POZOR: Na koučovacím výcviku AKOR® s akreditací MŠMT startujícím v září 2024 zbývají poslední 2 místa. Přihlaste se zde >

FacebookLinkedIn Instagram

Naučte se pracovat na své psychické odolnosti

Jsou lidé, kteří s lehkostí a úsměvem na rtech zvládají neuvěřitelné množství věcí. A naopak jsou lidé, kteří se hroutí při sebemenším vybočení ze svého stereotypu. A padají pod tlakem každodenních povinností a událostí. Míra psychické odolnosti je u každého člověka jiná, avšak každý se může naučit svou psychickou odolnost zvýšit. Článek vám ukáže, co naši psychickou odolnost vytváří, jak ji lze posilovat, upevňovat a trénovat. Nečekejte však žádnou prázdnou teorii, ale výhradně podněty pro váš reálný život.

Dovoluji si upozornit, že obsah tohoto článku a zde zmiňované techniky jsou určeny pouze pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství, psychodiagnostiku, psychoterapii, psychiatrickou či jakoukoliv jinou léčbu. 

Psychická odolnost = resilience

Psychologové označují psychickou odolnost termínem resilience. Pokud resilientní (psychicky odolný člověk) utrpí životní ránu, otřepe se a jde dál. Časem zjišťuje, že díky prožité krizi vyzrál. Každou krizi lze dříve či později přetransformovat v událost, která znamená mimořádný přínos pro náš další život.

Díky integraci životních zkušeností do našeho života a díky poučení z nich plynoucích rosteme. Posilujeme svůj charakter, rozšiřujeme obzory. Zlepšujeme své schopnosti a zjišťujeme, co je pro nás podstatné.

Životní pády zažíváme všichni bez rozdílu. Každý z nás už zažil horší období a každého z nás v životě těžší chvíle v budoucnu čekají.

PAMATUJTE: Neúspěchem není pád, ale neschopnost zvednout se.

Zamyslete se krátce nad svým životem. Co vás nejvíce posunulo? Jaké jsou vaše nejcennější životní lekce?

3 základní životní postoje

Model psychické odolnosti vypracovaný světoznámými kouči Monikou Gruhlovou a Hugo Körbächerem v sobě zahrnuje trojici základních životních postojů:

A dále poté čtveřici prospěšných aspektů chování, která je s těmito postoji ve vzájemném souladu:

Pro psychickou odolnost jsou klíčové zejména tyto tři položky: optimismus, schopnost přijímat sezaměřenost na řešení. Psychickou odolnost lze programově trénovat a zvyšovat.

Optimistický postoj zvýší vaši psychickou odolnost

Optimismus rovná se myšlenkový návyk. Optimistickému přístupu k životu a řešení krizí se lze naučit. Stěžejní pro naši schopnost zvládat nepříznivé životní okolnosti je víra ve fakt, že tyto okolnosti opět pominou. A neméně důležité je zaměřit naši pozornost na možnosti řešení nepříznivých životních okolností.

Čím častěji si budete navozovat optimistický stav mysli, tím samozřejmější se pro vás tento způsob uvažování stane. Každý den posilujte svou víru ve vaše kompetence vše zvládat s důvěrou v budoucnost.

POZOR: Optimistický postoj neznamená přikrášlování existujícího stavu, bagatelizaci či zastírání existujících problémů. Jde o důvěru neztratit schopnost situaci zvládnout a aktivní zlepšování této situace vlastními činy.

Jaká je vaše současná pracovní a osobní situace? Jak o ní přemýšlíte? Jak přemýšlíte o světě a o stávajících společenských problémech?

Jak uvažuje optimistický člověk

Optimistické myšlení úzce souvisí s dobrým pocitem z vlastní hodnoty (ocenění vlastních schopností, talentu a jejich rozvíjení).

Člověk zastávající optimistický životní přístup nehází flintu do žita, když hned vše nejde podle jeho představ. Protože ví, že překážky patří k cestě. Dokáže se poučit ze svých chyb, které nevnímá jako prohru, ale jako cenné životní zkušenosti.

Na druhou stranu je tento člověk schopen reálně odhadnout své hranice a požádat o pomoc v případě, že toho je na něj příliš. Aniž by ztratil dobré mínění o sobě samém.

Dokážete rozeznat své hranice? Umíte požádat o pomoc? V čem se srovnáváte s druhými tak, že při tomto srovnávání dopadáte špatně? Kde se podceňujete proto, že vám schopnosti druhých připadají lepší? Jste hrdí sami na sebe?

CVIČENÍ: Naučte se posílit důvěru ve vlastní schopnosti

Reálně existuje jen velmi málo překážek, které nejdou zdolat.

Důvěru v sebe samé a optimistický postoj lze s úspěchem posilovat. A to uvědoměním si, jak jste překonali nepříznivé výchozí podmínky (případně, jak je překonali lidé, kteří vás inspirují). Příběhy o zdolání překážek na cestě za úspěchem (zdravím, štěstím…) patří mezi zásadní poselství předávané napříč generacemi od počátku věků.

Na základě vlastních životních zkušeností a zkušeností druhých si sepište věty, které začínají slovy „ačkoli…přestože…i když…“ končící pozitivně. Svůj seznam si občas doplňujte o aktuální tvrzení.

Například:

CVIČENÍ: Naučte se posílit vaši schopnost zvládnout těžké chvíle

Většina z nás přijala už v raném dětství tyto myšlenkové vzorce:

Tyto na první pohled pozitivní vzorce nás však často vedou do pasti stresu a špatných pocitů vždy, když narazí na naše hranice.

Lepší alternativou těchto vzorců proto jsou:

Prožíváme-li opravdu těžké chvíle, je dobré naučit se cíleně se zklidňovat vlastními větami (afirmacemi), které nám přináší naději a úlevu:

Osvojte si schopnost přijímat

Schopnost přijmout a integrovat vše, co život přináší, rozlišit, co můžeme a nemůžeme ovlivnit, je zásadní pro náš vnitřní klid.

Nečekané životní události, zvraty, vzlety i pády způsobují, že v nás často chaoticky bouří různé pocity. Je velmi důležité tyto emoce prožít a připustit si je (vyplakat se, přijmout smutek, radost…).

Bolest a úzkost nám vždy ukazuje naše hranice a vnitřní zranitelnost. Skutečné vypořádání se ztrátou vede přes její přijetí, zpracování emocí s ní spojených, po její integraci do života jako důležité zkušenosti.

CVIČENÍ: Posilte svoji schopnost přijímat

V dlouhodobém kontextu neprožíváme jen bolest nebo radost. Obvykle prožíváme obojí. Když nás zahltí negativní události, většinou až s odstupem času zjistíme, že vedly k dobrým důsledkům.

Zvykněte si nalézat v každém dni maličkosti, za které můžete být vděčni – i v těžkých časech tak budete mít dostatek důvodů k vděčnosti.

Odpovězte si na tyto otázky:

 Zaměřujte se na řešení

Čím více se noříme do problému, tím více jej fixujeme v realitě. Zaměřenost naší mysli na to, co nefunguje, posiluje nefungující prvky.

Většinou jsme to my sami, kdo se spoutává. Svou vlastní aktivitou se sami v sobě stáváme obětí svých vlastních přesvědčení o tom, co je a není možné. Naši kreativitu najít řešení zabíjí úvahy na téma:

TIP: Být zaměřen na řešení, znamená překročit rámec svých dosud běžných reakcí a úvah. Kdo co nejvíce rozšíří své spektrum pro řešení, tomu často „spadne“ správné řešení jakoby samo do klína.

Kdyby se lidstvo fixovalo na stávající vědecké názory a přesvědčení platné v dané epoše, nikdy by nevyřešilo například problém, jak létat ve strojích těžších než vzduch. Protože to podle myšlení současníků vynálezce letadla „odporuje zdravému rozumu“.

CVIČENÍ: Posilujte svoji zaměřenost na řešení

Odpovězte si na tyto otázky:

Novátorské řešení je unikátní v tom bodě, že o něm předtím ještě nikdo neuvažoval (nebo, že vy sami jste o něm před tím nikdy reálně neuvažovali).

Jednou z možností, jak lze překročit dosavadní meze, je položit si otázku: „Co v žádném případě nepřichází do úvahy?“ Následně se zamyslete nad tím, co právě na takovém nápadu za úvahu stojí?

Nebo si představte, co by napadlo lidi, kteří myslí a jednají diametrálně odlišným způsobem jako vy:

Můžete se rovněž zasnít a představit si, že jste váš problém již vyřešili. Je to skvělý pocit. Hřejivý. A nyní si představte optikou své budoucnosti, co všechno jste udělali na cestě k řešení tohoto problému?

Nyní se zamyslete a odpovězte si na otázky:

Pokud jste ve velkém stresu, je velmi pravděpodobné, že pro samý les, nevidíte stromy. Velký stres brzdí vaši schopnost vytvářet kreativní řešení. Při stresu se zkuste svého problému v myšlenkách dočasně zbavit. Představte si (jen na chvíli), že jste svůj problém odložili stranou (zavřeli do vysoké věže). Je to hra. Nadechněte se a rozvažte si, na čem vám záleží.

Jaké jsou vaše typické strategie řešení problémů? Jaké spojence můžete přizvat? Jaké jiné postupy by mohly vést k úspěchu?

Utvářejte svoji budoucnost vědomě

Vše, co dnes děláme, má vliv na naši budoucnost. Kdo pracuje na svých záměrech, utváří svou budoucnost vědomě. Je dobré čas od času přehodnotit, jestli to, co děláme, má pro nás stále ještě smysl.

Kdo nemá sám jasno, kam se chce dostat, nemůže mít jasno v tom, jaké důsledky mají (mohou mít) jeho rozhodnutí.

Problém současných lidí

V současné době je problémem mnoha lidí, že mají tolik zájmů a aktivit najednou, že se pohybují životem zcela bez smyslu a bez cíle. Jejich čas je vyplněn, ale nikdy nedospějí k uspokojení. Jsou v neustálém shonu střídání aktivit. Nevědí, kde jim hlava stojí, ztrácejí se v sobě samých. Působí na ně teror příležitostí.

Jiná, opět velmi početná skupina lidí, se dnes snaží všemožně vyhnout odpovědnosti. Odkládají dalekosáhlá rozhodnutí o své budoucnosti, bojí se dospět, cítí se nešťastní. Tito lidé si často stanovují různá AŽ (až dokončím…, až bude leden…, až …) a tímto neustálým posunem hranic, obelhávají sami sebe. Uvnitř cítí většinou strach. A ten je na pocitové rovině představ mnohem větší, než by byl, kdyby dané rozhodnutí učinili hned.

Představujte si svoji budoucnost

Představte si, jak má vaše budoucnost vypadat. Co byste měli ve svém životě mít k dispozici, aby se vaše představa mohla uskutečnit? Jakmile odkládáte nějaké rozhodnutí, uvědomte si, před čím vlastně utíkáte.

Pozor si dejte na přenášení vlastních představ na druhé (děti, rodiče, nadřízené, přátele, partnery…).

Co můžete udělat proto, aby se naplnily vaše vlastní představy? Pokud dokážete naplnit vaše vlastní představy, je zde velký předpoklad, že dokážete nechat druhým lidem představy jejich.

Svou budoucnost si každý člověk vytváří. Každý člověk prochází vlastním procesem hledání, fázemi dezorientace a nejistoty. Vezměte na vědomí, že vaše představy mohou být diametrálně odlišné od představ jiných. Důvěřujte v to, že každý člověk ví nejlépe, jaké rozhodnutí je pro něj to pravé. Opusťte nerealistické fantazie a očekávání.

Objevování sebe samých je kouzelné dobrodružství. Sebepoznání je ta nejcennější životní zkušenost, které se nám může dostat.

Věnujte se svému osobnímu rozvoji

Zúčastněte se mého kurzu Kouč, který vám pomůže rozšířit zkušenost a úhel pohledu. Jeho absolvováním zlepšíte pocit životní spokojenosti.

Nebo se přihlaste na můj kurz Kouč rozvoje osobnosti. Tento profesní výcvik se zaměřuje na osvojení metodiky pro následnou pomoc ostatním.

A nebo se naučte to nejlepší a nejefektivnější ze současného NLP a koučování na exkluzivním kurzu NLP kouč. Udělejte ve svém životě změnu.

Buďte opět malými dětmi

Pokud si dovolíme opustit rámec zavedeného, připustíme, že lze dělat věci jinak. Dovolíme-li si připustit, že můžeme jinak myslet, náš život se začne měnit.

Vraťme se znovu do pocitu, který jsme znali, když jsme byli dětmi. Žasli jsme, učili jsme se každou sekundu svého života nové, vše jsme poznávali bez předsudků a omezujících zkušeností. Seznamovali jsme se (i se sebou samými) a radovali. Vše bylo neprobádané, zajímavé a dobrodružné. Nechme se znovu unést tím, co vše je možné.

Nechme se fascinovat poznáním své vlastní síly.

Použité zdroje

Zpracováno podle zdrojů:

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby