především kritérium možnosti dosažení nějaké akreditační značky. Často velmi naivně předpokládají, že volba té nejsprávnější akreditace podmiňuje jejich úspěch na trhu koučinku přímou úměrou. Přepokládají, že čím na dražší a zářivější razítko si dovolí zaplatit, tím lepší a úspěšnější kouč/koučka z nich bude.

S ohledem na velikost své vložené investice si často nedovolí ani pomyslet na to, že nic není dál od pravdy, než tento předpoklad. Mnoho z nich se pak často s pocitem neustálé nedostatečnosti a nedokončenosti vrhá na další a další pomocné berličky a tvrzené zkratky v podobě dalších a dalších specializovaných programů, produktů, členství a svazů, které jim za nemalý peníz slibují, je tentokrát k úspěchu už zaručeně dovést, až nakonec zcela frustrovaně dospějí k závěru, že koučinkem se uživit nedá.  

Budu zcela a drsně upřímná a jsem si vědoma, že v českém prostředí je v současné době toto tvrzení z mnoha důvodů velmi netypické a také velmi nepopulární: o kvalitě, úspěchu a vysoké etice koučů a kouček (což považuji za esenciální podmínku výkonu této profese) síla vnější zvučnosti certifikátu nerozhoduje. A dodávám faktickou informaci, že k výkonu profese kouče/koučky není v ČR předepsaná žádná konkrétní akreditace (diskuze na téma možnosti koučinku jako vázané živnosti, kterou bych osobně jako jasné jednotné kritérium pro definici výkonu této profese velice uvítala, probíhají již dlouho a zatím mi není známo, že by v nějaké dohledné době dospěly k nějaké podobě finále).

Proč existuje tolik koučovacích akreditací

Pokud se ptáte, proč tedy existuje tolik různých koučovacích akreditací a certifikačních značek, odpověď je podle mého názoru v zásadě velmi jednoduchá a nepoetická. Většinou jde o mimořádně cenný marketingový nástroj výhodný zejména pro subjekty poskytující vzdělání pro kouče/koučky.

Akreditace a certifikační značky jim slouží k tomu, aby deklarovaly hladinu normy výstupní úrovně jejich absolventů a podpořily tak dobrý dojem z jejich profesionality a kvality. V kontextu konkurenčního trhu má jakákoliv (širším množstvím veřejnosti) uznávaná certifikační značka pro koučovací školy ten efekt, že přitahuje prvotní pozornost potenciálních klientů. Tohoto jevu dosahuje na základě evoluční zkratky našeho uvažování, která by se dala metaforicky volně popsat jako co má razítko, je bráno automaticky jako nezpochybnitelné a správné“.

Klient většinou neví a ani ho nenapadne zajímat se o to, co daná konkrétní akreditace či certifikační značka skutečně obnáší (jaká většinou soukromá podnikatelská aktivita za ní stojí, jaké hodnoty vyznává, jaká je její etická úroveň), o jako metodiku se opírá škola, kde chce investovat svůj čas a finance, jaké jsou výsledky, praxe a profesní zázemí těch, co za ní stojí.

Osobně doporučuji při výběru koučovacího kurzu, zajímat se na prvním místě o to, co program účastníky skutečně naučí, jaký je podíl praxe v něm, o jakou konkrétní metodiku se opírá a také, jakou mají lidé za touto školou stojící faktické zkušenosti (neboť papír či web snese vše a razítko udělá „super“ odborníka i z člověka, který reálnou praxi mimo teoretický koučovací kurz nezažil) a jaké jsou reference na ně (a tím myslím skutečné reference skutečných klientů, nikoliv reference kupované či vyměňované za protislužby či slevy, jak je dnes na trhu zavedená marketingová praxe).

Zároveň doporučuji sledovat způsob, jakým daný program získává své zákazníky a jak je postaven. Sama za sebe např. odmítám marketingově silně manipulativní vlezlou komunikaci (byť by byla zastřešena třeba milionem zvučných diplomů) či koučovací programy postavené na systémech s prvky strategie „letadlo“. Protože podle toho, jak mám nastaveno vnímání profese kouče/koučky a etiku, tento způsob komunikace do koučinku nepatří.  

V České republice patří za nejrespektovanější mezinárodní akreditace ICF (International Coach Federation). Toto silné postavení ICF v ČR je z velké míry způsobeno tím, že první koučové, kteří zde koučink prosazovali a zakládali, přicházeli ze zahraničí právě z ICF akreditovaných programů. Máme zde tedy něco jako historický kontext a dalo by se říct i tradici navázanou na touto organizací.

Svět koučinku je však mnohem pestřejší než náš rybník. Existuje celá řada různých mezinárodních i lokálních uznávaných akreditací.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak udržet svůj mozek v perfektní kondici

Jakou akreditaci mají mé výcviky

Moje úvaha, proč jsem pro mnou pořádané výcviky Kouč rozvoje osobnosti a NLP kouč nakonec zvolila cestu akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla podložena záměrem, aby byla tato co nejvíce nápomocna mým studentům a studentkám v prostředí legislativního rámce v ČR (tzn. státem posvěcený rekvalifikační program k profesi KOUČ). A dále zejména fakt, že mé programy jsou silně orientovány na praxi a trénink a svým obsahem a poskytnutým know-how (zejména z oblasti několika rozdílných NLP škol a směrů) tak rámec standardních koučovacích výcviků (a troufnu si říct často i zavedenou etickou hladinu přesahují). Mimo MŠMT jsou mé výcviky dále zastřešeny systémem AKOR®.

Za to nejdůležitější, co je podle mé profesní zkušenosti potřeba vědět, než vstoupíte do koučovací školy, považuji fakt, že žádný certifikát vám úspěch sám o sobě nepřinese.

Dnešní doba hledá zkratky, berličky a instantní řešení. Podle mé profesní zkušenosti, však na trhu jako kouč (koučka) uspěl vždy ten, kdo tyto zkratky a berličky nevyužíval, ale se zápalem, odvahou a nasazením se vydal na cestu, která se tvoří postupně a precizuje se jedině praxí. Tento člověk si tak brzy uvědomil, co skutečně vyžaduje a potřebuje jeho klient a do této sféry nasměroval svou energii.

Tento člověk brzy pochopil, že ty, kteří vyhledávající služby kouče (koučky), nezajímá ten nebo jiný papír. Zajímá je především to, jestli:

Všechno ostatní (mašličky, počet razítek, množství anglických termínů v názvu produktu, barevně dokonale barevně vyladěný web…) je v tomto kontextu až na druhém, třetím… desátém místě.

Jak si vybrat ten správný koučovací výcvik pro sebe

Přemýšlíte, jak si vybrat koučovací výcvik? V současné době je to v České republice skutečný oříšek, neboť nabídka je obrovská a mnohdy může působit i matoucím dojmem. 

Jak jsem vypozorovala, většina zde působících škol vystupuje v jednom specifickém narativu: „Když absolvujete koučovací výcvik, najdete konečně smysluplnou profesní cestu mimo nudný korporátní svět. Budete si užívat volnosti, získávat vysoký příjem s minimálním úsilím a stanete se inspirací pro jiné lidi. To vše rychle, snadno, s razítkem a často navíc z pohodlí svého domova online.“ 

Dokonalost sama. Magnet.

Tento marketingově fantasticky fungující příběh, je zkrátka jak vystřižený z pohádky. Jenže je třeba si uvědomit, že takové pohádky se v reálném světě nekonají. Marketingové taktiky, které prezentují koučování jako nesmírně snadný způsob, jak dosáhnout osobního a profesního úspěchu, totiž velice často zastírají skutečnou náročnost a komplexnost této profese. 

Během let, kdy jsem prošla různými koučovacími a NLP programy doma i v zahraničí a po velmi dlouhé praxi s osobní i firemní klientelou, jsem měla tu čest i mnoho výcvikových programů vést, jsem došla k závěru, že kvalitní koučovací výcvik se neskrývá za sliby rychlých výsledků.

Skutečná podstata úspěchu jeho absolventek a absolventů je v praxi, metodice reflektující potřeby praxe, v silném etickém rámci, neustálém zdokonalování a sebereflexi.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak posílit svou psychickou odolnost

Co je dobré vědět při výběru koučovacího výcviku

Za prvé, hledejte takové výcvikové programy, které nejen slibují, ale skutečně kladou důraz na kvalitní praxi. Dále dbejte na to, aby vás výcvik vedl k objevování sebe samých, nikoliv pouze k učení se technik pro použití směrem ven. Veškerou metodiku, byste měli zkoumat a nacházet zejména na základě cvičení a z nich vzešlých zkušeností (z pozice kouče, koučovaného a pozorujícího), nikoli pouze z teorie. Jen na základě vlastního prožitku totiž objevíte a rozpoznáte, že koučování není jen řada technik, ale skutečné umění a dovednost. A získáte tak profesní pokoru a důvěryhodnost v očích klientů, které jsou esenciálním předpokladem vašeho profesního sebevědomí.

Za druhé, připravte se na to, že se ve výcviku a zejména při tréninku můžete setkat s nečekanými výzvami a náročnostmi. Koučování je hluboká práce na sobě a se svými klienty. Můžete zjistit, že to není to, co jste si původně představovali a můžete zjistit, že toto není profese pro vás. A to je zcela v pořádku. Jak říká známý citát: „Změna je jediná konstanta našeho života. Výcvik vám vždy otevře nové fascinující možnosti a dveře na základě toho, jak budete postupně poznávat, co skutečně chcete a někdy to může pro vás být velkým překvapením.

Za třetí, pokud jste někdy slyšeli o transových technikách a kurz vám tyto slibuje (typicky NLP, NLP hypnóza atd.), pak vězte, že tyto techniky se nedají v jejich plném potenciálu možností a v bezpečném rámci naučit online. Neverbální komunikace, hloubka a nuance těchto technik vyžadují vysokou úroveň bezpečného prostředí, osobní kontakt a praxi. 

Za čtvrté chtějte jasnost a přímost komunikace bez obchodní manipulace a kliček. Mimo jiné chtějte jasně znát konečnou cenu hned a co přesně za ni dostanete. 

Za páté trvejte na bezpečném prostředí. V kvalitním výcviku byste se měli relativně rychle cítit uvolněně, přijímáni, opečováni a bezpečně. 

A konečně, volte si takové koučovací výcviky, které rozpoznávají a podporují jedinečnost každého jednotlivce a s tou pracují. V hodnotném koučovacím výcviku nemá místo soutěžení (byť bylo jen podprahové), kdo je lepší kouč. Jde o to rozpoznat a rozvinout jedinečný talent každého účastníka a na něm postavit proces učení se a vstřebávání metodiky. 

A co všechno můžete z kvalitního výcviku získat? Věřte mi, že mnohem víc, než si v tuto chvíli dokážete vůbec představit. Pokud jde o kvalitní program, otevře vám dveře k novým možnostem a perspektivám, které jste dříve vůbec nevnímali jako možné. Řečeno metaforicky – výcvik vás spojí se svou velkou vnitřní silou a zdroji. Nad to vás naučí tímto způsobem rozvíjet druhé.

Kvalitní výcvik by vám měl nabízet mnohem více, než jen nástroje a techniky. Měl by vám zprostředkovat cestu k hlubšímu sebepoznání a skutečnému propojení s lidmi.

Jaké otázky se honí hlavou člověku před vstupem do koučovacího výcviku

Rozhodnutí vstoupit do koučovacího programu bývá ze strany účastníků často velmi dlouze zvažováno. Toto rozhodnutí není banální; je to krok do neznáma, zvláště pokud je to vaše první zkušenost s touto sférou. Většině těch, kteří vstup do výcviku či o profesi kouče/koučky uvažují, se honí hlavou následující otázky. 

Mám na to být koučem/koučkou?

Na základě své dlouholeté praxe vás ujišťuji, že tato otázka je jádrem všech obav, které zažívá většina účastníků koučovacích začátků před samotným zahájením programu. Často bývá provázána s další sérií návazných otázek:

Jsem dost dobrý/á?

A co znamená dost dobrý?

Jaké je měřítko pro dobrého kouče? Jak ho poznám?

A často jdou tyto úvahy ještě dál:

Jistě, jsou zde koučovací techniky, dovednosti, naslouchání, schopnost klást ty správné otázky, ale co když mám pocit, že neumím dost? Co když nezvládnu pomoci druhým prozkoumávat jejich skutečné chtění a tím i vnitřní svět?

Přičemž na druhé straně bývá tato poloha zvažování a kladení si otázek u účastníků doplněna o velikou lásku k lidem, chuť pomáhat jim, podporovat je a rozvíjet. A také o nadšení, touhu objevovat, učit se, zkoumat, překračovat zónu běžného, dovolit si měnit se a posouvat.

Během své praxe jsem vypozorovala, že někde v průsečíku střídání těchto mentálních poloh leží u účastníků ona alchymie úspěchu – protože možná právě tím, že si kladou tyto dotazy a dovolují si hledat na ně odpovědi, které teprve postupně vytvářejí spojením se sebou samými (bez zkratek a instantních berliček), tvoří onu potřebnou hloubku a reflexi tolik potřebnou pro tuto profesi. A právě tato esence je to tajemné kouzlo, co funguje u klientů.

Jaké potkám ve výcviku lidi

Mnoho z těch, co zvažují vstup do koučovacího výcviku si představují a obávají se toho, že ve výcviku potkají jen ty nejlepší z nejlepších, sebevědomé bouráky, profíky s letitými zkušenostmi s řízením a vedoucími pozicemi. Avšak pravda je, že většina účastníků bude stát teprve na začátku své koučovací či NLP cesty. 

Pro možnost kvalitního tréninku je žádoucí, aby koučovací výcvik přesáhl sociální bublinu, v níž se účastník běžně pohybujete. V kvalitním koučovacím výcviku proto potkáte lidi z nejrůznějších oblastí života, z různých profesí, s různými životními zkušenostmi

Tito lidé budou vašimi společníky na cestě učení, odrazovým můstkem a určitým zrcadlem našich vlastních pocitů a obav. V průběhu výcviku s nimi navážete hluboká pouta. Bez nadsázky lze říct, že se budete společně učit, podporovat se a růst. V některých najdete inspiraci, jiní pro vás otevřou výzvou. A toto unikátní propojení vám přinese nové silné vjemy a poznání.

Závěrem

Vstup do světa koučování je vždy více než jen získání akreditace, naučení se technik a postupů nebo splnění formálních požadavků. Jde o cestu změny a odhodlání k vlastnímu rozvoji.

V přístupu AKOR® není koučink vnímán jen jako profese, ale jako součást životní cesty (od níž profesi nelze oddělovat). V centru tohoto přístupu je praxe, autenticita, schopnost skutečného spojení s klientem a neustálá touha růst. Výcvik v koučování je tak vždy i o objevování sebe samých, potkáváním inspirativních lidí a nalézáním vlastní jedinečné cesty.

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby