POZOR: Historicky poslední možnost užít si výcvik KOUČ ROZVOJE OSOBNOSTI ve stávající podobě (plný technik NLP) a ceně ve skupině startující již v BŘEZNU 2024 (aktuálně zbývají 3 místa). Přihlaste se ZDE:-) 

NOVINKA: Základní kurz NLP koučinku v ONLINE formě »

Odhalte tajemství neurolingvistického programování

Napadlo vás někdy, co se skrývá za tajemnou a v současné době velmi módní zkratkou NLP? Víte, k čemu lze NLP využít? Odpovědi najdete v tomto článku.

Mnoho životních rozhodnutí

Během našeho života činíme nesčetně rozhodnutí. Některá ani neregistrujeme, o některých naopak dlouho přemýšlíme. Jedním z klíčových rozhodnutí je volba vlastního postoje.

Můžeme si zvolit postoj, ve kterém budeme:

 • Obětí životních okolností
 • Tvůrcem své životní reality

Mnohokrát ve svém životě stojíme na křižovatce. Na jedné straně se vine pohodlná cesta s možností nechat se vláčet stále rychlejším spádem situací, které nemůžeme ovlivnit. A na straně druhé se můžeme vydat náročnější cestou včetně nesení břímě plné odpovědnosti za své myšlenky, činy a emoce.

Jedinou životní konstantou je změna. Každý z nás se může rozhodnout, jakým směrem se bude jeho život ubírat a jakým typem člověka se stane.

TIP: Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že NLP (neurolingvistické programování) pomáhá efektivně formovat svou vlastní cestu způsobem, jakým chceme.

O historii NLP

Neurolingvistické programování (zkráceně NLP) je původně psychoterapeutická metoda vyvinutá Richardem BandleremJohnem Grinderem v 70. letech 20. století.

Její autoři vycházeli mimo jiné ze systémové teorie, kybernetiky, jazykovědy, matematiky i systemickéericsonovské terapie. Rovněž jim byla podkladem soustavná pozorování způsobu práce různých odborníků a odbornic, jejichž doménou byla praxe (například Miltona Ericsona, Virginie SatirovéFritze Perlse).

Většina z dovedností a technik NLP byla odvozena z pozorování vzorců chování u expertů a expertek v různých oborech profesionální komunikace. Konkrétně se jednalo o:

 • Psychoterapii
 • Byznys
 • Hypnózu
 • Právo
 • Vzdělávání
 • A další

Víte, že: Jedním ze základních stavebních kamenů NLP je mimo jiné i poznatek, že se lze naučit „změnit způsob, kterým vnímáme svět“?

Principy a techniky NLP postupně brzy pronikly významnou měrou do výcviku manažerů, obchodníků, terapeutů a dalších profesionálů. S pomocí NLP tak chtějí zlepšit:

 • Komunikační schopnosti
 • Sebeřídicí schopnosti
 • Řídící schopnosti při práci s lidmi

Metody NLP jsou v současné praxi často propojovány s metodami koučinku.

TIP: Zúčastněte se mého kurzu Kouč a posuňte své komunikační dovednosti o stupeň výš. Zúčastněte se kurzu Posilovna mysli druhý stupeň, který je celý zaměřen na mimořádně efektivní techniky NLP a NEW CODE NLP.

Jak je to s definicí NLP

V učebnicích bývá NLP nejčastěji definováno jako „studie struktury subjektivní zkušenosti“. Ta se zaměřuje na vzorce (neboli „programy“) vytvořené interakcí mezi mozkem, jazykem a tělem. Z pohledu NLP tato interakce produkuje jak efektivní tak neefektivní chování.

V současnosti se termínem NLP bohužel zastřešují i různé pseudovědecké přístupy a hnutí, což vyvolává negativní reakce ze strany vědecké kritiky.

 Co všechno NLP dokáže

NLP nabízí širokou škálu velmi efektivních a rychlých technik pro:

 • Uvolnění potenciálu člověka
 • Odstranění jeho bariér
 • Odstranění vlivu negativních zkušeností
 • Zlepšení nálady
 • Komunikačního napojení
 • A další

Podporou k užití těchto nástrojů je sada základních tezí NLP. Tato pravidla nelze brát jako dogmatická, ale spíše jako rámec, v němž se NLP pohybuje.

NLP vychází z pozorování, že u člověka, který začlenil tato „pravidla NLP“ do svého života, dochází k nárůstu sebejistoty, důvěry, otevřenosti a celkovému výraznému zlepšení jeho komunikačních schopností.

TIP: Přihlaste se na můj kurz NLP kouč a změňte svůj život.

Základní předpoklady NLP

Přečtěte si několik předpokladů pro neurolingvistické programování.

Vnímání a prožitek

Všichni žijeme v našem vlastním jedinečném modelu světa. Naše vnímání světa je vždy subjektivní. Neexistují dva mozky, které by přemýšlely zcela shodně. To, jak vidím skutečnost já, vnímá jiný člověk jinak.

Prožitek vnímaný skrze naše smysly nemusí nutně odpovídat obrazu tohoto prožitku v naší mysli. Když mapujeme skutečnost, mažeme, zobecňujeme a zkreslujeme informace, které nám poskytují naše smysly. Když potom popisujeme svoji mapu slovy, opět dále mažeme, zobecňujeme a zkreslujeme. Naše mapa skutečnosti není skutečnost sama.

Mysl a tělo jsou jeden systém. Není možno učinit změnu v jednom, aniž by byla učiněna změna v druhém. Pokud máme například temné myšlenky, odrazí se na poloze našeho těla, které bude v napětí a nepohodě. Pokud učiníme změnu na svém těle (například pomocí dechu ztlumíme tělesné napětí), dojde následně i k uvolnění negativního proudu našeho myšlení a naopak.

Naše chování

Každé chování má pozitivní úmysl. I to, co se nám může jevit jako negativní chování, je konáno za určitým pozitivním účelem. Odhalení toho, proč se lidé chovají, jak se chovají, nám může pomoci objevit jejich skutečné potřeby a usnadnit komunikaci. Například dítě, které silně vyrušuje ve vyučování, může svým chováním upozorňovat na nedostatek lásky a pozornosti ve svém životě.

Vždy děláme ty nejlepší volby, které jsou nám v daný moment přístupné. V každý moment svého života děláme to nejlepší rozhodnutí, jaké v danou chvíli přijmout dokážeme.

Lidé jsou víc než jen chování. Špatné chování nedělá špatného člověka. Lidé se často chovají špatně, protože netuší, jak by se mohli chovat jinak. Pokud pomůžeme druhému člověku rozvinout jeho schopnosti, můžeme změnit jeho špatné chování a přivést ho k novým způsobům myšlení.

Komunikace s druhými

 • Uzpůsobme to, co říkáme, komu to říkáme a jak to říkáme. A to pokud chceme, aby druhý člověk pochopil naši myšlenku. Doufat, že to sám pochopí, totiž nestačí.
 • To, v co věříme, určuje to, čeho dosáhneme. Pokud si například myslíme, že jsme neschopní a neohrabaní, budeme se chovat neschopně a neohrabaně.
 • Neumíme nekomunikovat. I sedět a nic neříkat je komunikací.
 • Smyslem komunikace je reakce, kterou dostaneme. Pokud nás někdo nepochopí, je nutné říct to, či udělat jinak.
 • V komunikaci z pohledu NLP nejde o to zjistit, kdo má pravdu, a kdo se mýlí. Není účelem ani zjistit, co je pravda.
 • Lidé často říkají, že něco dělají nebo v něco věří. To je ovšem často na hony vzdáleno tomu, co dělají ve skutečnosti.

Učíme se celý život

 • Neexistuje neúspěch, vše je zkušenost. Každá naše zkušenost se dá využít k našemu posunu dál.
 • Učení nikdy nekončí. Jakmile začneme mít pocit, že známe všechno, určitě na něco podstatného zapomínáme.
 • Problém vzniká tam, kde se naše vnitřní mapa neshoduje s mapami lidí v našem okolí. Existuje skvělé přísloví vyjadřující tento poznatek: „jeden o koze, druhý o voze…“
 • Naučme se dívat na věci z různých úhlů pohledu. Budeme mít lepší možnosti, budeme se lépe cítit i vycházet s ostatními.
 • Čas od času je dobré prověřit si, jestli je naše vnitřní mapa stále ještě aktuální. Vyplatí se zhodnotit, zda stále dokola neopakujeme chování a postupy, které nám nefungují.

TIP: Chcete pracovat na svém osobním rozvoji? Přihlaste se na kurz Kouč.

Budoucnost se teprve vyvíjí

 • Naše budoucnost ještě nebyla napsána. Právě teď před námi leží nesmírné množství nejrůznějších možností a příležitostí.
 • Máme všechny schopnosti a všechny možnosti k tomu, abychom se zbavili všech nesmyslů, které nás limitují. Nahraďme je tím, čím je nahradit chceme.
 • Můžeme být kýmkoli, kým být chceme. Největší limity existují v naší hlavě.
 • Kreativní nebo obětní přístup k životu je věcí naší osobní volby. Kdykoli máme pocit, že někdo jiný nebo něco jiného než my sami může za naši životní situaci, propadáme obětnímu postoji.
 • Lidé potřebují, aby ostatní „mluvili jejich jazykem“, „viděli věci stejně“ a „chápali jejich vnitřní svět.“
 • To, kým jsme, nevytváří naše minulost, ale naše odpověď na ni. Způsob, jakým si minulost pro sebe interpretujeme.

Nalaďte se pozitivně

Jestliže chcete, aby se někdo druhý začal cítit skvěle, sami se tak začněte cítit. Přijměte tento emoční stav jako první. Stavy jsou nakažlivé. Budete-li se usmívat na ostatní, budou se usmívat i ostatní na vás.

Dostaňte se do dobré nálady jako první. Když budete skleslí, plni úzkosti a strachu, nepodaří se vám druhé uklidnit, motivovat ani smysluplně vést. Budete-li naštvaní, nepříjemní, skleslí, budete potkávat jen samé naštvané, nepříjemné a skleslé lidi.

Pokud bereme své problémy příliš vážně, zvětšujeme je. Většina problémů není problémem sama o sobě. Ale čas a energie, které věnujeme neproduktivním úvahám o nich, je démonizuje. Náš strach a obavy nás většinou děsí víc, než samotná realita.

Nehledejte problémy, kde nejsou

 • Problém je jen to, co za problém označíme.
 • Stydlivost není trvalá lidská vlastnost. Stydlivost je naučeným a přeučitelným stavem naší mysli.
 • Jestliže se začneme na věci dívat jako na složité, složitými se stanou.
 • Cítit se příjemně se lze naučit.
 • Prohrát lze jen tehdy, když přestaneme zkoušet. Naděje umírá vždy poslední.
 • Pakliže to, co děláme, nefunguje, musí existovat jiný (snadnější) způsob.
 • Úspěch v jakékoli oblasti života (vztahy, zdraví, kariéra, peníze…) není nahodilost. Je to věc, kterou si sami vytváříme. Někdy si tuto skutečnost uvědomujeme zcela jasně, často však o tomto vůbec nepřemýšlíme.

A co vy?

 • Chcete se naučit široké spektrum technik?
 • Chcete získat návody na to, jak tyto techniky využít v praxi?
 • Chcete se zaměřit na svůj vlastní osobní rozvoj?

V tom případě navštivte kurz NLP kouč, který všechna tato témata pokrývá.

Použité zdroje – při zpracování článku bylo využito těchto zdrojů:

 • Knight Sue: NLP v praxi, Management press, Praha, 2011
 • Richard Bandler a kol.: NLP pro každého, BizBooks, Brno, 2013
 • Richard Bandler, Alessio Roberti, Owen Fitzpatrick: Třídenní kurz NLP, BizBooks, Brno, 2016

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby