POZOR: Nová inovovaná podoba koučovacího výcviku AKOR (velký důraz na rozvoj osobního talentu) – startuje již v květnu 2024. Aktuálně zbývají již jen 3 místa. Přihlaste se ZDE:-) 

NOVINKA: Základní kurz NLP koučinku v ONLINE formě »

Jak lze změnit zaměření své pozornosti?

Jak změnit své myšlení

Ten, kdo neustále přemýšlí stejným způsobem, dostává stále tentýž výsledek. Otestujte si možnost změnit tok svých myšlenek. Zaměřte svou pozornost na to, co chcete, a následně pozorujte změny ve vašem životě. 

Kam směřuje vaše pozornost

Každý z nás vnímá realitu svým vlastním unikátním způsobem. Na tu stejnou věc proto mohou dva jedinci nahlížet zcela odlišně. Platí, že pro náš život nejsou v tomto kontextu rozhodující objektivní fakta, ale spíše způsob, jakým na ně subjektivně nahlížíme. Náš osobní postoj k realitě má tendenci ovlivňovat a formovat nejen náš vnitřní, ale i vnější svět. 

To, kam ve svém životě směřujeme naši pozornost, to posilujeme. Díky pouhé změně zaměření pozornosti vytváříme mnohonásobnou změnu reality na mnoha úrovních a to včetně fyzické. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKManuál psychické pohody pro rok 2023

Díky koučinku můžete změnit svou životní realitu

Koučovací metodika zaměřuje pozornost člověka k plnému využití jeho schopností, zdrojů, potenciálu a možností. Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že koučink cílí na budoucnost a nehledá příčiny problémů v minulosti. Koučink spíše zaměřuje pozornost na to, co člověk chce, aby v jeho životě bylo. Koučink pomáhá nastolit životní rovnováhu, posouvá naše hranice, odstraňuje bariéry a nežádoucí postoje. Prostřednictvím akčních kroků převádí myšlenky v činy a dosahuje reálné změny životní reality.

Jak změnit své myšlení

Osvojte si vzorec myšlení pro řešení problémů

Pokud přemýšlíte o nějakém problému a o tom, co vám vadí, budete zpravidla dostávat stále stejný výsledek, a to zvýšený stres. Tímto způsobem budete pravděpodobně jen posilovat bloudění v bludném kruhu a zhoršovat nepříjemné pocity, které vás ovládají. Pokud budete dělat věci stále stejným způsobem, budete dostávat stále ten stejný výsledek. Jestliže chcete dosáhnout výsledku odlišného, je třeba ze všeho nejdříve změnit zaměření své pozornosti a myšlení.

V rámci koučinku nedochází k vytváření a hledání schémat, proč, kdy a jak vznikl určitý blok. Koučink se nezajímá o problém jako takový, ale spíše o jeho konstruktivní řešení. Pokud tedy chcete tímto způsobem svůj problém skutečně řešit, měli byste si na prvním místě položit otázku: „Co chci místo toho, co nechci?“ Následně si blíže konkretizujte to, jak má to, co chcete, vypadat. 

Pamatujte na to, že koučovací rozhovor se sebou samým by měl obsahovat především otevřené otázky. Jedná se o ty druhy otázek, na které není možné odpovědět ANO nebo NE. Otevřené otázky mají tendenci člověka vést k hlubšímu zamyšlení se a ponoření se do tématu. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak posílit svou psychickou odolnost

Zaměřte svou pozornost na to, co chcete

Jak jsem již zmínila, ze všeho nejdříve je třeba stanovit si, jak má vypadat to, co chcete (místo toho, co nechcete). Naše vědomá i nevědomá mysl se má tendenci tímto směrem zaměřovat a tím dochází k formování naší reality. V koučovací metodice najdete tento popis pod pojmem CÍL. Já osobně však slovo CÍL ve své praxi příliš nepoužívám. Klienti jej totiž mají v současné době poměrně často spojeno s negativními a tlak vyvolávajícími konotacemi. Místo toho proto používám spíše slovo ZÁMĚR.

Dobře určený záměr odráží nás samotné. Má tendenci se postupem času vyvíjet a růst společně s námi. Pamatujte proto, že se v žádném případě nejedná o konstantu. Záměr je v podstatě vyjádření toho, čeho chceme dosáhnout. Vědomým stanovením záměru posilujeme naše tvůrčí schopnosti, zvyšujeme svou vnitřní sílu a zvyšujeme naši efektivitu a spokojenost. 

Díky tomu, že si stanovíme svůj záměr a následně se pustíme do jeho realizace, přijímáme odpovědnost za svou životní realitu. Tímto způsobem také dostáváme pod kontrolu oblast, na kterou je náš cíl zaměřen. Díky směřování energie daným směrem dochází ke zlepšení naší koncentrace a k výraznému zvýšení pravděpodobnosti, že uspějeme. 

Pomocí stanovení cíle v podstatě určujeme své priority. Pokud známe bod, do kterého se postupem času chceme dostat, je pravděpodobné, že tam opravdu dorazíme. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak zlepšit svůj partnerský vztah

Naučte se používat techniku SMART

Pro správné stanovení záměru vám může pomoct technika SMART. Tato technika říká, že dobře stanovený cíl by měl být:

 • konkrétní,
 • měřitelný,
 • pozitivně formulovaný,
 • motivující,
 • ani příliš snadný, ani příliš obtížný,
 • pod kontrolou (tedy plně v našich možnostech),
 • orientovaný na akci a činnost (nikoliv na výsledek)
 • a časově ukotvený. 

Definici techniky SMART udávají i jednotlivá písmena, která tvoří její název. Pojďme se tedy podrobněji podívat na to, jaké vlastnosti by váš záměr měl mít. 

 • S – správně stanovený záměr je specifický a jasně konkretizovaný. Je z něj patrné, čeho chcete dosáhnout. Zároveň stanovuje konkrétní ukazatele, podle kterých poznáte, že jste svého cíle dosáhli. Platí, že cíl by měl být dosažitelný vašimi vlastními silami.
 • M –  správně stanovený cíl je měřitelný. To znamená, že si definujete jednotlivé výsledky, kterých chcete docílit (ideálně na číselné stupnici).
 • A – váš cíl by měl být také dostatečně ambiciózní. Pokud něco opravdu chcete ze své podstaty, pak vám to stojí za námahu i překonávání nejrůznějších překážek, které se na cestě objeví.
 • R – dobře stanovený záměr by měl být reálný. To jednoduše znamená, že je fakticky možné jej dosáhnout. 
 • T – svůj cíl si časově ohraničte. Stanovte si tedy, do kdy chcete vašeho cíle dosáhnout a jak jednotlivé kroky rozložíte v čase. 

Vytvořte si plán a pusťte se do realizace

Pouhé přemýšlení o vašem záměru bohužel nestačí. Místo toho je třeba se pustit do jeho realizace. Řekněte si proto, jaký krok podniknete ze všeho nejdříve. Co bude následovat? Co pro svůj záměr uděláte během prvních 72 hodin? A co pro něj můžete udělat hned teď? Při stanovování vašeho plánu nezapomeňte ani na zakomponování kontrolního mechanismu, kdy zhodnotíte, jak se vám daří. 

Pokud vás v průběhu realizace vašeho záměru přepadnou pochybnosti o sobě samých, položte si otázky, které vás z toho vyvedou. Mezi takové otázky lze zařadit například:

 • Jak je mi tato pochybnost užitečná? Čím ji mohu nahradit?
 • Co se na tom mám naučit?
 • Co mi nyní prospěje více než tyto výčitky? 
 • Co by mi řekl na mou situaci někdo, kdo to pozoruje zvenčí? Co by mi řekl na podporu?
 • Co je pro mě teď důležité? 
 • Jak by to na mém místě řešil XY…?
 • Co nejmenšího teď mohu udělat pro zlepšení situace? 

Zjistěte více

Naučte se více technik z oblasti osobního koučinku a NLP. Vyberte si z nabídky prakticky zaměřených kurzů, díky kterým ve svém životě zažijete fascinující proměnu.

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby