POZOR: V nově vyhlášeném termínu výcviku KOUČ ROZVOJE OSOBNOSTI se startem v prosinci 2022 zbývají 3 volná místa. Přihlaste se: ZDE.

NOVINKA: Základní kurz NLP koučinku v ONLINE formě »

7 nejčastějších mýtů, které panují okolo hypnózy

Co dokáže hypnóza? Co hypnóza neumí? Koho lze a koho nelze zhypnotizovat? O tom všem je tento článek. A představí vám i 7 nejčastějších mýtů, které okolo hypnózy panují.

Vnímejte, jak se soustředíte

Tak, jak tu právě teď sedíte a čtete tyto řádky, stává se vaše mysl soustředěnější a váš dech klidnější… A souběžně s tím, jak se více a více koncentrujete na tento text, zjišťujete, že najednou vnímáte mnohem intenzivněji jeho jednotlivá slova a začínáte číst mnohem pomaleji. Vaše smysly jsou nyní bystřejší a vjemy jasnější.

Možná si vzpomínáte, že toto už velmi dobře znáte. Zažili jste to, když jste se jako malí učili číst. A dovedete si velmi dobře vzpomenout na to, jak nový to byl pro vás zážitek. Tehdy, když jste poprvé pochopili shluk čar a teček na papíře. Pochopili jste jejich řád a systém, z něhož najednou jako by kouzlem vystoupila písmena. A z písmen se seskládala slova. A ze slov věty. A nastal ten zázrak, kdy na papíře před vašima očima ožily příběhy a v nich všechna ta tajemství, touhy a daleké kraje. Magický čas plný fantazie

A tak, jak se soustředíte na tento text a vaše mysl pluje v krajině představ, vnímáte nyní zároveň i svůj zpomalený dech. A s překvapením zjišťujete, že jste najednou celkově klidnější a na tváři se vám rozlévá malý sotva znatelný úsměv.

A možná vás právě teď napadá otázka: „Jak to, že se najednou během této malé chvilky cítím mnohem lépe, než tomu bylo před chvílí? Co se skrývá za těmito řádky?

Zde najdete odpověď.

Co to je hypnóza?

Hypnóza je velmi jednoduše řečeno stav, v němž má člověk zvýšenou schopnost soustředění. V praxi se navozuje nejčastěji s pomocí hypnotizující/ho prostřednictvím verbálních a fixačních technik.

Ve stavu hypnózy se člověk většinou cítí velmi příjemně a uvolněně a je otevřenější sugesci. Neztrácí však kontrolu nad svým chováním.

Kvalitně profesionálně vedená hypnóza může pomoci překonat:

 • bolest,
 • stres
 • a úzkostné pocity.

Nebo eliminovat nežádoucí chování, jako je např. kouření.

Hypnóza neznamená nic nového pod sluncem. Užívaly ji už i nejstarší kultury jako součást rituálů a léčby. Moderní hypnoterapie se začala rozvíjet od 60. let minulého století. Jako oficiální léčebná metoda byla schválena v roce 1955 ve Velké Británii a v roce 1958 potom v USA.

Hypnóza je naučitelná dovednost.

To, co dnes mnozí zástupci různých alternativních myšlenkových proudů a směrů nazývají hypnózou, hypnóza není. A naopak mnohé ze „zázračných“ (duchovních, léčebných kvantových, terapeutických…) metod všemožných moderních „guru“, šarlatánů a pseudovědců naopak nikoli zázrakem, ale hypnózou fakticky jsou. I když se domnívám, že většinou jejich propagátoři vůbec netuší, s čím fakticky zacházejí.

S čím umí hypnóza pomoct?

Bolest

Nejčastěji bývá pozitivní efekt hypnózy spojován s případy eliminace bolesti. Hypnóza funguje:

 • na bolesti hlavy,
 • na odstranění fantómových bolestí končetin,
 • i jako prostředek pro anestezii při zubních zákrocích atd.

Velmi dobrých výsledků dosahuje hypnóza v praxi u bolestí zad (a dalších částí těla), které jsou primárně způsobené stresem.

Jeden z mých nejsilnějších zážitků spojených s NLP hypnózou byl trénink NLP dovedností, na který přišla paní s velkou několik dnů trvající bolestí zad a neschopností zvednout ruku. Tyto faktory jí znemožňovaly řídit auto, umýt si vlasy, jíst příborem atd. Během 12 minut NLP hypnózy její bolest ustoupila, ruku zvedla a cestu domů už sama odřídila.

Sama na sobě jsem zažila mimo jiné také tzv. hypnotický porod a několika ženám jsem s porodem pomocí hypnózy pomáhala. Můj osobní prožitek z tohoto je velmi silně nepopsatelně krásný.

Stres, únava, úzkostné pocity

Hypnóza umí velmi rychle hypnotizovaného uvolnit. Mimo to však umí pomoci i s chronickými následky stresu, například v podobě:

 • koktavosti,
 • vynechávajícího či staženého hlasu,
 • nadměrného červenání se ze studu
 • atd.

Další oblasti

Hypnóza dokáže být efektivně nápomocná také ve zmírnění či celkovém řešení dalších problémů. Jedná se například o:

 • premenstruační syndrom,
 • klimakterický syndrom,
 • dráždivý močový měchýř,
 • atd.

Dobré výsledky dosahuje hypnóza i při odvykání kouření.

Naučte se jednoduchou autohypnózu. Čtěte můj článek Strašák jménem stres: Osvojte si autohypnózu a naučte se uklidnit.

7 nejrozšířenějších mýtů o hypnóze

MÝTUS PRVNÍ: Hypnóza je vnucení vůle hypnotizéra hypnotizovanému

Nebo také blud, že hypnóza je u hypnotizovaného navozována pouze vnějším působením. Nebo dokonce magickou schopností hypnotizéra a jako taková se nejde naučit. Nebo mýtus, že hypnotický trans způsobuje zvláštní druh energie, kterému nejde odolat.

A tak bych mohla pokračovat dál a mohla bych citovat další a další výroky, které jsem během své praxe NLP koučky nasbírala.

Faktem je, že vstup do hypnotického transu je způsoben především samotným hypnotizovaným/nou. A to na vědomé i nevědomé úrovni.

Žádné sebedokonalejší vnější působení nebude mít na druhého člověka účinek v případě, pokud se v tomto člověku samotném nerozvine vnitřní dispozice ke vstupu do transového stavu.

Jednotlivé vědecké teorie se liší ve vysvětlení, jak přesně do transového stavu vstupujme. Platí ale, že schopnost vést hypnózu je definovaná, dobře popsaná a naučitelná dovednost. A jako u jakékoliv jiné lidské dovednosti, i zde dělá praxe mistra.

MÝTUS DRUHÝ: Zhypnotizovat jdou jen vnitřně labilní jednici

Současná hypnologie (věda o hypnóze) přijímá pro vysvětlení toho, kdy a jak člověk vstoupí do transového stavu především dvě teorie:

 • rezistence
 • a hypnability.

Podle teorie hypnability má každý z nás zřejmě vrozenou schopnost vstoupit do určité hloubky hypnotického stavu. Podle křivky normálního rozložení jevu je 5 % jedinců schopno vstoupit do mimořádně hlubokého stavu hypnózy a naopak 5 % jedinců je neschopných do hypnotického stavu vstoupit. Podprůměrně a nebo naopak nadprůměrně hypnabilních je pod 20 % lidí a celých 50 % z nás je hypnabilních středně nebo průměrně.

Opakem teorie hypnability je teorie rezistence (odporu vědomí a nevědomí) vůči hypnóze. Podle ní je úkolem hypnotizujících pomoci hypnotizované/mu k rozvinutí transu, i když jí/mu k tomu brání vnitřní bloky.

MÝTUS TŘETÍ: Hypnóza rovná se spánek

Většina laiků se domnívá, že hypnotizující osoba uvede hypnotizovaného/hypnotizovanou do stavu spánku, z něhož si po probuzení nebude nic pamatovat. Toto je však obrovský omyl. Hypnóza spánkem není, což dnes dokazují četné studie hypnotického  transu.

V praxi se často stává následující. Pokud je člověk hypnotizován s představou, že v hypnóze usne a nebude si z ní nic pamatovat a nic vnímat, zažívá primárně zklamání. Protože si myslí, že byl zhypnotizován málo. Nebo že to, co zažil, nebyla opravdová hypnóza. Přesvědčí ho teprve jeho reakce po hypnóze, nebo výrazný léčebný účinek tohoto procesu.

MÝTUS ČTVRTÝ: Hypnotizující ovládá hypnotizovaného/nou a může ho přinutit spáchat v transu trestný čin

Tato představa bývá přiživována filmovými a literárními díly a je snad nejrozšířenějším mýtem o hypnóze vůbec. V jejím pozadí se skrývá strachem z neznámého korunovaná představa, že hypnotizovaný/á je na hypnotizující/m zcela závislý/á. A že se v jeho/jejích rukách stává pouhou loutkou, kterou lze vodit podle libosti.

Pravdou však je, že takto prezentovaná moc hypnózy patří jen do říše pohádek a sci-fi.

Současná psychologie (teorie i praxe) se sjednocuje na poznatku, že jedince nejde v hypnóze donutit k ničemu, co by bylo v rozporu s jeho systémem morálních norem. Lidé, kteří by byli schopni v hypnóze spáchat trestný čin, jsou tohoto schopni i v plně bdělém stavu bez hypnotického ovlivnění.

MÝTUS PÁTÝ: Hypnóza je škodlivá

Hypnóza je odborně popsaný naučitelný proces vykazující skvělé výsledky v terapeutické praxi.

Od nepaměti však existují a nadále budou existovat ve společnosti skupiny i jednotlivci, kteří manipulují druhými. Pod rouškou nejrůznějších idejí, hnutí a pseudověd rozšiřují „jediné zaručené pravdy“ a „návody“. A zneužívají k tomu mimo jiné i hypnózu nebo její prvky.

Vzpomeňme např. na Hitlera, který s pomocí hypnotických jazykových schémat a jednoduchých na sugesci postavených technik ovládal davy. Nebo třeba na nedávno v médiích propíraný případ guru Járy, který „odháčkovával“ své klientky od špatných vztahových zkušeností.

Prvky hypnotického jazyka však dennodenně slyšíme:

 • v reklamě,
 • v projevech politiků,
 • z úst přednášejících…

Moc sugesce je obrovská. A to zejména tehdy, když je aplikována v davu. V těchto případech podle mě platí, že neznalost může napáchat stejně závažné škody jako přímé zneužívání. Stejně jako vůči čemukoliv jinému z úst a rukou lidí i zde platí, že od mnohých problémů nás ochrání kritická mysl a vědomost.

MÝTUS ŠESTÝ: Hypnóza rovná se kouzelnické představení

Některá kouzelnická představení hypnotizérů a mentalistů, jako je fenomenální Jakub Kroulík, patří mezi fascinující zážitky, při nichž jde v dětském údivu s otevřenou pusou žasnout od začátku až do konce. Přesto však osobně vnímám sílu hypnózy zejména skrze její praktické dopady a výsledky v konkrétních případech.

Za velmi efektivní techniky z hlediska dopadů na praktický život považuji zejména techniky NLP na eliminaci:

 • strachu,
 • bolesti,
 • modelování schopností,
 • odstranění červenání se ze studu,
 • koktání
 • atd.

S metodami využívajícími prvky hypnózy mám jeden vtipný zážitek. Ten je spojen s metodou neurolingvistického programování (zkráceně NLP) a nese název deep trance identification (DTI).

Pán popisoval, že neumí navázat konverzaci s osobou, která se mu líbí. A že neumí působit přitažlivě. Při jakémkoli pokusu se seznámit se vždy choval, řečeno jeho slovy: „jako totální idiot“.

Potencionální známost vždy hned na první schůzce odradil svou neomaleností a neobratností. V klíčových situacích vždy (bez nadsázky) působil, jako když neumí do pěti napočítat. Po přivedení do hypnotického stavu modeloval chování konkrétní osoby, kterou si předem vybral. A která dokonale umí upoutat pozornost, vést konverzaci a okouzlit druhé.

Principem této metody je, že v ní během transového stavu dochází k rychlému procesu učení se žádoucím modelovaným schopnostem. Během tohoto procesu najednou CVAK a náhle došlo k okamžité a úplné proměně držení těla tohoto člověka.

Velmi se změnila i jeho mimika, způsob řeči, slovník. A zejména způsob, kterým směřoval své pohledy. To, co následovalo, nejde popsat slovy.

Představte si následující obrázek: ve středu místnosti je okouzlující koketující muž. Kolem něj se nachází 3 ženy ve věku od 38 do 75 let a jeden muž. Všichni si nakrucují vlasy, smějí se a dělají neuvědomovaná gesta, která si lidé už od pravěku spojují se zájmem o druhého člověka.

Radikální proměna zakřiknutého člověka s chováním slona v porcelánu ve fascinujícího Casanovu okamžitě proměnila reakce všech kolem. Celý proces včetně naučení se těchto dovedností šaramantní konverzace trvalo tomuto muži kolem 45 minut. Dnes je přirozeně s úspěchem používá a my, kteří jsme byli tomuto přítomni, se kouzlu situace smějeme dodnes.

MÝTUS SEDMÝ: Hypnotizovaný se z transu neprobere, pokud není probuzen

Tento mýtus je jednou z četných představ laické veřejnosti pramenících z nevědomosti. Poměrně často ho na svých seminářích slýchám.

Podle mně známých informací však k neprobrání se z transu dosud v praxi nedošlo. Pokud nepřivede do bdělého stavu hypnotizovanou osobu hypnotizující, probere se po nějaké chvíli sám.

Jak chutná trans?

Každý z nás je jedinečný a stejně tak je u každého z nás jedinečný a neopakovatelný prožitek hypnotického stavu. Je velmi obtížné popsat, co se děje v hypnotizované osobě. Slovy často nejde tento prožitek dobře popsat.

Nejčastěji bývá definován jako příjemný velmi živý intenzivní hluboký pohlcující prožitek.

I když jsou hypnotické metody zkoumány vědecky už 200 let, je stále co objevovat. Neboť toho ještě mnoho nevíme k tomu, abychom mohli plně pochopit jejich podstatu. Jejich faktické výsledky a léčebné efekty nás však fascinují a dodávají nám touhu zkoumat dál.

Zjistěte o neurolingvistickém programování více. Čtěte můj článek Tajemství tří písmen – NLP: Co všechno umí neurolingvistické programování?

Pronikněte do tajů NLP

Chcete skvěle zvládnout techniky, které v ČR ovládá jen málokdo? Chcete se naučit NLP hypnózu? Chcete se naučit, jak změnit svůj přístup k řešení problémů?

Chcete trvale zlepšit svou komunikaci a naučit se pochopit svět druhých lidí? Chcete se naučit pomáhat ostatním měnit jejich životy prostřednictvím mimořádně silných technik prověřených praxí?

Naučte se nejefektivnější techniky současného NLP a NEW CODE NLP ve výcviku NLP kouč.

Těším se na vás!

Použité zdroje

Při zpracování článku bylo využito těchto zdrojů:

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby