Úvaha o štěstí, spokojenosti a rozhodnutích, která bolí

Každého z nás někdy potkala nebo ještě potká situace, z níž neví kudy kam. Náš život se zamotá a my nevidíme směr, kterým se máme dál vydat. Točíme se v bludném kruhu stále rychleji a rychleji. V něm máme pocit, že každá volba, kterou uděláme, je volba špatná. Tento článek je o rozhodnutích, která bolí. Je o cestě, volbách, míře osobní odpovědnosti, štěstí, spokojenosti a otázkách, které mohou k přijetí rozhodnutí pomoci.

Situace s nutností volby

V životě každého z nás může přijít situace, která je pro nás tak neúnosná, že nás nutí k volbě. Jenže učinit tuto volbu není snadné. Každá z možných cest, kterou se můžeme vydat, je v našich očích ta špatná. Každou variantou své volby něco ztratíme, někomu ublížíme, něco nenávratně změníme…

Nevíme, jak dál. Trápíme se, ničíme se mučivými myšlenkami a svírajícími pocity. A jediné, co zcela bezpečně víme, je, že nám v této situaci není dobře. A že v ní nejsme šťastní.

Bezmoc nás ovládá a my v tuto chvíli nevidíme žádnou uspokojivou možnost změny a posunu směrem k životní spokojenosti, protože v našem zorném poli existuje v tuto chvíli pouze a jen temnota.

Máme pocit, že fakticky nemůžeme dělat vůbec nic. Jsme paralyzovaní, pod tlakem a v křeči. Jsme nepříjemní sobě a často i svému okolí. Ničíme se sebedestruktivními myšlenkami, analyzujeme, co jsme udělali špatně. Případně, co udělali špatně druzí. Obviňujeme.

Trvá-li tlak a s ním spojený vypjatý stres spojený s rozhodováním příliš dlouho, začnou nás sužovat různé zdravotní komplikace.

Nejraději bychom od všeho utekli. Vymazali a změnili minulost. Přepsali naše minulé volby, které však v přítomném okamžiku takto jednoduše již změnit nejde.

Přijměte odpovědnost za svůj život

Topením se v minulosti pouze utíkáme od přítomného okamžiku a od vědomého přijetí odpovědnosti za svůj život a jeho směr. Tímto způsobem myšlení se dále jen nepřetržitě konzervujeme v problému hlouběji a hlouběji, aniž bychom viděli, že jsme uvízli v postoji bezmocné oběti situace.

Doufáme, že se třeba časem situace vyřeší sama. Avšak to jediné, co tímto postojem pro sebe získáváme, je stále větší a větší pocit beznaděje a tísně. Netušíme, že nerozhodnout se nejde, neboť i odkládání rozhodnutí je samo o sobě jednou z forem našeho rozhodnutí, za které odvedeme v budoucnu svou daň. A mnohdy je právě tato varianta tou nejvíce poškozující, jak pro nás, tak pro ostatní osoby, jichž se naše rozhodnutí bezprostředně týká.

To, co nás nejvíce v této situaci zraňuje, je svíravý pocit bezmoci a tlaku.

Zvolte si správně

Pro většinu životních rozhodnutí platí, že nic jako objektivně správné rozhodnutí neexistuje. Vždycky jde o to zvolit si subjektivně vědomě to nejsprávnější rozhodnutí pro nás.

Platí, že v situaci, v níž se dlouhodobě trápíme a trpíme, nemůže být šťastný ani nikdo jiný ze zúčastněných. A že negativní důsledky této situace všechny zúčastněné dříve či později doženou. Vždy jde tedy o posouzení a volbu toho, jakou cenu v podobě jeho dopadu jsme ochotni za své rozhodnutí zaplatit.

Platí, že většina obtížných rozhodnutí bolí a tato bolest prudce narůstá v případě, když nejde o rozhodnutí vědomě přijaté. Neboť nabudeme dojmu, že jsme k němu byli nějak donuceni situací (jinou osobou, okolnostmi…).

Naše rozhodnutí dlouze a silně bolí také tehdy, když dobu svého rozhodování neúměrně prodlužujeme. To se pak „samo nějak špatně vyvine“ a my následně dospějeme k přesvědčení, že nešlo o naši volbu. A že její důsledky už nejde zvrátit.

Každá situace má aspoň tři řešení

Platí, že každá (naprosto každá situace) má ke zvážení minimálně tři možnosti řešení.

 • Můžeme se se situací SMÍŘIT – tedy najít si v ní svůj prostor a své místo, aniž by nás poškozovala.
 • Můžeme situaci ZMĚNIT – tedy vytvořit v jejím rámci jiné podmínky fungování tak, aby pro nás byla akceptovatelná.
 • A můžeme ze situace ODEJÍT.

Pro většinu situací však existuje obrovská škála různých variant toho, jak na ně lze nahlížet, a jak je lze řešit.

Jako první krok na cestě k přijetí rozhodnutí je dobré uvědomit si, že to jediné, co máme v životě opravdu důležitého, je náš vlastní ŽIVOT a jeho vymezený ČAS. Jediné, co v životě opravdu musíme, je ZEMŘÍT. V kontextu tohoto jsme odpovědni pouze za svůj život, za svá rozhodnutí, za své myšlenky a za své štěstí. Nejsme odpovědni za myšlenky, emoce a štěstí někoho jiného.

Kdy nastává pocit štěstí

Psychologické výzkumy ukazují, že pro většinu lidí souvisí pocit štěstí a spokojenosti s tím, že:

 • dělají věci, které je naplňují,
 • mají dobré vztahy,
 • a znají své životní cíle (vědomě utvářejí realitu svého života).

Platí, že dosažení cíle neznamená samo o sobě podmínku pro náš pocit štěstí. Nemáme-li žádný životní cíl, přijímáme postoj oběti bez možnosti vlivu na utváření podmínek svého života a jeho směřování.

Spadneme-li však do opačného extrému, kdy se upneme na plnění stanovených met, odkládáme naši spokojenost a pocit štěstí na nejistý neustále se odsouvající bod v budoucnosti a stáváme se tak otroky nikdy nekončícího boje s větrnými mlýny.

Naše pocity štěstí jsou propojeny s vědomostí našich záměrů, kroků a činů a s neodkládáním naší spokojenosti na nejistý bod někde ve vzdáleném fakticky nikdy nedosažitelném horizontu naší budoucnosti. Pocity našeho štěstí se vážou k „bytí na cestě za naplněním našich cílů“.

Zamyslete se

Níže je uvedeno několik provokativních bodů k zamyšlení a otázek, které je dobré si položit v okamžicích rozhodování se pro rozšíření úhlu vašeho pohledu ven z díry.

 • Neptejte se na to, co je pro vás dostatečné, ale na to, co je pro vás naplňující. Ptejte se, co vám přináší pocit štěstí. Jaké je vaše životní poslání? Jak to cítíte uvnitř? Po čem skutečně toužíte?
 • Ptejte se, jestli jste v aktuální situaci v pohodě. Na co myslíte, když večer usínáte? S jakými myšlenkami se ráno probouzíte? Jaké pocity vám daná situace vyvolává? Co vám říká vaše tělo a zdraví na situaci, v níž se nacházíte? Jak se chcete cítit v budoucnu?
 • Uvědomte si, že život se „vám neděje samospádem“, vždy jste minimálně spolutvůrci své životní reality. Svůj život žijete pouze a jenom vy a jen vy nesete za směřování svého života plnou odpovědnost. Pokud se nenaučíte cíleně do svého života, změn, vztahů… investovat (couvnout, změnit, udělat kompromis…), budete neustále jen opakovat stejné životní vzorce. Pokud se nenaučíte vědomě pracovat na své spokojenosti a budete jen čekat, že se vám život nějak seskupí, bude k vám přicházet stále jen překvapení a zklamání z toho, že jste (už opět) jen tam, kde už jste kdysi (opakovaně) byli – uvěznění v nespokojenosti a frustraci.
 • Ptejte se z perspektivy dlouhodobého pohledu, jak bude vypadat váš život v různých variantách vaší budoucnosti, které se ve spojení s vaším rozhodnutím nabízejí.
 • Uvědomte si, že do hlavy druhých lidí nikdy neuvidíte. Představa, jak se cítí, jak myslí, jak se budou cítit, co si budou myslet, jaký skutečný dopad bude mít vaše rozhodnutí na jejich život, je vždy pouze a jen vaší představou o tomto a nikoli realitou.

Osvojte si jednoduché techniky pro usnadnění rozhodování

Níže je uvedených několik jednoduchých technik a mentálních cvičení, která můžete využít v okamžicích rozhodování se pro rozšíření úhlu vašeho pohledu ven z díry.

Vzkaz z budoucnosti

Představte si sami sebe v okamžiku, kdy je vám 85 let. Jste v plném zdraví, síle a vitalitě. Máte obrovský nadhled, smysl pro humor a cítíte radost. To, co jste řešili kdysi, máte nyní již takzvaně „na háku“. Váš život se odvíjel od současného okamžiku až do tohoto bodu tak, že  si můžete říct: „Jo, paráda, stálo to za to. Byla a je to parádní jízda.“ Jak vidíte vaši současnou situaci z tohoto úhlu pohledu? Co je z tohoto úhlu pohledu skutečně důležité? Co byste si chtěli z budoucnosti vzkázat?

Pozitivní vnitřní dialog

Uvědomte si, že způsob vnitřního dialogu, který sami se sebou vedete, vás velice ovlivňuje. Pokud si říkáte, že jste „idioti… nic neumíte…, měli jsto to udělat jinak …..“, je velmi pravděpodobné že ve svém životě vytváříte mnoho situací, v nichž vystupujete přesně tak, jak o sobě mluvíte. Změňte svůj přístup k sobě. Změňte svůj vnitřní dialog. Pokud to nebudete vy, kdo si dá v životě oporu, nedá vám ji ani nikdo další. Lidé se k vám budou chovat přesně tak, jak se vy chováte k sobě.

Nepřijímáte-li ve svém srdci sebe, nemůžete ve svém srdci skutečně přijímat ani nikoho dalšího. Pokud se nepřijmete takoví, jací jste, budou vás neustále sužovat negativní pocity. Položte si proto otázku, co byste řekli osobě, kterou bez výhrad milujete a podporujete, kdyby se ocitla ve vaší situaci? Jak byste tuto osobu podpořili? Jak byste jí pomohli slovem?

Pro větší efektivnost této techniky si můžete stoupnout před zrcadlo a říct si s uvedením vašeho křestního jména tyto věty: “Jsi dobrý člověk. Promiň, že jsem Tě zanedbával/a. Přijímám Tě a mám Tě rád/a takového/takovou, jaký/jaká jsi. Dám Ti oporu. Slibuji Ti, že od teď Tě budu bez výhrad respektovat a budu Tě chránit. Slibuji Ti, že od teď dám na tvé pocity a přání. Zvládneš to.

Budete překvapeni velkým účinkem této techniky, jejíž provedení se jednoduchým pouze zdá.

Jak se vám jeví možnosti spojené s vaším rozhodování nyní?

Různé směry vaší budoucnosti

Stoupněte si do středu místnosti. Představte si, že v tomto bodě se nachází aktuální přítomnost. Budoucnost ještě nebyla napsána. Představte si, že z tohoto bodu můžete jít různými směry. Určete si směry pro možnosti, které zvažujete. Projděte se těmito cestami. Svou pozornost soustřeďte výhradně na svou chůzi a pocity ve svém těle. Jakým směrem se vám šlo lehce? Kde jste zakopli? Kde vám nohy vázli?

Zahrajte si divadelní hru

Představte si, že můžete jako herci v divadle hrát různé role. V tomto divadle můžete být například skvělým psychoterapeutem s mnohaletou praxí. Můžete být Gándhím. Můžete být kýmkoli chcete, koho si vážíte, respektujete ho, a kdo by vám mohl pomoci s řešením vaší aktuální situace. Zahrajte si divadelní hru, v níž vám tato osoba přišla poradit s vaší situací. Co vám říká? Co vám doporučuje udělat?

Každá zkušenost nás posouvá

Všechny naše zkušenosti (i ty negativní) jsou prvkem, který nás posouvá dál. Za předpokladu, že je přijmeme a poučíme se z nich. Každá integrovaná zkušenost nám více a více ukazuje, co nám dává v našem životě skutečně smysl. Každá integrovaná zkušenost nám pomáhá lépe určovat náš směr.

Pokud žijeme svůj život naplňujícím způsobem, rozvíjíme respekt a lásku k sobě a ze sebe směrem ven k ostatním. Pokud se cítíme naplnění a známe svůj smysl a vize, šíříme svou spokojenost dál a tím pomáháme ke spokojenosti i širokému okolí.

Žijeme-li naplněně a v lásce, měníme tento svět a činíme ho lepším místem k žití pro všechny.

Naučte se řešit problémy efektivněji

Chcete se naučit, jak změnit svůj přístup k řešení problémů? Chcete zlepšit své komunikační dovednosti a tím i své vztahy? Chcete se naučit pomáhat ostatním měnit jejich životy?

Naučte se koučovací a NLP techniky v některém z těchto kurzů:

 • na jednom ze tří kurzů koučinku akreditovaném MŠMT.
 • nebo v kurzu Posilovna mysli (na trhu exkluzivní výcvik technik osobního rozvoje a aktuálního NLP a NEW CODE NLP obsahující efektivní metodiku celkem tří aktuálních dominantních NLP koučovacích směrů).

Těším se na vás!

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Markéta Hamrlová | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby