POZOR: Na koučovacím výcviku AKOR® s akreditací MŠMT startujícím v září 2024 zbývají poslední 2 místa. Přihlaste se zde >

FacebookLinkedIn Instagram

Jak fungují sebesabotéři v našem životě a jak je zvládnout

Jak fungují skrytí sebesabotéři v našem životě? Proč i ti zdánlivě nejsilnější a nejsebevědomější z nás někdy podléhají těmto vnitřním blokádám? Jak můžeme tyto vnitřní brzy překonat a dostat se z jejich omezujícího vlivu? Jak nám s tím může pomoci koučink? Na tyto a další otázky vám odpovím v následujícím článku.

Když mysl pracuje proti vám

Znáte ten pocit, kdy se zdá, že vaše vlastní mysl pracuje proti vám? Kdykoliv se pokoušíte o změnu svých starých zvyků, kdykoliv chcete vystoupit z křeččího kolečka, dosáhnout nového cíle nebo se posunout vpřed, objeví se vnitřní podrývač někde z hloubky vás. A ten vás zpomalí, zbrzdí, nebo dokonce i úplně zastaví. Tento záškodník bývá dnes často označován jako sebesabotér či vnitřní brzda. 

Jak fungují tyto skryté mechanismy v našem životě? Proč se často i ti nejsilnější a nejsebevědomější z nás dostávají do područí těchto vnitřních blokád? A co je nejdůležitější, jak můžeme tyto vnitřní záškodníky překonat a osvobodit se od jejich omezujícího vlivu? 

Při hledání odpovědí na tyto otázky budu vycházet především z principů, na kterých stojí současné NLP a moderní koučink.

Upozornění: Informace obsažené v tomto článku jsou určeny pro profesní a osobní rozvoj a nepředstavují náhradu za specializovanou psychologickou, psychiatrickou nebo jinou odbornou péči. Pokud se momentálně nacházíte v situaci, kde potřebujete řešit hlubší emoční, psychologické, duševní nebo zdravotní problémy, doporučuji vyhledat specializovanou pomoc.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: 14 tipů pro nalezení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Jak rozpoznat své vnitřní sabotéry

Začněte tím, že si položíte několik důležitých otázek:

V dalším kroku se seznamte s nejtypičtějšími sebesabotéry. 

Sloužit vám k tomu může následující cvičení, kdy si představíte řadu osob, které k vám postupně přicházejí a hovoří k vám. Některé osoby a slova vám budou velmi dobře známé, jiné potkáte poprvé. Jména a slova, která důvěrně znáte, si zapište.

5 nejčastějších vnitřních sabotérů

Nejčastěji se můžete setkat s těmito vnitřními sabotéry.

1. Vnitřní kritik

Ze všeho nejraději kritizuje a srovnává s ostatními. Rád šeptá do ucha slova: „Toto nikdy nezvládneš, nedokážeš to tak dobře jako oni. Děláš to úplně špatně ještě, než jsi začal. Jsi úplně marná/ý.

2. Plašič

Moc rád vytváří a našeptává ty nejnemožnější obavy až katastrofické vize. Čím víc, tím líp. Úplně nejraději posílá myšlenky o tom nejhorším možném výsledku, co představivost dokáže stvořit a miluje držet vás zkrátka. Často vám říká přímo do ouška: „Co když se vše pokazí? Co když selžeš?

3. Perfekcionista

Zbožňuje rýpat se v detailech a trávit jimi neúměrně mnoho času. Soustředění se na celkový obraz a efektivitu považuje za špatné. Nikdy není spokojen a moc rád to dává najevo třeba i v hluboké noci, když říká: „Není to dost dobré.

4. Kývač

Jeho největším koníčkem je nutit vás vyhovět všem. Zbožňuje, když potlačujete vlastní potřeby a překračujete vlastní hranice. Jeho motto zní: „Musíš udělat vše, aby ostatní byli šťastní.

5. Oběť

Tvrdí, že za nic nemůže. To oni/ono se to samo. A je to tak vždycky. Neustále. A stále dokola vám říká: „Nemůžeš to ovlivnit.

Pojmenování a rozpoznání vnitřních brzd je prvním možným krokem na cestě k jejich překonání. Důležitá je v tomto procesu sebereflexe a uvědomění si, že tito vnitřní sabotéři nejsou fixní realitou, ale spíše starými vzorci myšlení, které lze změnit.

Kde se vaši vnitřní sabotéři vzali?

Jakmile jsme identifikovali naše vnitřní sabotéry, přišel čas uvědomit si jejich původ. Počátek těchto sabotujících hlasů často sahá hluboko do našeho dětství

Cvičení: Zamyslete se v rámci své sebezkušenostní praxe nad svým dětstvím a rannými zkušenostmi. Jak tyto události mohly přispět ke zformování vašeho dnešního přesvědčení a strachů? Jaká očekávání do vás vložila rodina a společnost? Jak tyto vnější faktory přispěly k utvoření vašich dnešních přesvědčení a strachů?

Důležité je však v tomto kontextu zejména vědět, že ať se stalo v minulosti cokoliv, neznamená to, že vaše budoucnost bude pokračovat ve stejném duchu.  

Jak vám může pomoci koučink?

Metodika koučinku stojí na základní myšlence, že každý člověk je tím nejlepším odborníkem (odbornicí) na sebe sama. Koučink vede člověka k plnému využití jeho schopností, možností a potenciálu. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že koučink cílí na budoucnost a nehledá kořeny problémů v minulosti. 

Koučovací rozhovor se zaměřuje plně na to, co koučovaný/á chce, aby v jeho/jejím životě bylo.

Správně položené koučovací otázky nás nutí uvažovat jinak, než je naše obvyklé myšlenkové schéma. Posouvají naše hranice, odstraňují bariéry a nežádoucí postoje. Koučovací proces mocně posiluje naše sebevědomí a tvůrčí schopnosti. Kvalitně vedený koučink odstraňuje obětní princip, vede člověka k plnému přijetí odpovědnosti za svou situaci a ke zvýšení pocitu spokojenosti a vyrovnanosti.

Koučink pomáhá nastolit životní rovnováhu. Myšlenky převádí v činy a pomocí akčních kroků dosahuje reálné životní změny. V rámci koučovacího rozhovoru se nepátrá po příčině toho, proč něco nejde. Během koučinku se nevytváří a nehledá schéma, proč, kdy a jak vznikl blok, chyba, problém… co všechno je špatně, a co je ještě hůř. Pro koučink není podstatný problém, ale jeho konstruktivní řešení.

Koučink může poskytnout praktické nástroje a strategie, jak překonat sebesabotážní tendence. A směřovat nás k pozitivním změnám při práci na vytvoření nových podpůrnějších návyků a chování, které reflektují naše skutečné cíle a touhy.

To, co koučink neumí, jde velmi jednoduše shrnout do následující věty. Hranice koučinku leží tam, kde začíná území psychiatrie. Koučink neumí léčit psychiatrická onemocnění, nepomůže v eliminaci následků těžkých traumat a nenahrazuje žádnou léčbu ani psychoterapii.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Kde se vzal koučink? Co tvoří historii koučinku?

5 účinných strategií pro překonání vnitřních sabotérů

Zjistěte, pomocí jakých strategií lze své vnitřní sabotéry překonat. 

1. Přeprogramování myšlenek

Jedna z možností, jak zatočit s vnitřními sabotéry, je vědomá práce s vnitřním dialogemNaučte se vědomě zastavit a vyvažovat své záškodnické myšlenky pozitivními afirmacemi. 

Například když uslyšíte vnitřního Kritika, nahraďte jeho slova těmito povzbuzujícími a podpůrnými výroky: „Mám jedinečné schopnosti a talenty a den ode dne jsem si jich více a více vědomý/á a uplatňuji je.“ nebo „Uznávám svoje úspěchy a jsem hrdý/á na to, čeho jsem dosáhl/a.“

Když ucítíte, že vás ovládá strach, je možné svému vnitřnímu Plašiči opakovat: „I přes svou nejistotu jsem schopen/na dělat informovaná rozhodnutí a postupovat vpřed. Mám sílu a odvahu čelit výzvám a vidět v nich příležitosti pro růst.

Pokud vás chytí do svých spárů Perfekcionista, použijte afirmaci jako: „Mým cílem je pokrok. Každý krok, který udělám, je důležitý. Dovoluji si dělat chyby, protože díky nim rostu, učím se a rozvíjím.

Vnitřní Kývač, který se přespříliš snaží uspokojit ostatní, potřebuje slyšet: „Je v pořádku stanovit si hranice a dodržovat je. Moje potřeby jsou stejně důležité jako potřeby všech ostatních. Je v pořádku, když dělám to, co vnímám, že je pro mě správné.“

Sebesabotující Oběť umlčí věty: „Mám moc nad svým životem a nad svými rozhodnutími. Každý den mám možnost volby. Můj život je výsledkem mých rozhodnutí a jsem to já, kdo si volí svou cestu, která přináší radost a naplnění.

2. Posilování sebevědomí

Dalším dílkem do skládačky účinného zvládnutí sebesabotérů je pravidelná práce na posilování sebevědomí. Je pravděpodobné, že čím silnější vaše sebejistota bude, tím méně se necháte sabotovat vnitřními negativními hlasy. S trochou nadsázky by se dalo říct, že sebevědomí je jako sval, který se zpevňuje praxí a opakováním. 

Zde jsou některé techniky, jak na to:

3. Vědomé rozhodování

Vědomé rozhodování znamená být si plně vědom/a motivací a důsledků svých voleb. To vám může pomoci překonat automatické reakce a impulsy od sabotérů.

Zde jsou některé strategie, jak na to:

4. Kultivace sebelásky a sebepřijetí

Sebeláska a sebepřijetí patří do základního stavebního kamene pro překonání vnitřních sabotérů, protože když sebe respektujeme a milujeme, máme menší potřebu sebe sabotovat.

Mezi strategie, které tomuto napomáhají, patří:

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak se stát koučem: 9 nejčastějších otázek

5. Využití podpory profesionálů ve strategii řešení sebesabotáže

Překonání sebesabotážních vzorců může být náročný proces, který často vyžaduje víc než jen silnou vůli a osobní odhodlání. V takových případech může být velmi užitečné obrátit se na profesionály, jako jsou koučové a terapeuti, kteří vám mohou nabídnout odbornou pomoc a podporu.

Mezi ně patří zejména:

Využití nabídky profesionální pomoci může být rozhodujícím urychlovacím krokem v procesu překonávání sebesabotáže. S jejich pomocí můžete získat nejen důležité nástroje a strategie, ale také cennou perspektivu, která vám pomůže dosáhnout trvalých změn a osobního růstu.

Překonání vlastních omezujících a sabotujících vzorců většinou není cestou, která se dá absolvovat přes noc. Je to proces, který vyžaduje svůj čas, trpělivost a vědomou práci na sobě. Vyvažování myšlenek, budování pozitivního dialogu se sebou samým, identifikace vlastních sebesabotážních tendencí, posilování sebevědomí a v případě potřeby vyhledání odborné pomoci jsou klíčové kroky, které vám na této cestě mohou pomoci. Na této cestě potom platí, že každý krok vpřed je pokrokem a každá malá změna se počítá.

Držím vám palce.

Zjistěte o koučinku více

Pokud se chcete efektivním způsobem naučit koučovací strategie na zaměření pozornosti na řešení a změnu přihlaste se na některý z koučovacích výcviků s certifikací AKOR®. Kromě mimořádně cenné sebezkušenosti přinášejí tyto výcviky i veškeré potřebné know-how pro úspěšnou koučovací praxi, které je přenositelné prakticky do jakékoliv profese založené na přímém kontaktu s lidmi.

Zpracováno podle:

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby