Úvaha o nevědomé manipulaci, citovém hnusu a obelhávání sebe samých v rámci partnerských vztahů

Víte, co se vlastně s námi děje při manipulaci? A s jakými negativními složkami se ve vztahu setkáváme? Odhalte, co je s tím související emoční balast a z jakého důvodu vlastně vzniká.

Víte, že?

Každé druhé manželství se v ČR rozvádí.

Celá jedna třetina českých domácností je v ČR tvořena pouze jedním člověkem.

Většina mých klientů a klientek přicházejících na koučink uvádí, že cítí vnitřní samotu a prázdno bez ohledu na fakt, jestli se aktuálně nacházejí v partnerském vztahu či nikoli.

Silný stres vyvolaný emočním přetlakem a nakumulovaným toxickým balastem ve vztazích je zdrojem závažných zdravotních a psychických obtíží.

Tvrzení vs. realita

Tvrzení a realita se někdy mohou výrazně lišit. Přečtěte si několik takových příkladů.

Vztah a děti

 • Tvrzení: „Chci mít perspektivní trvalý vztah s partnerkou, s níž chci mít děti.
 • Realita: „Opakovaně se již deset let vrhám po hlavě zásadně do vztahů s vdanými ženami, které již další vlastní děti mít nemohou.“

Rozvod

 • Tvrzení: „Petr říká, že mě miluje, avšak v tuto chvíli musí dostát své povinnosti podpory manželky, která se nyní nachází v akutní fázi deprese. Říká, že se chce rozvést a být se mnou.
 • Realita: „Petrův „rozvod“ se táhne již více než tři roky, náš vztah je stále mileneckým vztahem na utajené příležitostné úrovni v časové frekvenci schůzek jedna tříhodinovka týdně.“

Věčné hádky

 • Tvrzení: „Je jen občas přetažený, občas se hádáme jako každý pár. Zase se to spraví.
 • Realita: „V našem vztahu opakovaně a dlouhodobě dochází k fyzickému násilí z jeho strany.“

Alkohol

 • Tvrzení: „Občas se trochu napiju jako každý.“
 • Realita: „Hned po příchodu z práce začnu pít, každý večer jsem opilý do němoty, ráno mám problém vstát a vzbudit děti.“

Paralelní vztah

 • Tvrzení: „Mezi mnou a Petrou nic není, jsme jen přátelé.“
 • Realita: „S Petrou mám již dva roky intenzivní vášnivý paralelní vztah, rozvádět se však nehodlám.

Komunikace

 • Tvrzení: „Nechci o tom teď mluvit. Promluvíme si později, až nebudu tak unavený.“
 • Realita: „Zásadně se vyhýbám komunikaci na jakákoli ožehavá témata. Mlčením zastírám fakt, že nechci přijmout odpovědnost za řešení, je to vlastně forma agrese z mé strany.

Intimní život

 • Tvrzení: „Ne, dnes mě moc bolí hlava.“
 • Realita: „Trestám Tě tím, že Ti odpírám sex.“

Nezájem a výčitky

 • Tvrzení: „Nemáme problém, jsme v pohodě. Martin má teď jen obtížné období v práci.“
 • Realita: „Už rok mezi námi neproběhl sex ani nic intimního. Nemáme si co říct. Oba si myslíme, že vina je na straně toho druhého, který se musí změnit, aby to mezi námi opět bylo v pohodě. Ani jeden z nás nepodnikl nic pro nápravu situace. Jsme po kolena ponořeni v bažině nezájmu. Noříme se čím dál víc do výčitek, zmaru a postupné životní letargie.

Emoční balast

Podle Daniela Golemana (autora velmi úspěšné knihy Emoční inteligence) jsme v současnosti čím dál tím méně všímaví ke svým emocím. Tato nevšímavost nás postupně vede k:

 • Nahlodání naší schopnosti cítit štěstí
 • Ztrátě naší životní spokojenosti

Mnozí z nás čím dál tím více zcela cíleně zatlačují své skutečné emoce někam hluboko pod koberec hnáni touhou po rychlém dočasném falešném klidu.

Mnozí z nás čím dál tím více své skutečné emoce programově maskují, deformují či skrývají.

Mnozí z nás čím dál tím více ať už vědomě nebo nevědomě ve svých vztazích zastírají skutečnost, obelhávají ostatní a zejména sebe samé.

Co se děje při manipulaci

Jakmile je však s naším nejcennějším pokladem – vztahy (včetně vztahu k sobě samému) – manipulováno, jakmile je vztahová realita deformována lží a podváděním, zákonitě u nás vždy ruku v ruce postupně dochází i k eskalaci velmi negativní spirály toxických pocitů strachu, nejistoty, úzkosti, hněvu…

Jakmile jsme klamáni nebo lžeme sami sobě či ostatním, vždy si se 100% jistotou začínáme časem připadat zranění, podvedení a dezorientovaní. Necítíme se dobře a nevíme proč. Ztrácíme pocit smyslu. Ztrácíme pocit životní spokojenosti, radost.

Nekráčíme tak životu vstříc s nadšením, otevřeností a důvěrou. Ale suneme pod tíhou navršeného emočního balastu vpřed sklíčení, zmatení a ztracení ve víru vlastních pochybností, špatných pocitů a negativních myšlenek.

3 složky negativní energie ve vztazích

Podle Carla Alaska (autora knihy Emoční balast) má toxická přítěž, která naplňuje naše vztahy negativní energií a vnitřní nepohodou tyto 3 postupně na sebe navazující složky:

 • POPŘENÍ – tedy stav, kdy začneme ve vztazích opomíjet nebo podceňovat nějakou podstatnou skutečnost či odpovědnost.
 • KLAM – následující stav, kdy místo popřené reality vytvoříme ve své mysli její náhradní snesitelnější (líbivější) verzi.
 • VÝČITKY – konečný stav, který nastupuje potom, když se naše konstrukce klamu začne hroutit a je tak nutno přesunout odpovědnost za naše selhání na někoho jiného.

Důsledkem působení tohoto obranného mechanismu našeho ega hnaného touhou uchránit se krátkodobě před problémy je v dlouhodobém horizontu vždy oslabení pocitů lásky, důvěry a úcty. To vede dále k postupnému nahlodání, rozpadu a ztrátě smysluplnosti.

TIP: Zúčastněte se kurzu Kouč a zlepšete své komunikační dovednosti, které vám pomohou ve vztazích.

Proč emoční balast vzniká

Primárním důvodem vzniku emočního balastu je vždy naše touha vyhnout se bolesti ve vztahu.

Neuvědomujeme si, že vždy, když popřeme problém, zároveň tím znemožňujeme jeho řešení.

A neuvědomujeme si, že vždy, když vytvoříme náhradní realitu, odvrátíme pozornost všech účastníků od problému a možnosti jeho řešení. Nakonec výčitkami obviníme někoho nebo něco jiného (například nepříznivé okolnosti, osud…). Za to, co je v našem životě špatně. Takže za realitu svého života nemusíme přijmout svůj díl zodpovědnosti. Jsme vyviněni.

Mechanismus emočního balastu používáme proto, abychom:

 • Se vyhnuli konfliktům – a tak je obcházíme; nevšímáme si problémů a problémového stavu; nemluvíme o podstatných věcech; jsme přesvědčeni, že máme právo dělat drahoty, protože si náš protějšek zaslouží pykat…

„Nebudu Ti reagovat na Tvé dotazy ohledně společné budoucnosti, potřebuji klid na řešení svých záležitostí. Ty to musíš pochopit…“

 • Minimalizovali nebo zkreslili nepohodlné skutečnosti

„Piju alkohol normálně jako každý Čech…“

 • Se vyhnuli negativním pocitům – úzkosti, hněvu, bolesti a strachu – a tak přesvědčujeme sami sebe, že když budeme tyto pocity ignorovat, zmizí časem samy od sebe…

„Raději si půjdu zacvičit, několik dnů se jí neozvu, třeba po mě už nebude chtít vyjádření, co dál…“

 • Zastírali složitost situace

Petr říkal, že mě miluje, že se chce rozvést a být se mnou.“

 • Popírali důsledky svých činů

Když budu mazat všechny zprávy od ní, bude to o.k., nikomu tím neubližuji…“

 • Zveličili své schopnosti…vypadali lépe…

„Pomůžu Ti. Můžeš se na mě spolehnout…“ (Až budeš pomoc reálně potřebovat, okamžitě uteču.)

 • Vytvořili smyšlenou skutečnost, která odvrátí pozornost…

„Mám teď těžké období, jsem přetížený z práce.“ (Každý den už 3 roky se večer opiju.)

 • Manipulovali ostatními lidmi v zájmu vlastního prospěchu…
 • Dostali to, co chceme, kdy to chceme…
 • Vyhnuli se důsledkům svého neetického chování…
 • Mohli obvinit osud

„Dělal jsem, co bylo v mých silách, ale nešlo to jinak.“

 • Mohli obvinit někoho jiného (přesunout odpovědnost)

„Snažil jsem se, udělat všechno, abych mohl být v budoucnu s Tebou, ale má žena mi dala nůž na krk.“

Jelikož v prvním kroku popíráme realitu, netušíme, co se děje. Pak nastupuje klam, který obarví a zdeformuje realitu do úplně jiných barev a tvaru. Nakonec svalíme vinu na někoho jiného, protože osobní odpovědnost bolí. A té se nutně potřebujeme vyhnout.

Jakmile je tato silná reakční trojka ve hře, získáváme nepříjemný pocit, že něco není v pořádku. Toto stejné naučené schéma opakujeme, protože už nic jiného dělat neumíme.

Příklad ze života: Rozpad vztahu

Například čtyřicetiletá bezdětná Petra, která právě zažívá svůj sedmý rozpad vážného vztahu v rozmezí deseti let. Je naštvaná na muže, kteří jsou podle ní příliš slabí, nerozhodní a nedokáží ji docenit. Zcela přitom opomíjí fakt, že všechny tyto vztahy si začala s vědomím, že jde o ženaté muže.

Příklad ze života: Nepřetržité hádky

Nebo Petr a Martina, kteří jsou manželé už 25 let, přičemž posledních deset let se nepřetržitě hádají a navzájem podvádějí v paralelních vztazích. Oba žijí v citové pustině, kdy se společně shodnou pouze na jedné věci. A to, že pouze tehdy, kdyby se změnil ten druhý, by došlo k záchraně jejich manželství.

Svou pozornost zaměřují na čím dál absurdnější snášení dalších a dalších důkazů o vině toho druhého. Oba tak zcela popírají svou odpovědnost za rozpad vztahu a jeho řešení.

Příklad z praxe: Milenka

Nebo Milan, který je překvapen a nazloben na svou milenku, která po něm chce po roce vztahu jeho konkrétní vyjádření, jaký je jeho cíl ohledně společného směřování dál. Jednání milenky považuje za neférové, i když jí celou dobu říkal, že ji miluje a chce být do budoucna jen s ní.

Nyní cítí, že potřebuje čas na „řešení svých věcí“ a jednání milenky pokládá za neadekvátní tlak, kterým se mu tato žena zcela zprotivila. Tato situace se mu opakuje v různých obměnách už v pátém případě. Aniž by si to Milan přiznal, chrání se tímto vztahovým rámcem před intimitou a převzetím odpovědnosti za svůj vlastní život.

3 otázky, které zastaví emoční balast

Carl Alasko sestavil návod pro opuštění emočního balastu, který ohrožuje fyzické i psychické zdraví. A ozdravuje vztahy jako systém odpovědí na tři po sobě jdoucí otázky.

 • Otázka č. 1 – Popírám nějakou podstatnou zkušenost nebo odpovědnost?
 • Otázka č. 2 – Vytvářím klamnou skutečnost, abych podporoval své popření?
 • Otázka č. 3 – Svaluji vinu na někoho nebo něco jiného a zbavuji se tak své odpovědnosti?

Myšlenky, které vytváří emoční balast se zprvu prozkoumání brání. Nelze je rozebrat zcela jednoduše.

Možná dochází k deformaci vašeho myšlení, abyste se uchránili bolesti. Možná vytváříte náhradní skutečnost. Ta vypadá a působí opravdově, protože vám to umožňuje naplnit touhu, jejíž splnění jiným způsobem dosáhnout neumíte. A to protože je neetická, návyková nebo nezodpovědná.

Možná svůj problém házíte na někoho jiného či svalujete odpovědnost na okolnosti mimo vás. Možná jste ve svých výčitkách, myšlenkách a domněnkách natolik uvízli, že jinou možnost nevidíte.

Pokud se však budete pečlivě dívat do svého nitra, odpovědi postupně najdete.

7 jednoduchých pravidel pro spokojené vztahy

Pravidla pro spokojené vztahy by se dala velmi zjednodušeně shrnout do těchto 7 bodů:

 1. Jsi plně zodpovědný/á za své myšlenky, emoce a činy. Nejsi zodpovědný za myšlenky, emoce a činy jiných osob.
 2. Co nechceš, aby Ti dělali jiní, nedělej Ty jim.
 3. Každý člověk myslí svým unikátním způsobem. Nikdo neumí číst myšlenky jiného. Pokud něco chceš, tak si o to řekni.
 4. I když si o něco řekneš, nemusíš to od druhých dostat. Jsi plně odpovědný/á za způsob, jak se s tím vyrovnáš, co uděláš.
 5. Čím víc toho dáš, tím víc toho dostaneš. Jestli chceš, aby k Tobě byli lidé otevření, milí, laskaví… buď otevřený/á, milý/á, laskavý/á… Ty k nim.
 6. Na vztazích je třeba cíleně pracovat. Spokojený vztah není automatismus, věc nároku ani náhodného štěstí.
 7. Za všechno v našem životě platíme nějakou cenu. Tuto cenu je třeba znát, abychom se mohli rozhodnout, jestli je pro nás adekvátní.

To jediné, co ve svém životě skutečně máme, je náš vlastní čas. Jeden jediný jedinečný čas. Nevíme, kdy skončí, kolik ho ještě zbývá. Naším úkolem je naučit se žít tak, aby každá minuta a každá vteřina stála za to. Autenticky. Silně. S vášní. S láskou k životu. S láskou k sobě samému. S láskou k lidem. S respektem k lásce.

Zlepšete svůj vztah i vy

Chcete se naučit, jak změnit svůj přístup k řešení problémů? Chcete zlepšit své komunikační dovednosti a tím i své vztahy? Zúčastněte se mého startovacího kurzu Kouč.

Chcete se naučit pomáhat ostatním měnit jejich životy? Zúčastněte se mého praktického startovacího kurzu Kouč rozvoje osobnosti, který vám pomůže se na vaši kariéru připravit.

Chcete získat to nejlepší a nejefektivnější ze současné NLP a koučovací metodiky? Zúčastněte se mého exkluzivního kurzu NLP kouč a naučte se metodiku, kterou v ČR skutečně ovládá jen málokdo.

Těším se na vás!

Zjistěte více informací o těchto kurzech

Použitý zdroj

Zpracováno podle knihy: Carl Alasko – Emoční balast – Zbavte se nevědomé manipulace – Portál, s.r.o., Praha, 2015

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby