POZOR: Uvolnila se 2 místa ve výcviku NLP KOUČ se startem již v ZÁŘÍ 2022. Přihlaste se zde: NLP KOUČ

NOVINKA: Základní kurz NLP koučinku v ONLINE formě »

Jak na charismatickou komunikaci

Je důležité pochopit, že to, zda v životě uspějeme nebo ne, leží především v našich rukách. Čím dříve přitom vezmeme tento fakt na vědomí, tím lépe pro nás. Díky tomu pro sebe totiž o to jednodušší a svobodnější životní podmínky vytvoříme.

Jak budovat charisma

Možná bude pro vás překvapující, že charismatickému jednání se lze naučit a nejde o vrozenou vlastnost. A dobré charisma symbolizuje klíč k úspěchu. Představte si následující situaci. Rozhodnete se, že když někam přijdete, lidé si vás hned všimnou. Budou chtít slyšet vaše názory a pro vaše uznání udělají cokoliv. Ale když budete chtít, zůstanete bez povšimnutí. Tak to skvěle dokázala například Marylin Monroe.

Cílené charismatické jednání je založeno na:

 • Soustředěné přítomnosti
 • Vřelosti
 • Schopnosti

Jak na soustředěnou přítomnost

Jedním z faktorů ovlivňujících charismatické jednání je soustředěná přítomnost. Ta přitom vyžaduje nácvik. Soustředěná přítomnost spočívá v tom, že se zaměřujeme na dění kolem nás a nikoliv na naše vnitřní stavy. Při tomto nastavení naší mysli získávají ostatní lidé pocit, že jim nasloucháme a že si jich vážíme. Nezapomínejte, že lidé mají vždy rádi ty osoby, které mají rádi i je samotné.

TIP: Soustředěnou pozornost pochopitelně můžete trénovat. Při jednom z možných cvičení se tak lze například zaměřit na to, že budete dvě minuty pouze poslouchat zvuky, které vás právě obklopují.

Charisma začíná v hlavě

Tělo vždy udělá to, čemu věří hlava. Pokud bude věřit, že jste skvělí, šarmantní a úžasní lidé. Vaše tělo se následně těmto myšlenkám přizpůsobí. Jak? Držení těla se vzpřímí, pohled se přímo opře do očí jiného člověka a vaše gestikulace bude mnohem ráznější. To, jak se cítíte, přitom prozradí okolí vaše řeč.

Mysl nerozlišuje představu, vzpomínku a přítomnou realitu. Je proto důležité dosáhnout charismatického stavu ve vaší hlavě a následně budete charismaticky působit i navenek.

TIP: Přihlaste se na můj kurz Kouč a změňte svůj život.

Zapomeňte na nepříjemné pocity

Pokud právě zažíváte nepříjemné pocity, je třeba se zbavit jejich vlivu. Stačí si uvědomit, že nejrůznější obavy, strachy a úzkosti jsou zcela normální a přirozené. Nezapomínejte, že nejste jediní, kteří nesou podobné břemeno tíživých pocitů. Uvědomte si, že stejně tak se mohly cítit generace před vámi a stejně tak se budou cítit i generace po vás. Odstupte proto od svých problémů alespoň na chvíli stranou.

Opět můžete přistoupit k jednoduchému cvičení. Při něm si představte, že své problémy a obavy na chvíli vymetete z hlavy a promítnete si je na plátno před sebe. Následně si položte tyto otázky. Jak vypadají? Jakou mají barvu? Jak znějí? Jaký pach nebo vůni byste jim přiřadili? Jak je můžete na tomto plátně zničit? Jak o svých problémech přemýšlíte nyní?

Charisma postavené na soustředěné pozornosti

Pro zanechání charismatického prvního dojmu stačí jediné – uvědomit si to, co už bylo řečeno výše, že lidé mají rádi ty, kteří mají rádi je.

TIP: Před situací, kde je nutné, abyste působili sebejistě, se narovnejte a „roztáhněte“ své tělo. Co nejvíce to půjde. Rozevřete ruce do stran a nad hlavu, stoupněte si na špičky. Představujte si, že se vaše tělo zvětšuje, aby udělalo místo pro růst vaší skvělé nálady a sebevědomí. Bylo vědecky dokázáno, že tímto cvičením poklesne počet hormonů způsobujících úzkost a naopak naroste hladina hormonů podporujících agresivitu a asertivitu. Všimněte si, že děti dělají často tyto pohyby intuitivně v situacích, kdy cítí, že potřebují být „větší“.

Pokud chcete na své okolí působit rozvážněji, dávejte si pozor na přílišné kývání hlavou, přitakávání a používání slovní vaty. Slovní vatou se myslí slova výplňková, například: „Ehm. Souhlasím. Jistě. Prostě. Jako. Jakoby.

Současně hlídejte své projevy neklidu. Ten se obvykle vyznačuje podupáváním nohou, poklepáváním tužkou, přerovnáváním věcí na stole, přešlapováním nebo chůzí sem a tam.

Při uplatňování vlivu ve skupině se nesnažte získat všechny lidi najednou, soustřeďte se na každého z nich. Nejdříve se zaměřte vždy na toho člena skupiny, z jehož strany hrozí eskalace problému.

Pokud vás čeká nějaká prezentace před větším množstvím diváků, omezte své projevy nervozity a věnujte pozornost publiku. Vyprávějte barvité příběhy, nezapomínejte na odmlky i pauzy. A to nejdůležitější, udržujte oční kontakt se všemi posluchači.

TIP: Zapracujte na svém osobním rozvoji. Přihlaste se na můj kurz Kouč.

Cvičení na posilování charisma

Pokud chcete na svém charisma pořádně zapracovat, vyplatí se nejprve začít s následujícím cvičení. To spočívá v zodpovězení devíti otázek.

 • Kolik skutečné pozornosti věnujete při rozhovoru druhému člověku?
 • Jak často se díváte při rozhovoru druhému člověku do očí?
 • Jak často víc mluvíte, než posloucháte? Při jakých příležitostech se víc ptáte, než vyprávíte?
 • Jak reagujete na mlčení (delší pauzy při rozhovoru)? Vydržíte je?
 • Jak se cítíte, když jste nepochopil/a, co vám druhý člověk říká? Jak v těchto situacích reagujete?
 • Jak často předstíráte pochopení, aniž by to byl fakt?
 • Kdy a za jakých okolností si dovolíte zeptat se a udělat si jasno?
 • Jak moc jste ochoten/a opustit původní téma rozhovoru a věnovat se tomu, co je důležité pro druhou osobu?
 • Do jaké míry jste ochoten/á nechat se konfrontovat se svými stinnými stránkami?

Pygmalionský efekt

Pygmalionský efekt se charismatického chování rovněž týká. Jedná se přitom o proces, v němž vůdčí osoba (například rodič, nadřízený nebo učitel) hodnotí druhé lidi podle své představy. A podle ní je formuje tak, že se tito lidé po určité době začnou chovat v souladu s touto představou.

Znáte Rosenthalův vědecký experiment? V něm bylo prokázáno, že učitelé domnívající se, že pracují s nadanými žáky, se na takové žáky mnohem více usmívají a věnují jim i více pozornosti. To následně vede ke zlepšení studijních výsledků těchto žáků.

Budování charisma při vedení lidí

V případě, že budujete vlastní charisma ve vztahu k lidem, které nějakým způsobem vedete a ovlivňujete, musíte si uvědomit několik věcí. V prvé řadě přijměte fakt, že jste to, co si myslíte, co cítíte a v co věříte. To, co jste, následně vyzařujete směrem k lidem. To, co vyzařujete, dále pak přitahujete.

A čím menší důvěru k sobě máte, tím méně důvěřujete i ostatním. A věděli jste, že nejvíce práce dělají ti, kteří se domnívají, že to nikdo tak dobře neudělá?

TIP: Naučte se velké množství exkluzivních technik pro osobní rozvoj, které v ČR skutečně ovládá jen málokdo. Zúčastněte se mého kurzu NLP kouč.

Co znemožňuje konstruktivní rozhovor

Konstruktivní rozhovor nemůže proběhnout v případě, že děláte některé z následujících chyb:

 • Vytváříte si domněnky.
 • Myslíte si, že přesně víte, co si druhý myslí a jaký je, aniž byste si to ověřili.
 • Cítíte se často dotčeni.
 • Ignorujete fakt, že druhá osoba je roztěkaná, směřuje svoji pozornost neustále někam jinam, vysílá nesouhlasná gesta atd.
 • Nenasloucháte.
 • Neposkytujete uznání a podporu.
 • Neposkytujete zpětnou vazbu.
 • Místo rozhovoru si pouze potvrzujete vlastní hypotézu.
 • Točíte se v kruhu (přeslechli jste to, co druhá strana považuje za důležité a ta se k tomuto bodu stále vrací).
 • Společně pouze fňukáte.
 • Nemáte jasno. Nemáte vyjasněny kompetence.
 • Skrytě vyčítáte, často útočíte.
 • Neberete vážně problém druhého člověka.
 • Místo rozhovoru přesvědčujete.
 • Odvádíte pozornost, vyhýbáte se.
 • Vyslýcháte.
 • Hrajete si na „největšího odborníka na světě“.
 • Nemáte čas na rozhovor.
 • Zastáváte postoj, že je lepší mluvit než se ptát.
 • Jste pohlceni vlastními problémy.
 • Přílišně propadáte vlastním náladám.

Postoje pro podporu rozvoje při vedení lidí

Uvědomte si, že každý člověk je individuální, a proto všichni vnímáme svět jiným způsobem. Za problém lze označit pouze to, co někdo jako problém definuje. Všichni lidé se mohou změnit pouze sami. I sebemenší drobná změna přitom může znamenat obrovský dopad.

Již z principu jsou lidé „dokonalí“, nikoliv „neschopní“. Chováme se podle toho, co očekávají ostatní a každý neseme zodpovědnost sami za sebe. Změna může nastat v každém okamžiku života. Nezapomeňte, že důvěra je základním stavebním kamenem komunikace. Každý z nás přitom ví, co je pro něj nejlepší a každý z nás potřebuje získávat uznání.

A co vy?

Chcete se zaměřit na svůj osobní rozvoj a naučit se využívat řadu užitečných technik v praxi? V tom případě navštivte kurz Kouč, který tato témata pokrývá.

Více informací o výcviku

Použitý zdroj

Při zpracování tohoto článku bylo využito tohoto zdroje: Olivia Fox Cabaneová: Charisma mýtů zbavené, BizBooks, Brno, 2014

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby